Dziś jest 30 maja 2017 r., imieniny Feliksa, Ferdynanda
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Witam Pana,

Moje pytanie dotyczy regulacji i oczyszczania rzek oraz rowów melioracyjnych, które jak wszyscy widzą w ostatnich latach czynią ogromne spustoszenie w całym powiecie. Co starostwo robi w tym kierunku aby problem nie rozrastał się. Czy jako powiat mamy jakieś środki finansowe na uruchomienie programu regulacji i oczyszczania rzek oraz rowów melioracyjnych.
(Małgorzata, 16.02.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Małgorzato,

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), utrzymanie rowów melioracji wodnych szczegółowych jest zadaniem właścicieli gruntów. Utrzymaniem melioracji wodnych podstawowych oraz rzek zajmuje się Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (regulacja i oczyszczanie rzek).

Starostwo, mając na uwadze wieloletnie zaniedbania oraz zagrożenia powodowane przez podtopienia, przygotowało propozycję pomocy dla mieszkańców we współpracy z gminami w zakresie modernizacji rowów. Jest to działanie doraźne, gdyż ani powiat, ani gmina nie może przejąć obowiązków obywateli. W ramach planowanej współpracy przewidujemy wykonanie za właścicieli gruntów, określonych prac konserwacyjnych na rowach.

Starostwo systematycznie kontroluje i wzywa mieszkańców do wykonania konserwacji rowów. Ponadto, prowadzone są spotkania informacyjne w gminach, także zachęcające do tworzenia Spółek Wodnych, w ramach których mieszkańcy mogliby mieć zapewnioną realizację swoich obowiązków, prawidłowe utrzymanie urządzeń wodnych oraz zabezpieczenie przed podtopieniami, w zamian za opłacenie składek członkowskich.

Regulacja i oczyszczanie rzek oraz rowów melioracyjnych nie jest zadaniem powiatu, stąd Starostwo nie może podjąć się realizacji takiego programu. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych zostały wykonane na koszt Państwa i oddane do użytkowania właścicielom gruntów, którzy często od 30 lat nie wykonywali tam żadnych zabiegów konserwacyjnych.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto.

Czy naprawa drogi między Okuniewem a Zabrańcem, która ma się rozpocząć w raz z rozpoczęciem sezonu budowlanego, będzie polegała na załataniu kilku dziur, czy też zostanie położona nowa nawierzchnia?
(Mateusz, 15.02.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Mateuszu,

Naprawy wymaga podbudowa pod jezdnią oraz nawierzchnia. Chcielibyśmy również odtworzyć rowy przydrożne. Jednak obecnie nie można określić dokładnego zakresu robót jaki uda się zrealizować w tym roku. Po tegorocznej zimie wystąpiły znaczne zniszczenia dróg powiatowych i dużą część środków którymi dysponuje Starostwo trzeba będzie przeznaczyć na doraźną naprawę tych dróg.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto,

Czy podlegli Panu urzędnicy z wydziału zajmującego się drogami śledzą na
bieżąco sytuację na drogach nad którymi sprawują pieczę? Odnoszę wrażenie,
że albo mało ich to interesuje, albo wykazują ogromną wręcz beztroskę o stan tych dróg. Ktoś już opisywał sytuację z zalewaniem drogi na trasie Kraszew Stary - Wołomin. Identyczna sytuacja jest na tej samej drodze w Woli Rasztowskiej, gdzie wszyscy już zasypują rowy melioracyjne, a woda z
okolicznych pól zalewa jezdnię, zalega na niej, a zamarzając niszczy
nawierzchnię. Czyżby powiat był aż tak bogaty, że stać go na remontowanie
tych samych odcinków co roku? Czy może w końcu odkopie ktoś zasypane rowy,
aby woda miała gdzie spływać?
(Dariusz, 15.02.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Zapewniam, że służby starostwa odpowiedzialne za drogi monitorują ich stan na bieżąco. Pracownicy starostwa regularnie usuwają lód z pasa drogowego. Jednak dopóki nie zostanie odbudowana melioracja gruntów rolnych sytuacja będzie się powtarzać. Wyżej wymienione zadanie należy do kompetencji gminy i to do tego urzędu należałoby składać zapytania w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto, kto jest kandytatem na stanowisko v-ce starosty po rezygnacji p. R. Pazio i kiedy złoży ślubowanie?
(Andrzej, 11.02.2011 r.)

