Dziś jest 26 czerwca 2017 r., imieniny Jana, Pawła
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Mam pytanie, czy Burmistrz Jerzy Mikulski złożył w 2009 i 2010 roku, wniosek do Państwa urzędu o pozwolenie na powieszenie bannerów promujących obchody Cudu nad Wisłą w Ossowie nad drogą powiatową? Takie bannery wisiały np. nad ul. Armii Krajowej w Wołominie.
(Artur, 11.10.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Arturze,

W 2009 r. oraz w 2010 roku do Wydziału Dróg Powiatowych nie wpłynął wniosek z Urzędu Miejskiego w Wołominie o wydania decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia banerów promujących obchody „Cudu nad Wisłą”.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto

Zmuszony jestem do napisania już 3 emaila z prośbą o interwencję we wsi Zaścienie. W napisanym przeze mnie emailu z dnia 06.07.2010, 20.08.2010 r. i odpowiedzi Pana Starosty uzyskałem zapewnienie, iż we wsi zostanie wprowadzone ograniczenie tonażu przejeżdżających samochodów. Informuje iż do dnia dzisiejszego tj. 05.10.2010 r. żadne ograniczenie nie zostało wprowadzone a samochody ciężarowe TIRy tłuką się przez wieś powodując zniszczenia i popłoch wśród mieszkańców. W nocy nie można zasnąć, w dzień strach wyjść na ulicę ponieważ TIR goni TIRa. Ponadto zwracam się z prośbą o wyjaśnienie sytuacji, która miała miejsce na terenie działki ochotniczej straży pożarnej tj. w tym miejscu znajduje się pojemnik na szkło, szkło nie jest wywożone tylko zakopywane na działce. W jakim celu służy segregacja szkła? proszę o interwencje.
(Mieszkańcy wsi Zaścienie, 06.10.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowni Państwo,

Moja deklaracja odnośnie ograniczenia tonażu pojazdów przejeżdżających przez Kozły jest nadal aktualna. Niemniej jak bardzo chciałbym państwu pomóc prawo i procedury załatwienia sprawy są niezależne od nas. Musimy przestrzegać obowiązujących wymogów.

Kwestia segregacji odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku w Gminie leży w kompetencji Wójta Gminy Dąbrówka i do niego proszę się zgłaszać.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam serdecznie! Panie Starosto, jako mieszkanka centrum Wołomina codziennie chodzę chodnikiem wzdłuż ulicy Wileńskiej. Nie mogę sie nadziwić dlaczego ów chodnik na jednej z głównych ulic miasta może tak wyglądać. Jest kilka takich odcinków - np na przeciwko Komisariatu Policji czy przy niedawno wyremontowanej dawnej SP nr 1 , gdzie mimo układanej nowej kostki bauma pozostawiono czasami 3 metrowe kawałki starych, zniszczonych i popękanych płytek chodnikowych. Wygląda to tak jakby wykonawcy mieli do remontu wyznaczony co do centymetra obszar i nie obchodzi ich że zostawiają dwa metry starego traktu, za którym znowy biegnie ładna kostka. Abstarchuje od tego, że brak jest w mieście spójnego wyglądu chodników, co ulica to inny rodzaj i kolor kostki. Mam nadzieje, że moja uwaga nie pozostanie bez reakcji, pozdrawiam!
(Aneta, 30.09.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na estetykę dróg powiatowych. Ze względu na aurę nie mogę obiecać natychmiastowego sprawdzenia lub zmiany opisanego stanu rzeczy. Niemniej zlecę służbom drogowym, aby miały na uwadze Pani zgłoszenie i o ile będzie to możliwe podjęły działania w tym zakresie.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Straciłam pracę będę na bezrobotnym 6 miesięcy mam kredyt hipoteczny przez jaki okres czasu otrzymam pomoc w spłacie kredytu z Funduszu Pracy ustawa z dn.19.06.2009r. A JEDNOCZESNIE dwa miesiące temu otrzymałam mieszkanie jako darowiznę od swojej mamy z racji takiej że Mama jest chora na Alzheimera w ramach DAROWIZNY

Pozdrawiam
(Teresa, 28.09.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,


O pomoc (od 5 sierpnia 2009 roku) w powiatowych urzędach pracy może ubiegać się osoba, która po 1 lipca 2008 roku straciła pracę na etacie lub inną pracę zarobkową.

