Dziś jest 23 sierpnia 2017 r., imieniny Apolinarego, Wiktora
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Witam Panie Starosto!
Jeszcze kampania wyborcza się nie rozpoczęła, nie został ogłoszony termin
wyborów samorządowych, a już na drodze zarządzanej przez powiat u zbiegu
ul.Wileńskiej i Legionów wisi baner, jak sądzę za Pańską zgodą, który w
swojej treści zawiera elementy prowadzonej kampanii, zapewne już niebawem
Pan Madziar podobnie jak 4 lata temu ujawni się jako kandydat PIS na
burmistrza, w związku z tym mam pytanie, czy wydawał Pan zgodę na
zamieszczenie baneru na ul.Wileńskiej Panu Ryszardowi Madziarowi i na jaki
okres wydana została zgoda na jego powieszenie, czy znana była Panu treść
tego baneru, jaka określona została opłata za zajęcie pasa drogowego?
(Anna S, 06.09.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Baner, o którym Pani wspomina wisi zgodnie z prawem. Na jego umieszczenie została wydana stosowna decyzja z naliczeniem opłaty na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego dotyczącej wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. Baner zgodnie z decyzją ma prawo wisieć do dnia 10.10.2010r.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie,

Zwracam się do Pana z zapytaniem, kiedy zostanie wykonana wysepka dla bezpiecznego przejścia pasami na ul. Wileńskiej na wysokości sklepu Absolut. W ostatnim czasie zdarza się wiele tragicznych wypadków oraz bezczelnych zachowań kierowców wobec przechodzących po pasach. Jest to miejsce szczególne, gdyż służy jako przejście do stacji PKP dojeżdżającym osobom do/z pracy, a także dla dzieci szkolnych (podstawowej i gimnazjum) a także przyjeżdżających licealistą z całego powiatu do LO na ul Kazimierza Wielkiego. Mam nadzieje, że posiada Pan dane statystyczne ile samochodów w ciągu dnia przejeżdża ulicą Wileńską a także ilość osób przekraczających po pasach. (Patrzy Pan dla porównania ilość wysepek na ulicy Fieldorfa) Nie ośmielam się pytać Pana o sygnalizację świetlną, ale przyzna Pan, że kilkanaście krawężników i płytek chodnikowych + znaki ostrzegawcze są niczym w porównania z kosztami leczenia i rehabilitacji ostatnio potrąconej starszej Pani na tym przejściu (oczywiście koszt ponoszą MY podatnicy). Proszę, o Pana komentarz co do możliwości rozwiązania tego problemu.
Pozdrawiam Sławek
(Sławomir, 06.09.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Posiadam wykonane pomiary ruchu, które wskazują przeciętne obciążenie ruchem tej drogi w stosunku do pozostałych dróg powiatowych. Niestety Plan Rozwoju Lokalnego jak i budżet powiatu na rok bieżący uchwalone przez Radę Powiatu Wołomińskiego nie uwzględniają modernizacji ul.Wileńskiej w Wołominie. Przy braku zarezerwowanych środków finansowych na ten cel trudno jest planować jakiekolwiek działania inwestycyjne. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem budżetu na kolejny rok. Przekażę Pana sugestie do Rady Powiatu oraz Wydziału Dróg Powiatowych jak i Powiatowego Inspektora Ruchu Drogowego w celu uwzględnienia inwestycji w budżecie. Jednak biorąc pod uwagę bardzo dużą potrzebę w zakresie inwestycji drogowych jak i ograniczone środki jakimi dysponuje Powiat nie jestem w stanie zagwarantować realizacji tego przedsięwzięcia.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Jestem nabywcą domu we wsi Nadma-Pólko. na działce ogólnie jest problem z woda opadową, ponieważ poziom wód podskórnych jest dość wysoki (50cm ppt) a w innych budynkach zaczęła wychodzić wilgoć na ścianach. Deweloper w momencie budowy pomiędzy działkami 141/1 i 139 zasypał rów melioracyjny tłumacząc się że był nie potrzebny. aktualnie woda gromadzi się w rowie przydrożnym, powodując namiękanie podłoża drogi (aktualnie droga ul. Pólko jest już zapadnięta i ma popękaną nawierzchnię) ponadto poziom wód podskórnych utrzymuje się na wysokim poziomie, co powoduje namiękanie ścian wewnątrz budynków. co zrobić w takiej sprawie? co zrobić z deweloperem, który buduje nie zgodnie z pozwoleniem na budowę, a budynki aktualnie są wybudowane niezgodnie z projektem, na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę domów? co zrobić z faktem, że projekt jest niezgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego, gdzie np. nie zachowano 70% przestrzeni zielone.
z poważaniem.
(Piotr, 30.08.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Piotrze,

