Dziś jest 26 czerwca 2017 r., imieniny Jana, Pawła
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość odkupienia części drogi dojazdowej od gminy, która służy tylko jako wjazd na moją posesje( ślepa uliczka, droga nie utwardzona)? Jeśli tak do kogo kierować podanie?

Z góry dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam
(Adam, 12.07.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Z punktu widzenia prawa istnieje taka możliwość. Natomiast całość procedur w tej kwestii należy uzgodnić wyłącznie z Gminą jako właścicielem terenu. Starosta nie posiada uprawnień w tej kwestii.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Witam,
jestem przyszłym mieszkańcem wsi Słupno. Podczas budowy w okolicach ul. Norwida w Słupnie zauważyłem, że rowy melioracyjne, które służą do odprowadzania wody opadowej w kierunku Sierakowa są niedrożne. W gminie dowiedziałem się, że leży to w gestii starostwa. Wysyłano już pisma w tej sprawie, ale problem nie został rozwiązany. Pytanie kto powinien ten problem rozwiązać?
(Robert, 09.07.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Problem rowów odwadniających leży w gestii Wydziału Dróg Powiatowych. Trwają prace nad przywróceniem funkcjonalności odwodnienia drogowego na terenie całego powiatu, a jest to 400 km dróg. Planowane jest również poprawienie odwodnienia w drogach powiatowych w Słupnie. Niemniej ze względu na skalę problemu i mocno ograniczone środki finansowe w pełni skuteczne rozwiązanie tej sprawy nie nastąpi natychmiast. Dołożę jednak starań aby odbyło się to najszybciej jak to będzie możliwe.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto. Dziękuję serdecznie za zajęcie się moją sprawą, którą zgłaszałem w lutym po roztopach. Ulica Matarewicza na OSSOWIE została
pozalewana (dziury zasypane łopatą i podgrzane dla lepszego efektu) Nic Pan
w tej kwestii nie zrobił. Co z ograniczeniami, w ruchu które obowiązują na tym terenie. Od szosy łączącej Warszawę z Wołominem obowiązuje ograniczenie w ruchu do 16ton. Służby Panu podległe nie potrafią wyegzekwować tych ograniczeń, bo inaczej miałby Pan problem Którędy wywozić nieczystości stałe z oczyszczalni KAwka. Budynki na Ossowie i Turowie leża tuż przy pasie drogowym. Wyobraża sobie Pan jak potrafi się trząść budynek po przejechaniu kilku tirów w tym samym czasie. Od uczęszczania ta drogą samochodów powstały pęknięcia w budynkach. Ja w chwili obecnej czekam na ekspertyzę i jeśli okaże się to co przewidywałem zgłoszę się do pana osobiście o wypłatę odszkodowanie, za zniszczenia jakie powstały na skutek nie stosowania ograniczeń przez Pana służby. Zrobię wszystko by ograniczyć tą sytuację wszelkimi dostępnymi źródłami medialnymi oraz prawnymi.

Z poważaniem Mieszkaniec Ossowa.
(Łukasz, 08.07.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Nawierzchnia ulicy Materewicza istotnie jest nie najlepszej jakości i może budzić zastrzeżenia. Służby starostwa dokładają wszelkich starań aby utrzymać przejezdność dróg powiatowych. Używane są do tego celu wszelkie dostępne środki techniczne i finansowe. Nie można liczyć jednak na to, że droga w złym stanie technicznym, po naprawie cząstkowej będzie jak nowa.
Stan idealny nie będzie osiągnięty, aż do kapitalnego remontu tej drogi, na który w tej chwili brak jest środków finansowych.

Odnośnie respektowania przepisów o ruchu drogowym nałożonych przez oznakowanie pionowe, pragnę Panu przypomnieć, że jest to bezpośrednia kompetencja Policji. Służbom drogowym Starostwa nie wolno dokonywać egzekucji tych przepisów. Zapewniam, że wystąpię do Komendanta Powiatowego Policji, aby zwrócił szczególną uwagę swoich służb na ruch jaki odbywa się na ul. Materewicza.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto

