Dziś jest 23 sierpnia 2017 r., imieniny Apolinarego, Wiktora
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Panie Starosto dostałem od Pana odpowiedź negatywną w sprawie skargi na brak konkurencyjności w sprawie rekrutacji do Powiatowego Biura Pracy w Wołominie. Jednak Pana odpowiedź nie zawierała organu i terminu odwołania się od pańskiej decyzji. Chyba nie jest Pan wyrocznią i organem ostatecznym, i mam możliwość odwołania od decyzji. Zatem proszę o podanie organu odwoławczego.
Czy do Pana obowiazków służbowych należy podanie w odpowiedzi na skargę terminu odwołania i organu odwoławczego?
(Jacek, 06.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Jacku,
Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką podległą staroście, a za jej działanie odpowiada Dyrektor. Rekrutacja na wolne stanowiska urzędnicze w PUP prowadzona jest przez Dyrektora.
Przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23), zwanej dalej „k.p.a.”, nie przewidują trybu odwoławczego w sprawach skargi, o której mowa w art. 227. Powyższe oznacza, że stronie niezadowolonej ze sposobu rozpatrzenia skargi nie przysługuje prawo wniesienia odwołania do organu wyższego stopnia, jak również skarga do sądu administracyjnego.

Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie,
chciałbym zadać dwa pytania. Liczę na odpowiedź z Pana strony:
1) czy w najbliższej przyszłości planowane jest odnowienie ulicy Leszczyńskiej w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów?
Obecnie ulica jest mocno dziurawa i połatana. Jej odcinek od ul. Partyzantów do ul. Sokolej doczekał się porządnego asfaltu, a do tego zostało odnowione skrzyżowanej tejże ulicy z ulicą Partyzantów.
2) czy w najbliższej przyszłości planowane jest położenie asfaltu na ulicy Jodłowej w Wołominie? Ulica niestety do tej pory, jako jedna z nielicznych w okolicy, nie doczekała się jeszcze asfaltu, a jest on naprawdę potrzebny.
Obecnie jest to ulica gruntowa, na którą co roku dosypuje się coraz większe ilości materiałów utwardzających. Ulica jest już mocno wyniesiona i podziurawiona.

Obydwie ulice mocno utrudniają dojazd mieszkańcom do swoich posesji. Zjazd z ulicy 1 Maja w ulicę Leszczyńską jest niewygodny, kończy się jazdą slalomem między dziurami.

Pozdrawiam,
Dominik Dusza
(Dominik, 05.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dominiku,

Ulice Leszczyńska i Jodłowa to drogi gminne, wiec wszelkich informacji w sprawie ich napraw i remontów udzielić może jedynie Gmina Wołomin. Wykaz dróg powiatowych zawiera załącznik do Uchwały Rady Powiatu z dnia 26 X 2011r nr XI-108/2011, który dostępny jest na stronie internetowej www.powiat-wolominski.pl

Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto.
W imieniu własnym, mieszkańców Urli i wszystkich użytkowników ulicy Pierwszego Maja w Urlach, Zwracam się z prośbą, o naprawienie krótkiego fragmentu tej ulicy na odcinku od skrętu w kierunku stacji kolejowe do końca zabudowań pod lasem, to jest około 300m.
Od kilku miesięcy przejazd tym odcinkiem z uwagi na dziury w jezdni był bardzo utrudniony a w chwili obecnej jest wręcz niebezpieczny. Nadmienię, że o tym stanie rzeczy informowałem telefonicznie podległych Panu urzędników w listopadzie ubiegłego roku i mimo zapewnień z ich strony nic nie zostało w tej sprawie zrobione.
Pierwszy raz korzystam z tej formy kontaktu z Panem, nie ukrywam jest to bardzo wygodne, ale pozwolę sobie zapytać czy wystarczające?
Jeżeli wymagane są jakieś dodatkowe procedury, to będę wdzięczny z taką informację.

Z uszanowaniem.
Tomasz Tuszyński.
(Tomasz, 07.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Sprawa jest mi znana. Zajmuje się nią Wydział Inwestycji i Drogownictwa. Odcinek drogi o którym Pan pisze to droga gruntowa. Dla poprawy stanu jej nawierzchni konieczne jest ułożenie na niej pewnej ilości kruszywa.
