Dziś jest 30 maja 2017 r., imieniny Feliksa, Ferdynanda
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Witam!
Pani Starosto, w związku z planem reorganizacji systemu ratownictwa medycznego, od 1-go lipca b.r. miała zniknąć dyspozytornia z ul. Sasina 15. Minęła połowa lipca i karetki pogotowia dalej stacjonują w bazie i uczestniczą w akcjach ratowniczych. Proszę o wyjaśnienie, czy baza zostanie przeniesiona, czy też dalej pozostanie w tym miejscu?
(Dariusz, 17.07.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu,

Pragnę Pana poinformować, iż nie była planowana zmiana miejsca stacjonowania karetek pogotowia, nadal będzie to teren przy ul. Sasina 15 w Wołominie. Natomiast, według mojej wiedzy, w związku z reorganizacją systemu ratownictwa Wojewoda Mazowiecki przewiduje zmniejszenie ilości stanowisk powiadamiania ratunkowego, a co za tym idzie likwidację stanowiska dyspozytora w Wołominie. Obecnie Starostwu nie jest znany termin realizacji tych planów.

W wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam, zwracam się do Pana z zapytaniem, na jakiej zasadzie koparki samojezdne, z łyżką z tyłu i lemieszem do spychania z przodu są dopuszczone do ruchu po drogach publicznych? Urządzenia te, bo funkcja jezdna nie jest raczej ich zasadniczą funkcją i pojazdami ich nazwać chyba nie można, poruszają się zwykle z prędkością 20-30 km/h dławiąc ruch na i tak zatłoczonych drogach i ulicach, poza tym posiadają niebezpieczne i nie oznakowane elementy z tyłu i z przodu, brak tablic rejestracyjnych oraz brak lub niewidoczne na łukach oświetlenie, co powoduje, że często zmieniają pas ruchu bez dostatecznego zasygnalizowania tego manewru zajeżdżając drogę pojazdom poruszającym się ze znacznie większą prędkością. Gdy zapytałem o to policję, to zostałem odesłany właśnie do starostwa, którego wydziały dopuszczają pojazdy do ruchu.
(Jacek, 15.07.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Jacku,

Pojazdy wolnobieżne nie podlegają rejestracji - są tylko dopuszczane do ruchu, jeżeli tylko odpowiadają warunkom określonym w prawie o ruchu drogowym. Tak więc Starostwo nie jest tu adresatem Pana zarzutu. Mogę dodać, iż art. 66 tej ustawy szczegółowo określa, iż pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany i wyposażony, aby korzystanie z niego m.in. nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę.

Dodatkowym warunkiem dopuszczenia pojazdu wolnobieżnego do poruszania się po drogach publicznych jest posiadanie na taki pojazd ubezpieczenia OC.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dzień Dobry.
Czy jest planowany remont, a właściwie gruntowna przebudowa ulicy Lipińskiej od ul. Sikorskiego do Al. Niepodległości w Wołominie co leży w kompetencji Powiatu?
Niestety, ale w tej chwili arteria ta wygląda tragicznie, a jeżdżenie po niej stanowi spory problem. Poza tym bardzo kontrastuje z krzyżującą się z nią - ul. Reja. Kiedy podległe Panu służby zajmą się tym odcinkiem drogowym? Pozdrawiam
(areck, 14.07.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Pragnę poinformować, że obecnie służby Starostwa realizują plan remontów
i budowy dróg powstały jeszcze w roku 2010, w którym nie ujęto jednak zadań dotyczących tej ulicy.

Dodaję także, iż brak podstawowych elementów konstrukcyjnych drogi jak odpływy wody deszczowej i odpowiednia podbudowa jezdni, uniemożliwiają „szybkie” położenie nowej nawierzchni asfaltowej i wymagają przygotowania pełnej dokumentacji projektowej i kompleksowej przebudowy istniejącej ulicy. To dodatkowe wyzwanie, także finansowe, które będzie musiało zostać pokonane.

Dlatego też zapraszam Pana do złożenia wniosku dotyczącego opisanej przez Pana inwestycji do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie. Program ten, przygotowywany przez wołomińskie Starostwo, unormuje zamierzenia inwestycyjne Powiatu na najbliższe 5 lat.

Zapewniam także, iż każdy wniosek, złożony zgodnie z założeniami „Programu”, zostanie rozpatrzony.

Więcej informacji wraz ze wzorem wniosku do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego powiatu wołomińskiego znajdzie Pan na naszej stronie WWW.

