Dziś jest 26 czerwca 2017 r., imieniny Jana, Pawła
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Witam Serdecznie,

Mam pytania odnośnie schroniska dla zwierząt:
Kto jest zarządca schroniska w Klembowie? Kiedy gmina Wołomin doczeka się prawdziwego schroniska dla zwierząt na miarę XXI wieku? Z góry dziękuję za odpowiedź

Z poważaniem
Beata
(Beata, 08.12.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Beato,

W aktualnym stanie prawnym, problem bezdomnych zwierząt wchodzi w zakres zadań własnych gmin na podstawie dwóch rożnych ustaw. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996, Nr 132, poz.622) określa w art. 3, następujące obowiązkowe zadania gminy:

„Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: (…) organizują ochronę przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych przepisach (…)”

Drugą ustawą, która reguluje zadania gminy związane z problemem bezdomnych zwierząt, jest ustawa o ochronie zwierząt (Dz.U. 2003, Nr 106, poz. 1002), której art.11 nakłada na gminy nieobowiązkowe zadanie własne „zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania”.

Na podstawie powyższych przepisów powiat jako jednostka samorządu terytorialnego nie posiada w swoich kompetencjach opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W związku z powyższym proszę swoje pytanie skierować do Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Odpowiadając na część pytania dot. schroniska w Klembowie informuję, iż przytoczony wcześniej art. 11 ustawy o ochronie zwierząt stwierdza, że „ organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą zapewniać bezdomnym zwierzętom opiekę i w tym celu prowadzić schroniska dla zwierząt, w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego”. W związku z tym, iż schronisko znajduje się na terenie Gminy Klembów swoje pytanie odnośnie jego działalności proszę skierować do Urzędu Gminy Klembów.

Z poważaniem

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam serdecznie! Przed wyborami ukazała się notka na stronie starostwa mówiąca o remoncie Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od Piłsudskiego do Złotej. Remont miał być w terminie od 15 października do 15 grudnia. Co dalej Panie Starosto? Wiadomo że to była notka pana poprzednika, chciałbym jednak wiedzieć czy Pan przewiduje ten remont w najbliższym czasie po zimie i jeśli tak to kiedy? Pozdrawiam serdecznie.

PS. A swoją drogą chciałbym na sesji powiatowej mieć możliwość zapytać głośno o to byłego starostę a obecnego radnego powiatowego. Ciekawe jakie przesłanki powodowały nim że do remontu zgodnie z planem nie doszło? Czyżby kampania wyborcza?

Z poważaniem - Maciej
(Maciej, 07.12.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Przebudowa odcinka Al. Armii Krajowej od ul. Piłsudskiego do ul. Złotej była zaplanowana w/w terminie, ale nie doszło do wejścia w teren wykonawcy i umowa została zerwana. W chwili obecnej, ze względu na warunki atmosferyczne nie będą prowadzone żadne prace w tej drodze. Należy się spodziewać, że roboty zostaną rozpoczęte z początkiem sezonu budowlanego w roku 2011.

Z poważaniem

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
witam i mam pytanie, gzie i czy u państwa znajdują sie archiwa , dokumenty dotyczące wywłaszczeń pod budowę trasy toruńskiej, zapewne jest to rok po 1973.

z poważaniem

Marcin
(Marcin, 03.12.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Trasa Toruńska jest częścią drogi krajowej. Wszelkich zapytania dotyczące tej inwestycji proszę kierować do zarządcy drogi, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Proszę o odpowiedź w sprawie, której nie udzilił odpowiedzi Pana poprzednik, dlaczego na ulicy Wileńskiej w Wołominie w okolicy nr 80 przy przejsciu na pasach nie ma wysepki. Miejsce niebezpieczne można sprawdzić w Komendzie Powiatowej Policji ile takm było wypadków.
(Sławomir, 02.12.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Sprawę wybudowania ewentualnej wysepki na ul. Wileńskiej we wskazanym przez Pana miejscu przekażę do sprawdzenia Powiatowemu Inspektorowi Ruchu Drogowego, aby określił zasadność i możliwość wykonania takiego obiektu.