W ubiegłym roku już go nie było. W 2016 WID przeprowadził już procedurę wyłonienia dostawcy materiału. Mamy podpisaną umowę na dostawę kruszywa.
Obecnie czekamy już tylko na odpowiednią pogodę do wykonania prac. W powiecie jest kilka takich dróg do naprawy. Będą kolejno naprawiane, ale musi być sucho by równiarka, która będzie rozkładała dowiezione kruszywo i profilowała nawierzchnię zamiast poprawy jakości nie uczyniła dróg nieprzejezdnymi. Mam nadzieje, że niebawem wszyscy użytkownicy tej drogi odczują poprawę.
Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam. Chciałem zapytać gdzie powinienem zgłosić prośbę o zwrot opłaty za wydaną kartę pojazdu zarejestrowanego pomiędzy 2003-2006r w Wołomińskim Wydziale Komunikacji oraz zapytać gdzie można pobrać odpowiedni dla naszego starostwa wzór dokumentu niezbędnego do tej operacji. Czy może wystarczy własne pismo?
Dziękuję za odpowiedź
(Marcin, 03.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Uprzejmie informuję, że opłata w wysokości 500 zł za wydanie karty pojazdu nie została ustalona w procedurze administracyjnej, ponieważ starosta jako organ rejestrujący pojazdy nie rozstrzyga o samej opłacie i jej wysokości.
Przedmiotem postępowania administracyjnego jest rejestracja pojazdu w oparciu o przedłożone dokumenty, natomiast pobranie opłaty za wydanie karty pojazdu stanowi wynikającą wprost z przepisów prawa czynność administracyjno-techniczną.
W związku z powyższym organ powiatu nie ma podstawy do zwrotu opłaty z tytułu wydania karty pojazdu w trybie procedury administracyjnej.
Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto. Byliśmy u Pana w sprawie fatalnej drogi w Ossowie. Obiecał Pan powołać odpowiednią instytucje do pomiaru hałasu i drgań. Czekamy na wiadomość jakie kroki zostały poczynione w tym kierunku. To co się dzieje obecnie wzdłuż ul. Matarewicza i Hallera nie da się wyrazić słowami. Droga ta nie spełnia kryteriów drogi powiatowej, a ciężarówki, którym pozwolił Pan jeździć bez żadnych ograniczeń, nie pozwalają mieszkańcom normalnie żyć, sukcesywnie niszcząc nasze mienie a poziom hałasu znacznie przekracza dopuszczalne normy ( we własnym zakresie mierzyliśmy poziom hałasu) To Pan jest za to odpowiedzialny. Żądamy natychmiastowych działań. Tu chodzi o nasze zdrowie i mienie.
Anna Dąbrowska
(Anna, 26.02.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
W sprawie przejazdu ciężarówek poza wyznaczonymi porami odbyło się spotkanie z przedstawicielem policji oraz służbami utrzymania drogi powiatowej. Dokonano ustaleń zmierzających do wzmocnienia kontroli prawidłowości poruszania się kierowców po w/w drodze. Zostaną też podjęte działania mające na celu kontrolę użytkowników w okresie nocnym .
Jeżeli posiadacie państwo pomiary hałasu na wymienionym odcinku drogi, to zachęcam do przekazania wyników do wiadomości zarządcy drogi. Wykonywanie kolejnych pomiarów, w sytuacji ich wykonania przez mieszkańców, jest w mojej ocenie niezasadne. Powiat nie kwestionuje na obecnym etapie poprawności już wykonanych wyników pomiarów. Należy pamiętać, że Powiat Wołomiński ponosi koszty sporządzania dokumentacji przebudowy drogi . Dokumentacja obejmuje wszystkie elementy, w tym wykonanie takich rozwiązań technicznych, które pozwolą na zachowanie odpowiednich norm środowiskowych.
Należy zaznaczyć, że ruch pojazdów ciężarowych odbywa się po wymienionej drodze z istotnymi ograniczeniami. Niestety, jest to droga publiczna o kategorii drogi powiatowej, w związku z czym nie ma możliwości wprowadzenia zakazu całkowitego przejazdu pojazdów ciężarowych. Można jedynie wykonywać działania mające na celu zmniejszenie emitowanych oddziaływań i poprawę stanu drogi. Takie działania w miarę posiadanych możliwości Powiat podejmuje.
Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam,
Chciałem się dopytać o ul. Korczaka w Radzyminie. Stan drogi panu Staroście jest pewnie bardzo znany. Z tej okazji jest zapytanie, czy w 2017r czy 2018r. (po ukończeniu budowy obwodnicy Marek). jest możliwy remont nawierzchni tejże drogi?
Niestety dwa dni temu na tej ulicy w drodze do domu przed wiaduktem w stronę Starego Kraszewa wpadłem w spory dół (który przez zimę się wytworzył oraz przez ruch wjazdu/wyjazdu do/z nowo powstałego składu węgla/kruszywa) i uszkodziła się felga, która uniemożliwia dalszą jazdę. Następnego dnia ta dziura została załatana, ale ciągłe łatanie dziur nie poprawią komfortu poruszania się po tej drodze.
Pozdrawiam,
Tomasz Kielak
(Tomasz, 26.02.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Przyznaję, stan ul. Korczaka pozostawia wiele do życzenia. Ja i moi współpracownicy widzimy potrzebę jej remontu i jesteśmy gotowi ten remont przeprowadzić . Ponieważ Gmina Radzymin powiadomiła nas, że w najbliższym roku ma w tej ulicy wykonać kanalizację sanitarną, prace zostały wstrzymane. Po zakończeniu robót związanych z budową kanalizacji i przyłączy, Powiat przewiduje wykonanie remontu. W br. planowany jest remont odcinka od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z ul. Słowackiego. Z informacji uzyskanych od Gminy wynika, że nie będą na tym odcinku prowadzone prace związane z budową kanalizacji sanitarnej.
Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam !
Kiedy planowana jest kontynuacja przebudowy ulicy Szpitalnej w Ząbkach. Inwestycja została w 2015 roku zakończona w połowie w sposób sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem, a przede wszystkim niebezpieczny. Kiedy będą kontynuowane prace ?
(Jacek, 19.02.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 23 02 16r. Zarząd przedstawił wniosek o zmianę uchwały budżetowej . Wniosek dotyczy m.in. utworzenia zadania inwestycyjnego związanego z kontynuacją przebudowy ulicy Szpitalnej j w Ząbkach. Po utworzeniu tytułu inwestycyjnego Wydział Inwestycji i Drogownictwa przystąpi do realizacji zadania.
Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam. Właściwie to jest skarga. Otóż 29.06.2015r. wystosowałam prośbę o przejście dla pieszych przy zbiegu ul. Załuskiego , Traugutta oraz Brzóski, uzasadniając to w 7 punktach. Dzwoniłam kilkakrotnie do wydziału i powiedziano mi, że jest w realizacji. Czy nie obowiązują Was terminy??? Nasza cierpliwość jest już mocno nadszarpnięta. Proszę o poważne potraktowanie sprawy. Pozdrawiam w imieniu mieszkańców. Kinga Lewandowska
(Kinga, 10.02.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Sprawa przejścia dla pieszych przy zbiegu ul. Załuskiego , Traugutta oraz Brzóski w Kobyłce jest nam znana i pracujemy nad jej rozwiązaniem. Wspólnie z pracownikami Wydziału Inwestycji i Drogownictwa pracujemy nad tym, by przejście dla pieszych w proponowanej lokalizacji było wykonane. Nie jest to jednak sprawa jedynie pomalowania pasów. Musi zostać sporządzona odpowiednia dokumentacja techniczna, podlegająca uzgodnieniu i zatwierdzeniu. Obecnie dokumentacja jest przygotowywana i po uzyskaniu opinii zostanie zatwierdzona. Następnie należy dokonać przebudowy drogi w odcinku gdzie będzie wyznaczone przejście / obniżenie krawężników, ułożenie ciągu pieszego. Później zostanie naniesione oznakowanie pionowe i poziome. W bieżącym roku planowane są prace związane z przebudową ul. Załuskiego i przy okazji tych robót w przetargu zostanie uwzględniona sprawa robót do wykonania. Mamy świadomość że takie sprawy trwają, jednak dotyczy to bezpieczeństwa ruchu i wszelkie procedury muszą być zachowane.
Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!
Jestem wieloletnim pacjentem Przych. Spec. w wołomińskim Szpitalu. Od wielu lat jest problem z dodzwonieniem się do rejestracji. Nikt nie odbiera telefonu, panie rejestratorki wolą czytać gazetę niż zapisywać telefonicznie. Wielokrotnie pacjenci skarżyli się na tę sytuację u kierownictwa i dyrekcji bez skutecznie, więc może Pan zainterweniuje i pomoże swoim wyborcom a także wyciągnie konsekwencje wobec winnych zaistniałej sytuacji.