Z poważaniem
Starosta Piotr Uściński

Pytanie:
Panie Piotrze ,
Dlaczego nie ma drugiego wejścia na perony Wołomin-Słoneczna w kierunku Warszawy z barierkami, ponieważ wszyscy mieszkańcy nowych osiedli Wołomina wchodzą na peron przez tory i tam jest bardzo dużo wypadków śmiertelnych. A wystarczy trochę chęci i polozenie kilku plyt betonowych i kręcone barierki tak jak jest przy STACJI WOŁOMIN , KOBYŁKA itd.
(Barbara, 12.07.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Barbaro

Pragnę Panią poinformować, że sprawa dodatkowego przejścia przez torowisko przy peronach stacji Wołomin Słoneczna należy, zgodnie z Ustawą o transporcie kolejowym, do zakresu działań zarządcy infrastruktury i
przewoźników kolejowych. Takie przejście musi spełniać odpowiednie warunki techniczne i zapewniać bezpieczeństwo przechodniom.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto,
1. powiat zbudował P&R w Kobyłce, planuje w Wołominie, a co ze wschodnią częścią powiatu? Np. przy stacji w Dobczynie zaparkować może jedynie kilka aut!
2. powiat remontuje drogi powiatowe: w Zielonce, w Ząbkach, w Kobyłce, w Wołominie... ale czy starostwo zdaje sobie sprawę, że powiat od wschodu nie kończy się w Duczkach? Proszę tylko w odpowiedzi nie wymieniać jakichś drobnych napraw jezdni, lecz zamiast tego proszę wziąć się do roboty i zacząć reprezentować cały powiat.
(Łukasz, 08.07.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Łukaszu

Jak Pan sam pisze, można już korzystać z parkingu „Parkuj i Jedź" – „P+R” wybudowanego przez wołomińskie Starostwo tuż przy stacji kolejowej w Kobyłce. Kolejny parking powstanie w Wołominie. Będziemy rozważać kolejne takie inwestycje, ułatwiające mieszkańcom dojazd „z przesiadką”. Problemem, ale nie ze strony Starostwa, jest jednak odpowiednie miejsce na budowę parkingu. Prowadzimy rozmowy z przedstawicielami PKP na temat możliwości budowy „P+R” także przy innych przystankach na terenie powiatu.


Oczywiście Starostwo bierze pod uwagę „potrzeby drogowe” wszystkich mieszkańców naszego Powiatu, głos wszystkich mieszkańców. Część z takich inwestycji jest realizowana obecnie, inne są już planowane. Rozpoczęliśmy też konsultacje społeczne przy opracowywaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie, który unormuje zamierzenia inwestycyjne Powiatu na najbliższe 5 lat. Każdy wniosek, złożony zgodnie z założeniami „Programu”, zostanie rozpatrzony. Zapraszam serdecznie do złożenia takiego wniosku.


Z poważaniem
Starosta Piotr Uściński

Pytanie:
Dot. ul. Kościelnej w Woli Rasztowskiej w kierunku przejazdu i za przejazdem. Droga jest w stanie opłakanym. Z dnia na dzień powiększają się dziury w jezdni z powodu jeżdżących samochodów - cystern. Czy starostwo zna ten problem? Droga aż prosi się o remont ze względu na tak duże obciążenie ruchu.
(wodzuwolomin, 06.07.2011 r.)

Odpowiedź:
Dziękuję za zainteresowanie sprawami naszego Powiatu. Mogę tu poinformować że, okolice przejazdu kolejowego znajdujące się w pasie linii kolejowej, są własnością kolei i to właśnie obowiązkiem kolei jest utrzymanie tego rodzaju skrzyżowania w odpowiednim stanie technicznym. Natomiast ewentualnie powstałe „dziury”, o których Pan pisze, są sukcesywnie łatane przez wyznaczoną ekipę drogową.Z poważaniem
Starosta Piotr Uściński

Pytanie:
Szanowny Panie,

Jakie przepisy regulują maksymalną dopuszczalną wysokość krawężników na przejściach dla pieszych na drogach naszego powiatu. Zgodnie z § 43 ust. 5 odpowiedniego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie chodnik powinien być wyniesiony ponad jezdnie na wysokość od 6 do 16 cm jednak z wyjątkiem m.in przejść dla pieszych. Ponieważ ta kwestia wydaje się być nieuregulowana przepisami odpowiednich ustaw i rozporządzeń czy w takim razie istnieją przepisy lokalne (uchwały rady, zarządzenia) w tej dziedzinie.

Z poważaniem

Artur Koczyk
(Artur, 06.07.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Arturze,

W odpowiedzi na Pana pytanie pragnę wyjaśnić, iż kwestię techniczne związane z budową przejść dla pieszych reguluje przepis § 127 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.).

