Dziś jest 26 czerwca 2017 r., imieniny Jana, Pawła
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Kiedy jest planowany remont ulicy Lipińskiej na odcinku od ul Sikorskiego do Alei Niepodległości. Pytanie drugie dlaczego nie płożono asfaltu na odcinku ul Niepodległości od ul Lipińskiej do ul Kościelnej tj. ok 200m. Przejeżdżające ciężarówki powodują na wybojach duży hałas, szczególnie w nocy przekraczający dopuszczalne normy.
(Roman, 27.08.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Aktualne plany budżetowe przewidują, że remont ul. Lipińskiej od ul.Sikorskiego do ul. Reja będzie kontynuowany w roku 2011. Następne etapy tego zadania będą realizowane w latach kolejnych. Odnośnie ul. Niepodległości na odcinku od ul. Lipińskiej do ul.Kościelnej pragnę poinformować, iż jest to droga wojewódzka, a co za tym idzie pytanie o położenie asfaltu należy skierować do Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie starosto,

bardzo cieszą wiadomości o budowie P&R w Kobyłce przy stacji PKP Kobyłka-Ossów.

Chciałbym jednak zapytać czy starostwo ma także pomysł i chęci angażowania się w rozwijanie wschodniej części powiatu?

Co Pan starosta sądzi o pomyśle przeznaczenia identycznej kwoty jak ta na jeden P&R w Kobyłce na 3 P&R w Zagościńcu, Dobczynie i Klembowie? Sądzę, że za cenę jednego P&R w Kobyłce ze ścieżkami rowerowymi i innymi gadżetami starostwo mogłoby kupić:
1) ziemię (aby wyrównać teren przy 3 wymienionych przeze mnie stacjach)
2) żwir lub inną warstwę wierzchnią (aby nie tworzyło się błoto po opadach)

tyle naprawdę wystarczy aby stan istniejący poprawić o 100%.

My mieszkańcy wschodniej części powiatu też chcielibyśmy mieć możliwość wyjścia z samochodu bez przeskakiwania kałuż (o ile w ogóle jest gdzie zaparkować).
(Łukasz, 26.08.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Zapewniam Pana, że staramy się równomiernie inwestować we wszystkich rejonach powiat. Niemniej zasięg, rozmiar i liczebność inwestycji ograniczają środki finansowe jakimi dysponuje powiat oraz możliwości techniczne. W planie budżetu na ten rok jak i na lata następne nie ma przewidzianych kwot na w/w zadania. Jest to spowodowane między innymi faktem, iż mieszkańcy, ani żaden z reprezentujący ich radnych powiatowi nie zgłaszali zapotrzebowania na taką inwestycję.

Niemniej zapraszam do złożenia wniosku o uwzględnienie w budżecie Powiatu na rok 2011 tych inwestycji.
Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto

Zmuszony jestem do napisania kolejnego emaila z prośbą o interwencję we wsi Zaścienie. W napisanym przeze mnie emailu z dnia 06.07.2010 r. i odpowiedzi Pana Starosty uzyskałem zapewnienie, iż we wsi zostanie wprowadzone ograniczenie tonażu przejeżdżających samochodów. Informuje iż do dnia dzisiejszego tj. 20.08.2010 r. żadne ograniczenie nie zostało wprowadzone a samochody ciężarowe TIRy tłuką się przez wieś powodując zniszczenia i popłoch wśród mieszkańców. W nocy nie można zasnąć, w dzień strach wyjść na ulicę ponieważ TIR goni TIRa (TIRy na tory!). Czy musi dojść do katastrofy aby ktoś zauważył co się tutaj dzieje! Zwracam się z prośbą o przejęcie się losem mieszkańców!

Z poważaniem:
Mieszkańcy wsi Zaścienie
(Mieszkańcy wsi Zaścienie, 20.08.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowni Państwo,

Sprawa ograniczenia tonażu na drodze Zaścienie - Kozły jest w trakcie realizacji. Właściwe oznakowanie zostanie ustawione gdy zakończą się uzgodnienia z zarządcą dróg wojewódzkich i krajowych dot. usytuowania oznakowania, które częściowo musi stanąć w pasie drogowym w/w dróg.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dzień dobry,

Panie Starosto, kilka dni temu dzwoniłem do wydziału budownictwa (filia w Radzyminie), aby dowiedzieć się jakie dokumenty są potrzebne do wydania pozwolenia na budowę. Niestety Pani z którą rozmawiałem powiedziała, że nie jest w stanie określić jakie dokumenty będą potrzebne i odesłała mnie do architekta! Panie Starosto to niebywałe, żeby pracownik wydziału, który wydaje takie decyzje nie wiedział jakie dokumenty są wymagane.