Z poważaniem

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Jak długo jeszcze petenci podległego Panu Wydziału Komunikacji, skazani będą na niekompetencje podległych Panu urzędników i ciągłe zasłanianie się systemem numerkowym, który zamiast usprawnić i przyspieszyć rejestrację pojazdu, powoduje nieustanne odwlekanie jej w czasie, a tym samym niemożność korzystania z pojazdu?
Być może konieczne jest pociągnięcie personalnie do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za taki stan rzeczy? A może nikt do tej pory nie jeszcze nie pociągnął do odpowiedzialności Pana Starosty, i nie wystąpiła zgodnie z art. 416 i nast. KC, na drogę sądową z roszczeniem odszkodowawczym wobec Skarbu Państwa? To ostatnie to oczywiście pytanie retoryczne.
Pozostając z poważaniem, pozwolę sobie na wyrażenie nadziei, iż dołoży Pan wszelkich starań aby zmienić ten karygodny stan rzeczy.
(Agnieszka, 26.11.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Agnieszko,


Funkcjonujący w Wydziale Komunikacji system numerkowy usprawnia rejestrację pojazdów i umożliwia petentom wybór konkretnego terminu (dnia i godziny) zarejestrowania pojazdu. Obecnie zapisy do rejestracji odbywają się na bieżąco, a więc interesanci przyjmowani są w dniu zapisu bądź dnia następnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel pojazdu zobowiązany jest przerejestrować pojazd w terminie 30 dni od daty zakupu. Jest to wystarczająco dług okres na dokonanie wszystkich formalności związanych z rejestracją. Jednocześnie nadmieniam, że w przypadku trudności związanych z rejestracją pojazdu swoje uwagi proszę kierować bezpośrednio do naczelnika wydziału.

Z poważaniem

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

(odpowiedź została udzielona 6.12.2010 r.)

Pytanie:
Moje pytanie dotyczy ulicy Lipińskiej na odcinku od Reja do Al. Niepodległości. Jest to ulica prowadząca do Szkoły Podstawowej nr 7. W dniu dzisiejszym po obfitych opadach deszczu droga dzieci jest udręką. Kałuże zajmują całą szerokość drogi. Nie wszyscy kierowcy zwalniają, więc dzieciaki uciekają na trawniki, żeby nie być ochlapanymi. Podjazd pod szkołę ok godz. 8 graniczy z cudem. Samochody zajmują każdy wolny kawałek trawnika, wszystkie chodniki i blokują uliczkę wjazdową pod szkołę. Dzieci kluczą między autami, a są na tyle małe, że nie każdy kierowca cofając jest w stanie zauważyć dziecko przechodzące za autem. Sytuacja tam jest ewidentnym zagrożeniem dla naszych dzieci, ale niestety utrzymuje się od lat i nikt się tym nie przejmuje, włączając w to dyrekcję szkoły.
Zimą przejazd ulicą jest odśnieżany przez pług tylko na szerokość łyżki pługu. Wyminięcie się dwóch aut jest w zasadzie niemożliwe. Parking pod szkołą jest całkowicie nieprzystosowany do obsługi tak dużego obiektu. Policja pojawia się tam tylko raz w roku - 1 września.
Ponieważ ta ulica należy do powiatu moje pytanie brzmi - co dalej? Jak długo dojście i dojazd naszych dzieci do szkoły będzie tak utrudniony? Czy komuś wogóle na tym zależy?
(Monika, 10.11.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani ,

W swoim pytaniu poruszyła Pani szereg problemów, a rozwiązanie znacznej ich część leży w gestii Gminy Wołomin . Gmina ma obowiązek zająć się wybudowaniem parkingu dla rodziców dowożących dzieci do szkoły oraz odwodnieniem terenu przyległego do drogi. Ze swojej strony mogę poinformować, że przygotowany jest projekt przebudowy ul. Lipińskiej od Sikorskiego do Niepodległości, ale jego realizacja zależeć będzie od środków jakie Rada Powiatu przyzna na zadania inwestycyjne. Nie potrafię niestety precyzyjnie określić kiedy będzie możliwe rozpoczęcie przebudowy.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Chciałabym wiedzieć co trzeba zrobić żeby oddać (zdać budynek). Nawet nie wiem dokładnie jak zdać to pytanie. Budowa domu jest już zakończona. Jakie papiery, do tego są potrzebne, gdzie się udać?
(Anna, 09.11.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Wszelkich niezbędnych informacji udzili Pani Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jako organ odpowiedzialny za odbiór budynków. tel. 776-44-94