Problem podwyższenia poziomu wód gruntowych jest problemem ogólno-krajowym spowodowanym ostatnio specyficznymi warunkami pogodowymi. W takiej sytuacji za zaciekanie i zawilgocenie ścian w obiektach budowlanych istniejących czy też realizowanych odpowiadają ich właściciele lub osoby realizujące te inwestycje.

Zasypanie rowu melioracyjnego przez developera należy zgłosić do zarządcy takiego rowu. Pismo dotyczące wątpliwości co do zgodności realizowanych prac z pozwoleniem na budowę oraz projektem budowlanym należy skierować do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Weryfikacja powierzchni biologicznie czynnej następuje przy zatwierdzaniu projektu budowlanego. Na terenie wsi Nadma w rejonie ul. Pólko zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin obowiązuje 60% powierzchni biologicznie czynnej i taki winien być zachowany. W przypadku nie zachowania tego warunku sprawę również należy zgłosić do Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Kiedy jest planowany remont ulicy Lipińskiej na odcinku od ul Sikorskiego do Alei Niepodległości. Pytanie drugie dlaczego nie płożono asfaltu na odcinku ul Niepodległości od ul Lipińskiej do ul Kościelnej tj. ok 200m. Przejeżdżające ciężarówki powodują na wybojach duży hałas, szczególnie w nocy przekraczający dopuszczalne normy.
(Roman, 27.08.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Aktualne plany budżetowe przewidują, że remont ul. Lipińskiej od ul.Sikorskiego do ul. Reja będzie kontynuowany w roku 2011. Następne etapy tego zadania będą realizowane w latach kolejnych. Odnośnie ul. Niepodległości na odcinku od ul. Lipińskiej do ul.Kościelnej pragnę poinformować, iż jest to droga wojewódzka, a co za tym idzie pytanie o położenie asfaltu należy skierować do Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie starosto,

bardzo cieszą wiadomości o budowie P&R w Kobyłce przy stacji PKP Kobyłka-Ossów.

Chciałbym jednak zapytać czy starostwo ma także pomysł i chęci angażowania się w rozwijanie wschodniej części powiatu?

Co Pan starosta sądzi o pomyśle przeznaczenia identycznej kwoty jak ta na jeden P&R w Kobyłce na 3 P&R w Zagościńcu, Dobczynie i Klembowie? Sądzę, że za cenę jednego P&R w Kobyłce ze ścieżkami rowerowymi i innymi gadżetami starostwo mogłoby kupić:
1) ziemię (aby wyrównać teren przy 3 wymienionych przeze mnie stacjach)
2) żwir lub inną warstwę wierzchnią (aby nie tworzyło się błoto po opadach)

tyle naprawdę wystarczy aby stan istniejący poprawić o 100%.