Są nią zatem objęci pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, osoby, które świadczą usługi na podstawie umów cywilno prawnych, na przykład zleceń, a także przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniali pracowników i zakończyli prowadzenie działalności gospodarczej.

Osoba, która zarejestrowała się jako bezrobotna z prawem do zasiłku, może otrzymać maksymalnie przez rok równowartość 12 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego. Miesięczna kwota pomocy nie może być wyższa niż 1,2 tys. zł, a zatem roczna nie przekroczy 14,4 tys. zł. Kredytobiorca będzie musiał zwrócić przyznaną mu pomoc finansową w ciągu dziesięciu lat po zakończeniu jej wypłaty. Spłata ma się odbywać w 96 równych ratach.

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontak z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam,
Kieruję do Państwa zapytanie odnosnie korzystania z boiska sportowego"Orlik 2012" znajdujacego się w Wołominie.
Na jakich zasadach mozna z niego korzystać?Nawiązuje tu do sytuacji młodych adeptów futbolu którzy skazania sa na treningi na małej powierzchni boiska w szkole podstawoej nr 7 w Wolominie a trenujacych pod egida Huraganu(notabene finansowana z naszych składek) ale jest to godzina chora(bodajże od 15).Nie jestesmy w stanie o tej godzinie zwalniac sie z pracy i podwozic dzieci na terningi.apeluje do Państwa o jak najszybsze zainerweniowanie w tej sprawie(podobno duzo do powiedzienia w tej kwesti ma dyrektor zespolu szkół tuz oobok boiska) bo inaczej nasze dzieci niedlugo zamiast uganiac sie za piłka beda uganaic sie w kolejkach do lekarzy.
(Adam Markwart, 22.09.2010 r.)

Odpowiedź:
Boiska sportowe przy Zespole Szkół w Wołominie oraz przy Zespole Szkół w Zielonce zostały wybudowane przez Powiat w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Program ten zakłada wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych. Głównym celem programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera – animatora, a także popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką.
Zgodnie z powyższymi założeniami kompleks boisk jest ogólnodostępny, a korzystanie z niego jest nieodpłatne i odbywa się pod nadzorem animatora sportu. Zadaniem osoby pełniącej funkcję animatora jest ustalanie harmonogramu zajęć na obiekcie, w tym rezerwowanie boisk dla grup zorganizowanych oraz osób fizycznych chcących aktywnie spędzić czas wolny. Boiska, jako obiekty przyszkolne, w okresie roku szkolnego w godzinach zajęć szkolnych są wykorzystywane głównie przez uczniów danej szkoły. Popołudniami oraz w soboty i niedziele obiekt jest dostępny dla wszystkich chętnych, a w wakacje przez 7 dni w tygodniu od rana do wieczora. Szczegółowe godziny otwarcia obiektu oraz regulamin korzystania z niego są podane na tablicy informacyjnej.
Należy podkreślić, że ORLIKI nie są obiektami klubowymi i mają przede wszystkim służyć całej społeczności lokalnej, głównie dzieciom i młodzieży chcącej aktywnie spędzić czas wolny. Oczywiście w miarę możliwości, tzn. w wolnych, wcześniej zarezerwowanych godzinach, mogą z tych obiektów korzystać także grupy zorganizowane np. w ramach klubów sportowych. Nie mogą to być jednak stałe treningi, które na długi czas ograniczałyby dostęp do boisk dla innych zainteresowanych.
Osobą bezpośrednio zarządzającą każdym ORLIKIEM jest dyrektor szkoły, na której terenie obiekt się znajduje. Natomiast ustalenie godzin korzystania z obiektu leży w kompetencji animatora sportu zatrudnionego na danym obiekcie.