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Chciałabym się dowiedzieć kiedy w Radzyminie na ulicy Korczaka powstanie chodnik? Okolica ta rozbudowuje się a w tej chwili nie można iść z dziećmi poboczem bo jest to zbyt niebezpieczne. Ulica jest bardzo ruchliwa a ponadto kierowcy pędzą bez opamiętania.
(Magdalena, 02.11.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Budowa chodnika w ul. Korczaka w Radzyminie jest problemem stosunkowo złożonym. W pierwszej kolejności należy rozwiązać problem odwodnienia tej ulicy, co jest bardzo kosztowne. W chwili obecnej w budżecie powiatu uchwalonym przez Radę Powiatu nie ma zagwarantowanych środków na ten cel. W związku z tym nie mogę podać nawet przybliżonej daty poprawy tego stanu rzeczy.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie, na początku bieżącego roku widziałem na tablicy informacyjnej Rady Osiedla Niepodległości informację o planowanym projekcie wybudowania kompleksu boisk przy zespole szkół na ul. Królowej Jadwigi (kompleks boisk wraz z bieżnią). Prosze o informację o terminie realizacji tego akurat kompleksu, bo wiem, że trwają prace przy szkole nr 2 (z tego samego zamówienia publicznego).
(Grzegorz, 22.10.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Inwestycja o której Pan pisze jest inwestycją gminną. Wszelich informacji udzieli Panu Urząd Miejski w Wołominie.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto
około miesiąca temu zakończono prace na ul AK w Wołominie. Po miesiącu asfalt się zapada (okolice przedszkola Misia Uszatka)- gdzie jest nadzór i reakcja drogowców? W czasie prac usunięto jedno z drzew (rozumiem, że taka była potrzeba) - dlaczego nadzór nie zadbał by po zakończeniu posadzono nowe drzewo? Na skrzyżowaniu z Chodkiewicza wyrwa nadal nie zasypana - ludzie przechodzą jezdnią, która ze względu na usytuowanie ogrodzeń jest i tak niewidoczna dla skręcających z AK (do tego jeszcze autobus). Czekamy na wypadek śmiertelny? Kiedy ten bałagan zniknie?
I ostatnie pytanie - czy te wykopki to zapowiadany remont odcinka Piłsudskiego - Złota wspomnianej ulicy, co z pieniędzmi, które w tym roku podobno zarezerwowano na ten cel.
Z poważaniem
(Jacek, 16.10.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Natychmiast sprawdzone zostanie Pana zgłoszenie zapadania się nawierzchni przy przedszkolu. Odnośnie drzew, jeśli zagrażają one bezpieczeństwu ruchu są one usuwane z pasa drogowego . Niestety ze względu na niewielką szerokość drogi nie ma w jej pasie miejsca na nasadzenia nowych drzew.
Roboty na skrzyżowaniu ul. Chodkiewicza i ul. Armii Krajowej były prowadzone na zlecenie PWiK Wołomin. Zostanie zwrócona uwaga przedsiębiorstwu na konieczność zachowania stosownych norm w sposobie zabezpieczania robót. Przebudowa odcinka Al. Armii Krajowej od ul. Piłsudskiego do ul. Złotej była zaplanowana, została podpisana również umowa z wykonawcą, ale z niezrozumiałych przyczyn wykonawca nie przystąpił do prac budowlanych. W chwili obecnej, ze względu na warunki atmosferyczne nie będą prowadzone żadne prace w tej drodze. Należy się spodziewać, że roboty zostaną rozpoczęte z podatkiem sezonu budowlanego w roku 2011.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1775692 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.