My mieszkańcy wschodniej części powiatu też chcielibyśmy mieć możliwość wyjścia z samochodu bez przeskakiwania kałuż (o ile w ogóle jest gdzie zaparkować).
(Łukasz, 26.08.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Zapewniam Pana, że staramy się równomiernie inwestować we wszystkich rejonach powiat. Niemniej zasięg, rozmiar i liczebność inwestycji ograniczają środki finansowe jakimi dysponuje powiat oraz możliwości techniczne. W planie budżetu na ten rok jak i na lata następne nie ma przewidzianych kwot na w/w zadania. Jest to spowodowane między innymi faktem, iż mieszkańcy, ani żaden z reprezentujący ich radnych powiatowi nie zgłaszali zapotrzebowania na taką inwestycję.

Niemniej zapraszam do złożenia wniosku o uwzględnienie w budżecie Powiatu na rok 2011 tych inwestycji.
Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto

Zmuszony jestem do napisania kolejnego emaila z prośbą o interwencję we wsi Zaścienie. W napisanym przeze mnie emailu z dnia 06.07.2010 r. i odpowiedzi Pana Starosty uzyskałem zapewnienie, iż we wsi zostanie wprowadzone ograniczenie tonażu przejeżdżających samochodów. Informuje iż do dnia dzisiejszego tj. 20.08.2010 r. żadne ograniczenie nie zostało wprowadzone a samochody ciężarowe TIRy tłuką się przez wieś powodując zniszczenia i popłoch wśród mieszkańców. W nocy nie można zasnąć, w dzień strach wyjść na ulicę ponieważ TIR goni TIRa (TIRy na tory!). Czy musi dojść do katastrofy aby ktoś zauważył co się tutaj dzieje! Zwracam się z prośbą o przejęcie się losem mieszkańców!

Z poważaniem:
Mieszkańcy wsi Zaścienie
(Mieszkańcy wsi Zaścienie, 20.08.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowni Państwo,

Sprawa ograniczenia tonażu na drodze Zaścienie - Kozły jest w trakcie realizacji. Właściwe oznakowanie zostanie ustawione gdy zakończą się uzgodnienia z zarządcą dróg wojewódzkich i krajowych dot. usytuowania oznakowania, które częściowo musi stanąć w pasie drogowym w/w dróg.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dzień dobry,

Panie Starosto, kilka dni temu dzwoniłem do wydziału budownictwa (filia w Radzyminie), aby dowiedzieć się jakie dokumenty są potrzebne do wydania pozwolenia na budowę. Niestety Pani z którą rozmawiałem powiedziała, że nie jest w stanie określić jakie dokumenty będą potrzebne i odesłała mnie do architekta! Panie Starosto to niebywałe, żeby pracownik wydziału, który wydaje takie decyzje nie wiedział jakie dokumenty są wymagane.

Z wyrazami szacunku
Marcin Z.
(Marcin, 16.08.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Pańskie pytanie jest jak najbardziej zasadne. Rozumiem pańską irytację. Jednak należy mieć na uwadze, iż prawdopodobnie rozmawiał Pan z osobą posiadającą krótki staż pracy. Ponadto problemy mieszkańców rozpatrujemy indywidualnie, każdy przypadek jest inny, dlatego też niezmiernie trudno jest udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi telefonicznie nie widząc pełnej dokumentacji związanej z przedmiotową sprawą.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie starosto, pisałem do Pana jesienią ubiegłego roku w sprawie ustawienia w Letnisku Nowy Jadów błędnych tablic przy drodze powiatowej z nazwami miejscowości, odpisał Pan wtedy, że zostanie sprawdzone czy nazwy są rzeczywiście błędne i jeśli tak to wówczas tablice zostaną wymienione.
Chciałbym wiedzieć czy służby starostwa już sprawdziły poprawną nazwę tej
miejscowości i w jakim czasie tablice zostaną zmienione.

Ponadto uprzejmie proszę o zbadanie czy w Letniku Nowy Jadów na skrzyżowaniu ulicy Twardej z Polną oraz w Borzymach na skrzyżowaniu ulic Kuracyjnej z Mroza, nie ma możliwości ustawienia luster ułatwiających wyjazdy z dróg podporządkowanych, ponieważ w mojej ocenie są one bardzo potrzebne.