Z wyrazami szacunku
Marcin Z.
(Marcin, 16.08.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Pańskie pytanie jest jak najbardziej zasadne. Rozumiem pańską irytację. Jednak należy mieć na uwadze, iż prawdopodobnie rozmawiał Pan z osobą posiadającą krótki staż pracy. Ponadto problemy mieszkańców rozpatrujemy indywidualnie, każdy przypadek jest inny, dlatego też niezmiernie trudno jest udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi telefonicznie nie widząc pełnej dokumentacji związanej z przedmiotową sprawą.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie starosto, pisałem do Pana jesienią ubiegłego roku w sprawie ustawienia w Letnisku Nowy Jadów błędnych tablic przy drodze powiatowej z nazwami miejscowości, odpisał Pan wtedy, że zostanie sprawdzone czy nazwy są rzeczywiście błędne i jeśli tak to wówczas tablice zostaną wymienione.
Chciałbym wiedzieć czy służby starostwa już sprawdziły poprawną nazwę tej
miejscowości i w jakim czasie tablice zostaną zmienione.

Ponadto uprzejmie proszę o zbadanie czy w Letniku Nowy Jadów na skrzyżowaniu ulicy Twardej z Polną oraz w Borzymach na skrzyżowaniu ulic Kuracyjnej z Mroza, nie ma możliwości ustawienia luster ułatwiających wyjazdy z dróg podporządkowanych, ponieważ w mojej ocenie są one bardzo potrzebne.

Z góry dziękuję.
(Rafał, 13.08.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Nazwa miejscowości została sprawdzona i istotnie tablice zawierają błędną kolejność poszczególnych części nazwy. Zostały zamówione nowe tablice i do końca roku oznakowanie z nazwą miejscowości zostaną wymienione.

Zgodnie z pana interwencją służby drogowe Starostwa sprawdzą jakie są możliwości ustawienia luster drogowych w miejscach przez Pana wskazanych.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto,

już jakiś czas temu odpowiadał Pan na pytania dotyczące remontu ul. Załuskiego w Kobyłce i AK w Wołominie. Wtedy trwały przygotowania, prace administracyjne (i w zasadzie niczego konkretnego Pan nie przedstawił)- a teraz? Czy może Pan podać już jakieś szczegóły, zakres remontu, daty (głupio będzie kłaść asfalt zimą).
Pozdrawiam serdecznie
(Dariusz, 08.08.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Rozumiem Pana zniecierpliwienie w sprawie przebudowy dróg. Bez względu na zakres robót prace administracyjne i proces przygotowawczy trwa około dwóch lat. Dodatkowym utrudnieniem jest częsta zmiana przepisów dotyczących zasad przebudowy i modernizacji dróg. Pomimo chęci przyspieszenia tej inwestycji musimy dopełnić obowiązków administracyjnych nałożonych na nas przez ustawodawcę. Odpowiadając na Pana pytanie nadal trwają prace projektowe i administracyjne.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto jestem przedsiębiorcom z naszego powiatu zajmującym się transportem i mam pytanie odnośnie Stacji Kontroli Pojazdów w naszym powiecie. Czemu ma służyć archiwizacji danych każdego przeglondu w wersji elektronicznej i pisemnej po za tym że wydłuża czas badania . Gdyż w innych Stacjach poza naszym powiatem to nie jest wymagane. I chyba to nie jest zgodne z prawem o ruchu drogowym o czym mówi ustawa Ustawa Prawo o ruch drogowym z dnia 20 czerwca 1997 z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 roku w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów; Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 10 lutego 2006 roku w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów nie zawierają zapisów, które zobowiązywałyby SKP do archiwizowania w systemie elektronicznym i pisemnym, dokumentów niezbędnych do wykonania poszczególnych badań technicznych pojazdów oraz wydruków potwierdzających wyniki pomiarów dokonywanych podczas tych badań.
Czyżby to był nowy wymysł, chęć wykazania się osoby sprawującej kontrole w naszym powiecie nad stacjami? Czy zamknięcia stacji w naszym powiecie i zwolnienia diagnostów?
(Jan, 16.07.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Prowadzenie stacji kontroli pojazdów przez przedsiębiorcę w myśl Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. „O swobodzie działalności gospodarczej” (Dz.U. z 2007 r. Nr 155 poz.1095) jest działalnością regulowaną, a więc szczególną. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje Starostwa na podstawie art.83 b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „ Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2005 r. Nr.108 poz.908) w zakresie:
- prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,
- prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Archiwizacja protokołów pomiarowych oraz dokumentów niezbędnych do wykonywania badań technicznych wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach ma w bezpośredni sposób służyć potwierdzeniu prawidłowości wykonywanych badań w aspekcie ich rzetelności. Należy podkreślić, iż wszystkie działania stacji kontroli pojazdów, a także organu nadzorującego i kontrolującego stacje powinny mieć na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, ochronę środowiska. Działania te muszą być w pełni transparentne.