Z poważaniem

Ryszard Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

Pytanie:
Witam!
jestem mieszkańcem miejscowości Ostrówek, w gminie Klembów kiedy starostwo zamierza coś zrobić z główna droga biegnącą przez Ostrówek i dalej do Klembowa? Jazda po takiej drodze to slalom po dziurach, a w miejscowości Klembów to już wybitna jazda która nie przekracza 30-40 km/h. Kiedy będzie ulany nowy asfalt bo za coś płacimy w końcu podatki, na utrzymanie starostwa również, a na naprawę samochodu Pan starosta kierowcom na pewno nie daje!!!
(Krzysztof, 21.09.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Pragnę Pana poinformować, że w opracowaniu znajduje się projekt przebudowy ul. Żymirskiego w Klembowie. Obejmuje on swoim zakresem rozwiązanie problemu odwodnienia tej ulicy, problemu przekraczania przez pieszych rzeki Cienkiej oraz uporządkowanie ruchu pieszego. Termin realizacji tej budowy będzie zależał od procedury administracyjne i od pozyskania środków finansowych na realizację tego zadania.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam. Czy przewidują Państwo zrobienie chodnika między Rasztowem a Kraszewem Starym? Mieszkańcy boją się o swoje dzieci jak idą do szkoły. Ta droga jest dość ruchliwa a dzieci muszą chodzić. Ta droga jest powiatowa więc do kogo mieszkańcy Rasztowa mają ubiegać się o pomoc?

Z poważaniem
Karolina
(Karolina, 09.09.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Droga, o której pani wspomina jest istotnie drogą powiatową i to w kompetencjach powiatu leży jej utrzymanie i rozbudowa. Jednak na dzień dzisiejszy w budżecie powiatu nie ma zarezerwowanych środków na budowę chodnika od Rasztowa do Kraszewa Starego.

Inwestycje drogowe realizowane są zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Powiatu Planem Rozwoju Lokalnego. Dziękując za zwrócenie uwagi na występujący problem w Pani miejscowości proponuję złożyć stosowny wniosek do Rady Powiatu Wołomińskiego z prośbą o weryfikację zasadności takiej inwestycji i ewentualnego naniesienia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego.


Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam Panie Starosto!
Jeszcze kampania wyborcza się nie rozpoczęła, nie został ogłoszony termin
wyborów samorządowych, a już na drodze zarządzanej przez powiat u zbiegu
ul.Wileńskiej i Legionów wisi baner, jak sądzę za Pańską zgodą, który w
swojej treści zawiera elementy prowadzonej kampanii, zapewne już niebawem
Pan Madziar podobnie jak 4 lata temu ujawni się jako kandydat PIS na
burmistrza, w związku z tym mam pytanie, czy wydawał Pan zgodę na
zamieszczenie baneru na ul.Wileńskiej Panu Ryszardowi Madziarowi i na jaki
okres wydana została zgoda na jego powieszenie, czy znana była Panu treść
tego baneru, jaka określona została opłata za zajęcie pasa drogowego?
(Anna S, 06.09.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Baner, o którym Pani wspomina wisi zgodnie z prawem. Na jego umieszczenie została wydana stosowna decyzja z naliczeniem opłaty na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego dotyczącej wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. Baner zgodnie z decyzją ma prawo wisieć do dnia 10.10.2010r.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie,