Zwracam się z prośbą o zainteresowanie się losem mieszkańców wsi Zaścienie w gminie Dąbrówka, zwracałem się do wójta gminy Dąbrówka z prośbą o pomoc w sprawie zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa mieszkańcom, wójt powiedział aby pisać do starosty. Samochody ciężarowe Tiry, które poruszają się przez wieś sieją strach a także zniszczenia, w domach pękają tynki, wszystko się trzęsie w nocy nie można zasnąć. Jedyna droga która prowadzi przez wieś nie nadaje się do ruchu, jest zdewastowana przez poruszające się po niej samochody ciężarowe. Chodnik, który powstaje przez wiele lat nie może doczekać się końca, kiedy to nastąpi? Wieś po opadach deszczu zamienia się w bagno, nie ma żadnych odpływów czy odprowadzenia wody poza wieś. Żądamy wprowadzenia zakazu poruszania się samochodów ciężarowych przez wieś, i inwestycji które doprowadzą nasze miejsce zamieszkania do standardów wieku w którym żyjemy. Mieszkańcy boją się o życie swoich dzieci i własne. Oczekujemy na zaangażowanie się starosty o życie mieszkańców.
(Roman, 06.07.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Zapewniam Pana, że nie jest mi obojętny los żadnego mieszkańca Powiatu Wołomińskiego. Znam szczególnie trudną sytuację mieszkańców Zawad i dołożę starań, aby poprawić istniejący stan. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe odnośnie naprawy nawierzchni tej drogi i jeśli nie wynikną nieprzewidziane okoliczności naprawa powinna się rozpocząć w sierpniu br. Będzie ona obejmować również poprawę odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej. Należy jednak pamiętać, że same rowy przydrożne nie są w stanie zapewnić osuszenia terenów wsi. Ich zadaniem jest odwodnienie drogi, a w następnej kolejności odwadnianie terenów okolicznych. Jeśli rowy przydrożne będą w doskonałej kondycji to mimo wszystko podtapiania posesji będzie wstępowało tak długo dopóki nie zostaną oczyszczone rowy melioracyjne odbierające wodę i transportujące ją do rzeki. Utrzymanie rowy melioracyjnych wsi jest w gestii Wójta oraz Spółek Wodnych. Co oznacza, że Pan Wójt również powinien zaangażować czas i środki w celu poprawy państwa losu.

Odnośnie przejazdu samochodów ciężarowych przez wieś mogę tylko zapewnić, że przygotowywane jest ograniczenie tonażu przejeżdżających samochodów przez wieś Zaścienie.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Chciałbym ustalić jedną rzecz. Czy Pan Mikulski jest burmistrzem Wołomina czy burmistrzem gminy Wołomin?? Jaka jest poprawna nazwa funkcji pana Mikulskiego?
Z działań podejmowanych przez pana Mikulskiego rzeczywiście wynika, że jest burmistrzem Wołomina bo gminą w ogóle się nie interesuje, a zwłaszcza terenami wiejskimi leżącymi w pobliżu miasta Wołomin. Bardzo proszę o podanie prawidłowej nazwy funkcji sprawowanej przez pana Mikulskiego. Pozdrawiam serdecznie.
(Grzegorz, 05.07.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Na stronach urzędowych Gminy Wołomin oraz w pismach kierowanych do Starostwa od dłuższego czasu używana jest forma „Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina”. Co do szczegółów zmiany nomenklatury zajmowanego przez Burmistrza stanowisko proszę o kontakt bezpośrednio z Urzędem Miejskim w Wołominie.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Kiedy zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe w stosunku do winnych zawalenia się betonowego płotu na teren mojej działki przy ulicy Sokolej 13. Jeśli zawali się również słup wysokiego napięcia to dalszemu uszkodzeniu ulegnie mój domek, który na skutek nielegalnej budowy warsztatu samochodowego na działce obok, przez p.Nowaków został zniszczony. Nielegalne decyzje, nielegalne pozwolenia w konsekwencji samowola budowlana, doprowadziły do katastrofy. Teraz już sprawą zajmie się Sąd i nie wiem czy władze powiatu wołomińskiego wygrają przyszłoroczne wybory. Już pół roku temu GUNB nakazał natychmiastowe działanie w sprawie zniszczonego domu i płotu, ale sąsiad i jego znajomi nikogo się nie boją.
Wszystko do czasu- decyzje WSA są dla nich zaskakujące..
(Mirosław, 04.07.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Niestety kwestie, które Pan porusza nie należą do ustawowych kompetencji Starosty. Proszę skontaktować się z Urzędem Gminy, który wydał pozwolenie na działalność gospodarczą sąsiadów. Jeżeli budynek został postawiony niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub niezgodnie z wydanym przez Starostwo pozwoleniem na budowę sprawę należy skierować do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.


Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Jak można dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy I grupy? Jeżeli mam 26 lat pracy z ZUSu i 7 lat z KRUSu. Mam orzeczenie że jestem całkowicie niezdolny do pracy przez 1 rok i niezdolny do samodzielnej egzystencji. Skąd i w jaki sposób moge otrzymać jakieś środki na utrzymanie jeżeli żona zarabia 936zł. Mamy córkę na utrzymaniu która musi dojeżdżać do szkoły do Radzymina. Jestem chory na nowotwór płaskonabłonkowy i mam złamanie kompresyjne Th11 kręgosłupa. Moja żona choruję na cukrzyce II stopnia, przyjmuje 2 razy dziennie insulinę, choruję również na chorobę wieńcową oraz na nadciśnienie.
(Jan, 23.06.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Janie,

Z Pana pytania wnioskuję, że posiada Pan orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane na okres 1 roku. Następnym krokiem po otrzymaniu orzeczenia powinno być złożenie wniosku o ustalenie prawa do renty do organu, który wydał orzeczenie, tj. ZUS. Wszelkie informacje i druki są dostępne na stronie www.zus.pl w „poradnikach i ulotkach” w zakładce – świadczenia.

