Dziś jest 24 czerwca 2017 r., imieniny Danuty, Jana
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
tak tak o wszystkim na stronie tylko nie o tym co ważne. Wszystkie stacje TV i radiowe mówią o podtopieniach w Markach, a na stronie Starostwa cisza na ten temat - nie ma problemu! A warto by podać dokładną sytuację, tak aby wszyscy mieli pewną i bieżącą informację!
(Adam, 02.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Informacja na temat sytuacji powodziowej na ternie Powiatu Wołomińskiego została zamieszczona na stronie internetowej urzędu w dniu 3 marca bezzwłocznie po ustaleniu bieżącego stanu rzeczy i analizie sytuacji. Zgodnie z sugestią w Pana pytaniu podajemy tylko sprawdzone informacje.

Z poważaniem

Starost Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
jestem pod pesymistycznym wrażeniem artykułu zamieszczonego w "Życiu powiatu wołomińskiego" pt.: "Jak pracują nasi radni?"
Czy powiat stać na wydatek rzędu 25.200 wypłaconego radnej Hannie Szyszkowskiej za tak olbrzymie nieobecności na komisjach i sesjach. Czy stać gminę na wypłacenie tak olbrzymiej kwoty za nic nierobienie? Pani Hanna pięknie potrafiła omamić wyborców w swoim programie przedwyborczym, społeczeństwo obdarzyło ją dużym zaufaniem, a co w zamian-zgarnięta olbrzymia kwota pieniędzy (nie tylko z tej działalności).Czy Pan kontroluje pracę radnych, czy jest to kolejna fikcja w naszym państwie? Czekam na odpowiedz.
(Hanna, 01.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Nie mam uprawnień kontrolujących pracę radnych. Wszelkie uwagi proszę kierować do Przewodniczącego Rady Powiatu -Edwarda Olszowego.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
My rodzice dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 2 w Markach, prosimy o zapoznanie się z pismem jakie wystosowaliśmy do Burmistrza Marek pana Janusza Werczyńskiego w dniu 24 lutego, jednocześnie prosząc o interwencję w tej sprawie u pana burmistrza jak i w szkole.

Z poważaniem
Rodzice uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Markach
(Rodzice uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Markach, 01.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowni Państwo,

Niestety w opisywanej przez Państwa sprawie Starostwo Powiatowe w Wołominie nie jest stroną. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest gmina, dlatego wszystkie uwagi proszę kierować do Rady Miasta w Markach. Ze swojej strony mogę obiecać, iż osobiście przekażę Państwa pismo do radnych tego miasta.

Z poważaniem

Wicestarosta Wołomiński
Ryszard Węsierski

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!

Jestem zaszokowany godzinami otwarcia punktu paszportowego w Wołominie. Punkt ten jest maksymalnie czynny (w poniedziałki) do 16: 30 a w pozostałe dni tylko do 15:30! Przecież, nie są to godziny dla ludzi pracujących. Pracując nawet do 16 i licząc np: na 40-70 minut dojazdu nie sposób wyrobić nowy paszport bez wcześniejszego wychodzenia z pracy. Wszystkie punkty w dzielnicach warszawskich są czynne co najmniej 2 razy w tygodniu do 17:30. Dodatkowo do 17:30 raz w tygodniu czynny jest punkt w Legionowie, a w Pruszkowie do 17:15. Proszę o jak najszybszą reakcję i wydłużenie godzin pracy punktu chociaż raz w tygodniu do 17:30. Chyba, że pracodawca ma obowiązek umożliwienia pracownikowi zwolnienia na czas załatwiania tak elementarnej, obywatelskiej sprawy jak wyrobienie paszportu?
(Maciej, 28.02.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

W czerwcu br. planowane jest przeniesienie Terenowego Punktu Paszportowego do nowych pomieszczeń w głównym budynku Starostwa, które do tej pory użytkowała Powiatowa Galeria „Korozja i Kolor”. Po przeniesieniu zamierzamy
wydłużyć godziny pracy „paszportów” w poniedziałek. W tym dniu interesanci będą obsługiwania od godz.9.00 do godz.17.30.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto.
Podróż samochodem ulica Przyjacielską w Kobyłce to koszmar. Ulica ta jest strasznie zdewastowana, na jezdni widać resztki gliny z przyległych posesji pozostawione przez samochody ciężarowe. _A Przy drodze znajdują się drzewa które posiadają gałęzie niebezpieczne dla ruchu pojazdów. Pod wpływem ciężaru i starości opadają na jezdnię powodując bezpośrednie zagrożenie życia dla osób poruszających się ta drogą.
Czy zostaną w najbliższym czasie dokonane prace porządkowe?
Jest to jedna z dróg (wizytówka wjazdu) do kobyłki a zarazem droga często uczęszczana przez wielu użytkowników.