Odpowiedź:
Kandydatura na stanowisko wicestarosty zostanie przedstawiona na najbliższej sesji. Jeśli zaproponowana osoba spotka się z aprobatą radnych nowy wicestarosty obejmie obowiązki od dnia 28 lutego 2011 r.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,

proszę o pomoc w sprawie przycięcia gałęzi topoli przy drodze powiatowej tuż przed mostem w miejscowości Stare Zalubice (Wolica) w kierunku Warszawy ponieważ stanowią zagrożenie dla pojazdów oraz zdrowia i życia mieszkańców oraz licznych w tej miejscowości turystów, sprawa ta ciągnie sie juz kilka lat a drzewa z każdym rokiem rosną i stają sie jeszcze bardziej niebezpieczne

z poważaniem Paweł
(Paweł, 08.02.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Jak Pan zauważył sprawa dotyczy bardzo dużych drzew. Problem polega na tym, że w gałęziach drzew znajduje się linia energetyczna. W związku z tym przycięcie tych gałęzi musi odbyć się z wyłączeniem zasilania przez służby Zakładu Energetycznego. Dokładamy starań aby sprawa została załatwiona jak najszybciej.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam,

Zimą były prowadzone prace na ulicy Zagańczyka w Kobyłce (prawdopodobnie odwodnienie ulicy). W chwili obecnej ulica jest w stanie tragicznym, na chodnikach jest cała masa błota. Czy w tym roku przewidziana jest dalsza kontynuacja prac i uporządkowanie ulicy Zagańczyka.

Z Poważaniem
DB
(Darek, 07.02.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Roboty w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej w ul. Zagańczyka nie zostały jeszcze ostatecznie odebrane. Czynności będą kontynuowane wiosną i między innymi obejmować będą uporządkowanie terenu po robotach.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Czy w Starostwie, tak jak w U.M, jest jakiś fundusz pomagający nauczycielom emerytom, pracującym przed emeryturą w szkołach prowadzonych przez powiat,pokryć część wydatków poniesionych na leczenie? Czy jest to tylko przywilej emerytów szkół tzw.gminnych?
(Helena, 02.02.2011 r.)

Odpowiedź:
Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń
z ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje mu również pomoc zdrowotna z budżetu organu prowadzącego szkołę (np. gminy lub powiatu), jeżeli w budżecie na dany rok zostały wyodrębnione środki finansowe na ten cel. Uprawnienia do w/w pomocy finansowej zachowują także nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

W poprzednich latach w budżecie powiatu nie był tworzony taki fundusz. Obecnie analizowane są możliwości wygospodarowania w budżecie powiatu na 2011 rok środków finansowych, które byłyby przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania, a także kwota przeznaczona na ten cel, zostaną określone w formie uchwały podjętej przez Radę Powiatu Wołomińskiego.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dlaczego w serwisie internetowym starostwa nie są zamieszczane zaproszenia na sesje Rady Powiatu? Konspiracja czy zaniedbania wydziału promocji.
Pozdrawiam
Maksymilian
(Maksymilian, 31.01.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Zaproszenia na sesje wraz z projektami uchwał są zamieszczane na stronie głównej starostwa www.powiat-wolominski.pl. Znajdują się one w oknie po prawej stronie „sesje rady i posiedzenia komisji” w zakładce „harmonogram posiedzeń”. Zaproszenia są publikowane zazwyczaj z dziesięciodniowym wyprzedzeniem.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Czy mogę w którymś odnośniku sprawdzić informację czy prawo jazdy jest już gotowe? jeżeli tak to w jakim?
(Zofia, 25.01.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Niestety nie ma możliwości sprawdzenia takiej informacji poprzez stronę internetową. Proponuję kontaktować się telefonicznie z Wydziałem Komunikacji, który na pewno udzieli Pani takiej informacji bez konieczności osobistego stawiania się w urzędzie.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
witam. Panie starosto, kiedy droga z Okuniewa do Zabrańca zostanie poprawiona? to w jakim jest stanie i jak sie po niej jeździ woła o pomstę do nieba.
(Paweł, 24.01.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Pawle,

Ze względów technologicznych i atmosferycznych nie ma aktualnie możliwości natychmiastowej naprawy tej drogi. Jak tylko rozpocznie się sezon budowlany naprawa zostanie wykonana.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1746406 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.