Do czasu otrzymania renty lub w przypadku jej odmowy może Pan ubiegać się o przyznanie zasiłku stałego we właściwym dla miejsca zamieszkania ośrodku pomocy społecznej na podstawie wydanego przez ZUS orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Wszelkie informacje na temat uprawnień i trybu przyznawania świadczeń może Pan uzyskać w gminnym ośrodku pomocy społecznej.

Dodatkowym świadczeniem, o które może Pan ubiegać się w urzędzie gminy w komórce zajmującej się wypłacaniem zasiłków rodzinnych jest zasiłek pielęgnacyjny. Jednakże, do jego uzyskania niezbędne jest posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W tym celu może Pan złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub wniosek o wydanie orzeczenia do ulg i uprawnień do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 1 (druki wniosków i zaświadczenia lekarskiego wydawanego do celów orzeczniczych są dostępne na stronie www.powiat-wolominski.pl w „poradniku interesanta” w zakładce – zdrowie). Tu również znajdzie Pan informacje nt. procedury składania wniosku oraz przysługujących osobie niepełnosprawnej ulg i uprawnień. Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności nie oznacza automatycznego przyznania konkretnych świadczeń, ulg lub uprawnień dla osób niepełnosprawnych. Świadczenia takie są przyznawane przez różne instytucje tj. ośrodki pomocy społecznej, Wydział Komunikacji i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, na podstawie złożonych w tych instytucjach wniosków.

W przypadku pytań związanych z wydawaniem orzeczeń do celów nierentownych proponuję kontakt telefoniczny bądź osobisty z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub Wydziałem Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 22 787 43 01 w. 142 lub 143.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Panie starosto, mam kilka pytań dotyczących dróg w naszym powiecie i przyległą do nich infrastrukturą.

1. Dlaczego nie została dokończona inwestycja drogowa z tamtego roku na drodze z Ręczaj Nowych do Poświętnęgo? Położono nowy asfalt, wycięto zarośla, wykopano rowy ale zapomniano o przepustach. Woda stoi nie ma odpływu.

USTAWA o drogach powiatowych, nakazuje zadbanie o meliorację, pogłębienie lub wykopanie rowu oraz zrobienie przepustu przy remoncie lub budowie drogi.

W STARYM KRASZEWIE teraz też jest remont drogi, czy również zostaną wykopane rowy i zrobione przepusty??? Bo po tegorocznych roztopach jedna posesja była zalana.

2. W Dobczynie przy przejeździe kolejowym na jednym pasie droga jest strasznie zniszczona i jest krzywa. Co pogarsza bezpieczeństwo. Czy zostanie to na naprawione, jeżeli ten pas drogi, odcinek drogi należy do PKP to proszę o interwencje u nich. Lub wspólne działanie w tej kwestii.

3. Obiecał Pan, poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych w gminie KLEMBÓW poprzez wykarczowanie rowów, zarośniętych krzakami. Jakoś nie widać efektów tych działań.

4. W naszym powiecie jest mnóstwo dróg na których są dziury, pracownicy ZDP zamiast spać po krzakach powinni się zająć ich łataniem. A to że śpią po krzakach w godzinach pracy to wiem, bo sami się tym chwalą. Czy nikt ich nie kontroluje????

5. Mam pytanie dotyczące Urzędu do spraw Melioracji, czy urząd ten jest podległy Starostwie czy Województwie??

Czekam na odpowiedź i działanie w wyżej wymienionych sprawach by żyło nam się lepiej i bezpiecznie, a będzie to docenione w wyborach :-)