Z poważaniem
(Arek, 28.02.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Pragnę Pana zawiadomić, że ul. Przyjacielska jest drogą gminną zarządzaną przez Miasto Kobyłka. Ze względu na ten fakt nie mogę podjąć bezpośrednich działań w celu poprawy zaistniałego stanu rzeczy. Niemniej przekażę Pana interwencję Burmistrzowi Miasta Kobyłka, który jako jedyny może wpłynąć na poprawę jakości tej drogi.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Proszę o sprawdzenie pism WOK-0551/10/27679/2009 oraz WAB 7358/4/10 i napisać czy opisane przeze mnie opinie o poczynaniach pracowników Starostwa są bezpodstawne.
(Kornelia, 27.02.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Informacje odnoszące się do sposobu prowadzenia postępowania o wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego zostały wyczerpująco udzielone w piśmie WOK-0551/10/27679/2009, a także są zawarte w decyzji nr 3/09 z dnia 08.01.2009 Starosty Wołomińskiego odmawiającej wznowienia postępowania. Dodatkowo decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 28/2009 z dnia 17.03.2009 r. utrzymuje w mocy powyższą decyzję. Jest to dodatkowa przesłanka podtrzymująca moją opinię, iż Pani argumenty są bezpodstawne.

Z poważaniem

Wicestarosta Wołomiński
Ryszard Węsierski

Pytanie:
Panie Starosto, przeglądając pytania i odpowiedzi jedna z nich dotyczy przebudowy (budowy?) ul Załuskiego w Kobyłce w tym roku. Czy może Pan rozwinąć tę wypowiedź. Kiedy to będzie i czy to będzie cała ulica, jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa? Co się zmieni i kiedy?

Pozdrawiam serdecznie
(Kinga, 27.02.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Wydział Dróg Powiatowych dysponuje projektem przebudowy ciągu drogowego składającego się z ulic: Szerokiej, Mareckiej, Zagańczyka oraz Załuskiego w Kobyłce. W zatwierdzonym przez Radę Powiatu Planie Rozwoju Lokalnego zaplanowana jest realizacja całego tego odcinka w kilku kolejnych latach na zasadzie etapowania robót. W bieżącym roku planowane jest rozpoczęcie robót na ul. Mareckiej i Zagańczyka. Na całym wspomnianym odcinku ma być wybudowana kanalizacja deszczowa, zmodernizowana nawierzchnia drogi z poprawieniem geometrii skrzyżowań. Mają powstać również chodniki i drogi pieszo - rowerowe. W związku z tym należy się liczyć z miejscowymi poszerzeniami drogi, poprawą jej wyglądu i funkcjonalności. Wycięte zostaną niektóre drzewa, znikną rowy, a powstaną bezpieczne, szerokie chodniki. Zastosowane zostaną podobne, choć nie identyczne rozwiązania jak na zmodernizowanej ul. Mareckiej w Zielonce. Niestety na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie podać terminu rozpoczęcia prac na ul. Załuskiego w Kobyłce.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Panie Starosto. Dużo Pan zrobił dla Ząbek, proszę jeszcze o zdjęcie tablicy o remoncie z Pana nazwiskiem na ul. Batorego. Przy szkole 2. Remont sie skończył naprawdę
(Jarek, 16.02.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Pomimo, iż remont nawierzchni został zakończony to do końca kwietnia na ul. Batorego będą trwały prace wykończeniowe. Wykonawca będzie również usuwał usterki. Dlatego też w celu ostrzeżenia kierowców przed ewentualnymi utrudnieniami w ruchu tablica pozostała na swoim miejscu.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Uprzejmie proszę o udzielenie mi informacji dotyczącej przepisu zagospodarowania własnej działki budowlanej. Głownie interesuje mnie przepis dotyczący miejsc parkingowych - jedno miejsce parkingowe na 50 m kwadratowych powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego . Zgodnie z zarządzeniem gminy Klembów budowa domu o powierzchni 179 metrów na działce 1000 metrów jest nie możliwa ponieważ potrzebne są 4 miejsca parkingowe.
Proszę ustosunkować się do mojego zapytania .

Pozdrawiam Serdecznie
(Szanowny Panie Starosto, 12.02.2010 r.)

Odpowiedź:
Ilość miejsc parkingowych narzucona jest przez zatwierdzony i obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony przez Radę Gminy Klembów. Ilość miejsc parkingowych uzależniona jest od powierzchni użytkowej tj. 1 miejsce na każde 50 m2 tej powierzchni. Natomiast usytuowanie tych parkingów na własnej nieruchomości regulowane jest przepisem wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. O miejscach postojowych mówi rozdział 3 tego rozporządzenia, a konkretnie § 19 ust. 2.
Warto zastanowić się czy nie należałoby spróbować umiejscowić miejsc postojowych w garażu. Podkreślam, że ilość miejsc parkingowych nie jest związana z wielkością działki, a jedynie z powierzchnia użytkową budynku.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!

Zwracam się z prośbą o uzyskanie informacji dotyczących placówek oświatowych. Ile takich placówek znajduje się pod zarządem powiatu? W ilu z nich (podczas obecnej kadencji Rady Powiatu) udało się zmodernizować boiska, place zabaw, zagospodarować teren działki, na której znajdują się wspomniane placówki?
(Paweł, 04.02.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Pod zarządem Powiatu znajduje się 7 placówek oświatowych ponadgimnazjalnych oraz 3 Zespoły Szkół Specjalnych. Podczas obecnej kadencji wykonano następujące inwestycje:

•Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie - boisko wielofunkcyjne wraz z boiskiem piłkarskim
•Zespół Szkół w Zielonce - kompleks sportowy wybudowany zgodnie z programem „Orlik 2012”
•Dom Dziecka w Równym - boisko wielofunkcyjne
•Zespół Szkół w Wołominie – kompleks sportowy wybudowany zgodnie z programem „Orlik 2012”

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1773891 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.