Z poważaniem
Anna
Osoba niepełnosprawna
(Anna, 09.02.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
W sprawie dostępności do telefonicznej rejestracji do Przychodni Specjalistycznej Szpitala Powiatowego w Wołominie pracownicy korzystają z dostępnych narzędzi komunikacyjnych, a organizacja pracy została przygotowana w taki sposób, by efektywnie wykorzystać dostępne zasoby kadrowe.
Panie sekretarki medyczne pracujące w rejestracji Przychodni Specjalistycznej zajmują się rejestracją osób przybyłych osobiście. Telefony widoczne na ich pulpicie służą do komunikacji wewnątrzszpitalnej, a nie do obsługi telefonicznej rejestracji dla pacjentów, co często jest błędnie interpretowane. Stanowiska do rejestracji telefonicznej pacjentów są umieszczone w innej lokalizacji – niedostępnej dla osób przybyłych do rejestracji. Taka organizacja pracy pozwala na prawidłową realizację zapisów ustawy o ochronie danych osobowych.
Szpital w zakresie przyjęć do poradni specjalistycznych rocznie obsługuje ponad 71 tysięcy pacjentów, co wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na obsługę rejestracji telefonicznej. Ewentualne skargi pacjentów są spowodowane zajętością linii telefonicznej, a nie złą jakością pracy pracowników rejestracji. Podobne sytuacje dotyczą innych placówek medycznych. Od 2015 r. trwają prace związane z poprawą dostępności do telefonicznej rejestracji dla pacjentów. Obecnie jesteśmy na etapie pozyskiwania dodatkowej obsady kadrowej oraz ,,uzbrajania” stanowisk pracy w numery telefoniczne, specjalne oprogramowanie i inne narzędzia do pracy i ochrony zgromadzonych danych. Szpital w zakresie poprawy komunikacji z pacjentami, w tym dostępności do rejestracji, podjął następujące działania:
Na stronie internetowej Szpitala: www.szpitalwolomin.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscach publicznie dostępnych w Szpitalu, udostępniono informacje o możliwości komunikowania się przy korzystaniu z poczty elektronicznej lub przesyłania faksów,
Od lutego 2014 r. w Rejestracji do Przychodni Specjalistycznej w ustalonych godzinach uruchomiono nowy numer tel. 22 76 33 220,
Od kwietnia 2015 r. uruchomiono internetową rejestrację dla pacjentów – eRejestracja w trzech zakresach; obecnie trwają przygotowania do uruchomienia pozostałych zakresów,
Od października 2008 r. osoby, które samodzielnie nie potrafią rozwiązać swoich trudności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na terenie naszego Szpitala, mogą zgłosić się ze swoimi sprawami do Pełnomocnika ds. Pacjentów i Komunikacji Społecznej,
Każdy z pracowników odpowiedzialnych za przyjęcie zgłoszenia o utrudnionym dostępie do telefonicznej rejestracji jest zobowiązany do przyjęcia numeru kontaktowego od osoby zainteresowanej i przekazanie kontaktu do pracownika rejestracji; pracownik rejestracji jest zobowiązany skontaktować się z osobą, która zgłosiła trudności.
Wierzę, że Szpital Powiatowy w Wołominie będzie w dalszym ciągu wychodził naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i usprawniał swoje funkcjonowanie.
Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam,
czy jest planowana jakakolwiek modernizacja, remont, nakładka (drogi 634) ul. Szosy Jadowskiej na odc. od świateł w Wołominie do mostu w Nowych Lipinach? Jeśli tak to kiedy? Na chwile obecną jest to jedna z najbardziej obłożonych dróg wylotowych z bardzo dużym natężeniem ruchu i jedna z ważniejszych dróg. Na w/w odcinku droga jest w fatalnym stanie, łata za łatą a na tej łacie kolejna łata i zapewne nie ostatnia.
(Paweł, 04.01.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Droga nr 634 to droga pod zarządem Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Plany remontów dróg wojewódzkich nie są uzgadniane z zarządca dróg powiatowych. Tym samym powiatowy Wydział Inwestycji i Drogownictwa nie posiada informacji w sprawie.
Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1792790 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.