Zwracam się do Pana z zapytaniem, kiedy zostanie wykonana wysepka dla bezpiecznego przejścia pasami na ul. Wileńskiej na wysokości sklepu Absolut. W ostatnim czasie zdarza się wiele tragicznych wypadków oraz bezczelnych zachowań kierowców wobec przechodzących po pasach. Jest to miejsce szczególne, gdyż służy jako przejście do stacji PKP dojeżdżającym osobom do/z pracy, a także dla dzieci szkolnych (podstawowej i gimnazjum) a także przyjeżdżających licealistą z całego powiatu do LO na ul Kazimierza Wielkiego. Mam nadzieje, że posiada Pan dane statystyczne ile samochodów w ciągu dnia przejeżdża ulicą Wileńską a także ilość osób przekraczających po pasach. (Patrzy Pan dla porównania ilość wysepek na ulicy Fieldorfa) Nie ośmielam się pytać Pana o sygnalizację świetlną, ale przyzna Pan, że kilkanaście krawężników i płytek chodnikowych + znaki ostrzegawcze są niczym w porównania z kosztami leczenia i rehabilitacji ostatnio potrąconej starszej Pani na tym przejściu (oczywiście koszt ponoszą MY podatnicy). Proszę, o Pana komentarz co do możliwości rozwiązania tego problemu.
Pozdrawiam Sławek
(Sławomir, 06.09.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Posiadam wykonane pomiary ruchu, które wskazują przeciętne obciążenie ruchem tej drogi w stosunku do pozostałych dróg powiatowych. Niestety Plan Rozwoju Lokalnego jak i budżet powiatu na rok bieżący uchwalone przez Radę Powiatu Wołomińskiego nie uwzględniają modernizacji ul.Wileńskiej w Wołominie. Przy braku zarezerwowanych środków finansowych na ten cel trudno jest planować jakiekolwiek działania inwestycyjne. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem budżetu na kolejny rok. Przekażę Pana sugestie do Rady Powiatu oraz Wydziału Dróg Powiatowych jak i Powiatowego Inspektora Ruchu Drogowego w celu uwzględnienia inwestycji w budżecie. Jednak biorąc pod uwagę bardzo dużą potrzebę w zakresie inwestycji drogowych jak i ograniczone środki jakimi dysponuje Powiat nie jestem w stanie zagwarantować realizacji tego przedsięwzięcia.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Jestem nabywcą domu we wsi Nadma-Pólko. na działce ogólnie jest problem z woda opadową, ponieważ poziom wód podskórnych jest dość wysoki (50cm ppt) a w innych budynkach zaczęła wychodzić wilgoć na ścianach. Deweloper w momencie budowy pomiędzy działkami 141/1 i 139 zasypał rów melioracyjny tłumacząc się że był nie potrzebny. aktualnie woda gromadzi się w rowie przydrożnym, powodując namiękanie podłoża drogi (aktualnie droga ul. Pólko jest już zapadnięta i ma popękaną nawierzchnię) ponadto poziom wód podskórnych utrzymuje się na wysokim poziomie, co powoduje namiękanie ścian wewnątrz budynków. co zrobić w takiej sprawie? co zrobić z deweloperem, który buduje nie zgodnie z pozwoleniem na budowę, a budynki aktualnie są wybudowane niezgodnie z projektem, na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę domów? co zrobić z faktem, że projekt jest niezgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego, gdzie np. nie zachowano 70% przestrzeni zielone.
z poważaniem.
(Piotr, 30.08.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Piotrze,

Problem podwyższenia poziomu wód gruntowych jest problemem ogólno-krajowym spowodowanym ostatnio specyficznymi warunkami pogodowymi. W takiej sytuacji za zaciekanie i zawilgocenie ścian w obiektach budowlanych istniejących czy też realizowanych odpowiadają ich właściciele lub osoby realizujące te inwestycje.

Zasypanie rowu melioracyjnego przez developera należy zgłosić do zarządcy takiego rowu. Pismo dotyczące wątpliwości co do zgodności realizowanych prac z pozwoleniem na budowę oraz projektem budowlanym należy skierować do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Weryfikacja powierzchni biologicznie czynnej następuje przy zatwierdzaniu projektu budowlanego. Na terenie wsi Nadma w rejonie ul. Pólko zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin obowiązuje 60% powierzchni biologicznie czynnej i taki winien być zachowany. W przypadku nie zachowania tego warunku sprawę również należy zgłosić do Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1775713 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.