Pragnę Pana poinformować, ze rolą organu nadzorującego i kontrolującego stacje kontroli pojazdów jest dbałość o jakość i rzetelność wykonywanych badań technicznych pojazdów.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam.

Na ulicy MATAREWICZA 143 w Ossowie (droga powiatowa) zapadł się przepust pod
jezdnią. Utworzył się wybój i niedrożny jest rów odprowadzający wodę z pól.
Czy jest szansa na naprawę?
(Wojciech, 14.07.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Bardzo dziękuję za troskę o wspólne dobro i zgłoszeni awarii. Oczywiście służby starostwa będą monitorowały stan tego przepustu i postarają się nie dopuścić do stanu zagrożenia dla użytkowników. Ostatnia zima dokonała wyjątkowo dużych zniszczeń w drogach powiatowych. Wiele takich przepustów pokazało swoje wady. Może okazać się, że nie starczy nam środków finansowych na natychmiastową naprawę tego przepustu, ale jeśli to tylko będzie możliwe na pewno taka naprawa zostanie dokonana.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Witam.

Jakie inwestycje starostwo powiatowe zaplanowało w miejscowości Duczki ew.
na ulicy Majdańskiej?
(Kinga, 12.07.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Ulica Majdańska w Duczkach jest drogą Gminną. Starostwo nie ma prawa prowadzić na tej ulicy żadnych robót. Bardzo proszę o zadanie tego pytania Panu Burmistrzowi Wołomina.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Mam pytanie:
1.Jakimi kryteriami kierują się władze powiatu przy określaniu, która droga
będzie drogą gminną a która drogą powiatową?
2. Jakimi kryteriami kierują się władze powiatu określając, w której drodze
będzie wykonana kanalizacja sanitarna/ deszczowa/ chodnik/ ciąg
pieszo-rowerowy i w jakiej kolejności będą wykonywane oraz w którym roku?
3.Jakimi kryteriami kierują się władze powiatu określając która ulica w
danym roku będzie pokryta nakładką asfaltową a która nie?

Pozdrawiam, Kinga
(Kinga, 12.07.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Poruszyła Pani w swoich pytaniach niezwykle szeroki wachlarz problemów, poczynając od ustawy o reformie administracji samorządowej i powstania powiatów po szczegóły zagadnień czysto technicznych z zakresu projektowania i utrzymania dróg. Być może Pani pytania są związane z jakimś konkretnym problemem. Gdyby mogła go Pani przybliżyć byłoby mi łatwiej szczegółowo wyjaśnić pewne zagadnienia. Ogólne pytania i ograniczona forma wypowiedzi pozwala mi jedynie na ogólną odpowiedź.

Drogi gminne to drogi zarządzane przez gminę. Jeśli dana gmina przyjęła drogę w uchwale o przebiegu dróg jako Gminną to jest ona prawem tak określona. Drogi Powiatowe to część dawnych dróg wojewódzkich, których Marszałek województwa nie przyjął w swój zarząd. Są również drogi nie przyjęte przez nikogo i takie nie mają statusu dróg publicznych. W kwestiach spornych wypowiadają się prawnicy i nie są to rozstrzygnięcia bezwzględnie jednoznaczne tym trudniejsze do przyjęcia przez którąkolwiek ze stron.

Jeżeli chodzi o wybudowanie mediów komunalnych tzn. kanalizacji sanitarnej, wodociągu itp. to decyzje w tej kwestii podejmuje Burmistrz lub Wójt gminy oraz rada Gminy. W przypadku dróg gminnych również o budowie elementów drogi podejmują te same osoby. Odnośnie dróg powiatowych kolejność zadań inwestycyjnych proponuje uchwała o Planie Rozwoju Lokalnego. O kolejności wykonywanych remontów bieżących decyduje ocena stanu technicznego danego odcinka w uzupełnieniu o posiadane środki finansowe oraz uwarunkowania własnościowo - terenowe. W związku z tym wybór kolejności zadań do realizacji jest zawsze wypadkową aktualnych warunków prawnych, technicznych i finansowych.

Odnośnie kolejności wykonania nakładek asfaltowych sytuacja jest analogiczna jak opisana powyżej.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej urmanowski

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1775686 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.