Z góry dziękuję.
(Rafał, 13.08.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Nazwa miejscowości została sprawdzona i istotnie tablice zawierają błędną kolejność poszczególnych części nazwy. Zostały zamówione nowe tablice i do końca roku oznakowanie z nazwą miejscowości zostaną wymienione.

Zgodnie z pana interwencją służby drogowe Starostwa sprawdzą jakie są możliwości ustawienia luster drogowych w miejscach przez Pana wskazanych.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto,

już jakiś czas temu odpowiadał Pan na pytania dotyczące remontu ul. Załuskiego w Kobyłce i AK w Wołominie. Wtedy trwały przygotowania, prace administracyjne (i w zasadzie niczego konkretnego Pan nie przedstawił)- a teraz? Czy może Pan podać już jakieś szczegóły, zakres remontu, daty (głupio będzie kłaść asfalt zimą).
Pozdrawiam serdecznie
(Dariusz, 08.08.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Rozumiem Pana zniecierpliwienie w sprawie przebudowy dróg. Bez względu na zakres robót prace administracyjne i proces przygotowawczy trwa około dwóch lat. Dodatkowym utrudnieniem jest częsta zmiana przepisów dotyczących zasad przebudowy i modernizacji dróg. Pomimo chęci przyspieszenia tej inwestycji musimy dopełnić obowiązków administracyjnych nałożonych na nas przez ustawodawcę. Odpowiadając na Pana pytanie nadal trwają prace projektowe i administracyjne.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto jestem przedsiębiorcom z naszego powiatu zajmującym się transportem i mam pytanie odnośnie Stacji Kontroli Pojazdów w naszym powiecie. Czemu ma służyć archiwizacji danych każdego przeglondu w wersji elektronicznej i pisemnej po za tym że wydłuża czas badania . Gdyż w innych Stacjach poza naszym powiatem to nie jest wymagane. I chyba to nie jest zgodne z prawem o ruchu drogowym o czym mówi ustawa Ustawa Prawo o ruch drogowym z dnia 20 czerwca 1997 z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 roku w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów; Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 10 lutego 2006 roku w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów nie zawierają zapisów, które zobowiązywałyby SKP do archiwizowania w systemie elektronicznym i pisemnym, dokumentów niezbędnych do wykonania poszczególnych badań technicznych pojazdów oraz wydruków potwierdzających wyniki pomiarów dokonywanych podczas tych badań.
Czyżby to był nowy wymysł, chęć wykazania się osoby sprawującej kontrole w naszym powiecie nad stacjami? Czy zamknięcia stacji w naszym powiecie i zwolnienia diagnostów?
(Jan, 16.07.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Prowadzenie stacji kontroli pojazdów przez przedsiębiorcę w myśl Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. „O swobodzie działalności gospodarczej” (Dz.U. z 2007 r. Nr 155 poz.1095) jest działalnością regulowaną, a więc szczególną. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje Starostwa na podstawie art.83 b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „ Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2005 r. Nr.108 poz.908) w zakresie:
- prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,
- prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Archiwizacja protokołów pomiarowych oraz dokumentów niezbędnych do wykonywania badań technicznych wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach ma w bezpośredni sposób służyć potwierdzeniu prawidłowości wykonywanych badań w aspekcie ich rzetelności. Należy podkreślić, iż wszystkie działania stacji kontroli pojazdów, a także organu nadzorującego i kontrolującego stacje powinny mieć na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, ochronę środowiska. Działania te muszą być w pełni transparentne.

Pragnę Pana poinformować, ze rolą organu nadzorującego i kontrolującego stacje kontroli pojazdów jest dbałość o jakość i rzetelność wykonywanych badań technicznych pojazdów.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1792880 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.