pozdrawiam Rafał
(Rafał, 10.06.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Ustawa o drogach publicznych w art. 29 ust. 2 mówi: „W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi”. Integralną część zjazdu jest przepust pod tym zjazdem, co zostało poruszone w Art. 30 wspomnianej ustawy, który mówi: „Utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.”
Ustawa wspomina również o obowiązku właścicieli odnośnie konieczności występowania do Zarządcy Drogi o zgodę na wybudowanie tych urządzeń. Odnośnie zjazdów i przepustów wykonywanych nielegalnie, bez wiedzy i zgody Zarządcy Drogi podany jest cały szereg czynności egzekucyjnych. Droga Ręczaje Nowe – Poświętne była remontowana. A co za tym idzie nie ma przyzwolenia prawnego do wykonywania przebudów przepustów i zjazdów na koszt i staraniem zarządcy drogi. Nadmienić tu trzeba, że rowy przydrożne mają za zadanie odwadniać wyłącznie drogę. Do odwadniania terenu pól, zagród, terenów prywatnych służą rowy melioracji szczegółowej. Można oczywiście łączyć wszystkie te urządzenia w spójną sieć prowadzącą wody, ale nie można obarczać rowów przydrożnych odpowiedzialnością za meliorowanie całego przyległego terenu. Te same zasady towarzyszą pracom prowadzonym w Kraszewie Starym.

Odnośnie nawierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie przejazdu kolejowego w Dobczynie, jak słusznie Pan zauważył jest ona w gestii PKP PLK. Ze swej strony zapewniam, że stosowne wezwanie do naprawy nawierzchni zostanie skierowane do zarządcy sieci kolejowej.

Sprawa odbudowania lub oczyszczenia rowów i oczyszczenia skrajni drogowej w Klembowie jest jak najbardziej aktualna. Niestety, dróg powiatowych jest 400km, (a to odległość porównywalna z drogą od Warszawy – do Zakopanego). Ich stan jest w większości przypadków bardzo zły. Środki finansowe są ograniczone, a na domiar złego ostatnia zima i opady wiosenne spowodowały ogromne zniszczenia na naszych drogach. W związku z tym w pierwszej kolejności służby starostwa oraz środki finansowe skierowane zostały na utrzymanie przejezdności dróg. Kwestie utrzymaniowe i odtworzeniowe musiały siłą rzeczy zostać przesunięte na plan dalszy. Ne mamy wpływu na pogodę więc pozostaje nam się wyłącznie podporządkować zastanym warunkom. Nie można jednoznacznie określić kiedy zostaną wykonane prace, o których Pan wspomina. Niemniej zapewniam, że sprawa nie zostanie zapomniana.

W sprawie dyscypliny pracowników WDP zapewniam Pana, że pracownicy są kontrolowani i taka sytuacja jeśli miała miejsce musiała być jednostkowym przypadkiem. Niemniej dokonam rozeznania sprawy. Byłbym wdzięczny za bliższe informacje w tej sprawie, aby móc ustalić szczegóły i wyciągnąć konsekwencje w stosunku do winnych zaniedbań jeśli takie miały miejsce.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jest jednostka podległą Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. Jego zadaniem jest utrzymywanie i zarządzanie rzekami oraz niektórymi rowami na terenie województwa.

Zapewniam Pana, że robię wszystko, aby rzetelność i skuteczność moich działań dla dobra obywateli powiatu wołomińskiego była zawsze jednakowa i na najwyższym poziomie, bez względu na to, czy mamy do czynienia z rokiem wyborczym czy też nie.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Dzień dobry,

Panie Starosto, jestem mieszkanką Radzymina. Mieszkam przy ul. Polnej (jest to droga powiatowa). Czy jest możliwość zamontowania na tej drodze tzw. progi zwalniające lub fotoradar, ponieważ samochody na tej ulicy poruszają się bardzo szybko co jest niebezpieczne dla pieszych ( dzieci ).

Z wyrazami szacunku
Halina
(Halina, 07.06.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Ulica Polna jako droga powiatowa ma charakter zbiorczy (ponad lokalny)
i musi ona spełniać wymogi tranzytowe. Co za tym idzie na drodze odbywac się ma ruch pojazdów uprzywilejowanych oraz ewentualnej komunikacji zbiorowej, a to wyklucza możliwość zamontowana w tej drodze progów zwalniających. Odnośnie fotoradaru, jego zamontowanie generuje spory koszt i dotychczasowa nie była rozważana możliwość zamontowania go w odniesieniu do dróg powiatowych.

Jednakże dbając o bezpieczeństwo pieszych, we współpracy z Gminą Radzymin opracowany został projekt chodnika dla pieszych w przedmiotowej ulicy. Jego realizacja poprawi stan bezpieczeństwa użytkowników tej drogi.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam
Mam takie pytania czy zostaną podjęte jakieś inwestycje na ul. Błońskiej w stronę lasu ? Stan jest po prostu fatalny mieszkańcy skarżą sie na doły których nie sposób ominąć nie mówiąc już o kurzu który cały czas unosi się nad ulica.

z góry dziękuje za szybką odpowiedz
(Jacek, 03.06.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Ulica Błońska w Wołominie jest droga gminną. Informacji na ten temat może udzielić wyłącznie Burmistrz Wołomina. Proszę skierować swoje pytanie do Urzędu Miejskiego.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1775708 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.