Zgodnie z przywołanym przepisem szerokość przejścia dla pieszych w poziomie jezdni nie powinna być mniejsza niż 4 m. Natomiast na połączeniu chodnika z jezdnią należy wykonać rampę o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m i o pochyleniu nie większym niż 15 %. Ponadto w przypadku, gdy na przejściu dla pieszych jest usytuowana wyspa lub pas dzielący jezdnię, przejście dla pieszych w obrębie tejże wyspy lub pasa powinno znajdować się na poziomie jezdni. Dopuszcza się wykonanie w takim miejscu rampy o szerokości przejścia i o pochyleniu nie większym niż 15%, przy czym wyniesienie krawężnika wyspy albo pasa nie powinno być większe niż 2 cm.

Nie ma natomiast żadnych przepisów miejscowych, które dodatkowo regulowałyby interesującą Pana kwestię.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto,

może jest to wątpliwość na wyrost - nie widziałem planów przebudowy ul.AK. Jak będzie wyglądało skrzyżowanie z ul Chodkiewicza? Ulica ta ma chodnik tylko z jednej strony a przejście przez ul.AK jest po stronie bez chodnika. Czy projektanci i władze wzięły pod uwagę bezpieczeństwo pieszych zmuszanych do przechodzenia przez Ul Chodkiewicza w wyjątkowo mało widocznym miejscu (naroże ograniczone wysokim gęstym żywopłotem). Czy można przesunąć pasy przez ul AK bliżej szkoły tak by były na przedłużeniu istniejącego chodnika?
(Dariusz, 05.07.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu,

W projekcie przebudowy Alei Armii Krajowej w Wołominie, jak i przy każdej innej realizowanej przez wołomińskie Starostwo tego typu inwestycji, oczywiście wzięto pod uwagę możliwości zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, zarówno kierującym jak i pieszym. Na skrzyżowaniu z ul. Chodkiewicza zostanie zbudowany nowy chodnik w miejscu istniejącego, a istniejące przejście dla pieszych przez ul. AK zostanie przesunięte na drugą stronę skrzyżowania - bliżej szkoły.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!
Zwracam się z pytaniem, czy uczęszcza Pan drogą łączącą Wołomin - Kobyłkę - Zielonkę? Z tego co mi wiadomo droga ta jest powiatowa. Jadąc tą trasą ma się wrażenie, że dopiero była odwilż po zimie i pojawiły się skandalicznie gigantyczne dziury w drodze! Bardzo mi się podoba wyremontowany odcinek w Kobyłce przy markecie Api, ale nie oczekuję przecież cudów, że pozostała część również będzie wyglądała podobnie. Przy minionych ulewach niemożliwością było ominięcie tych strasznych dziur, ale dziś rano 2-krotnie nie udało mi się tego uniknąć. To był totalny slalom gigant! Zdaję sobie sprawę, że sytuacja finansowa powiatu jest beznadziejna, ale czy na litość boską olbrzymim kosztem będzie połatanie tych kilkunastu dziur w drodze i zaoszczędzenie mieszkańcom powiatu nerwów podczas jazdy? Nie wspomnę już o zagrożeniu bezpieczeństwa na drodze, a rowerzyści niech lepiej schowają rowery do garażu, bo wolę nie myśleć co mogłoby sie wydarzyć, jak taki rowerzysta nie ominie dziury. Powiem szczerze Panie Starosto - wstyd i jeszcze raz wstyd nam mieszkańcom powiatu, że kolejna władza rządząca nic nie robi z tym problemem.
Oczekuję szybkich i konkretnych działań z Pana strony.
(mal_dan, 05.07.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Kolejne etapy poprawy wygody poruszania i bezpieczeństwa na całym ciągu komunikacyjnym łączącym Wołomin, poprzez Kobyłkę, Zielonkę i Marki z przebiegającą trasą Białystok – Warszawa będą realizowane w miarę posiadanych środków finansowych. Wykonano już remont części z tych ulic. Obecnie trwa rozbudowa Alei Armii Krajowej w Wołominie. Przeszkodą, którą także tu musimy pokonać jest nieuporządkowanie struktury własnościowej gruntów. Natomiast „dziury”, o których Pani pisze, są łatane „awaryjnie” przez wyznaczoną ekipę drogową, która jest w stałym pogotowiu.


Z poważaniem
Starosta Piotr Uściński

Pytanie:
Panie Starosto. Ponawiam pytanie odnośnie modernizacji drogi z Zabrańca do Okuniewa. Czy jest planowany remont w/w drogi? Podczas VI sesji rady powiatu został poruszony temat remontu odcinka Zabraniec - Okuniew. Jaka była odpowiedź P.O. Naczelnika Dróg Powiatowych na zadane pytanie?
(Daniel, 04.07.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Danielu

Mogę Pana poinformować, że już wykonano kompleksowy projekt przebudowy drogi wraz z całą infrastrukturą. To pierwszy ważny etap na drodze do poprawy jakości podróżowania ma tym odcinku. Na dziś Starostwo oczekuje na uprawomocnienie się decyzji środowiskowej, późniejsze uzyskanie pozwolenia na budowę oraz uporządkowanie struktury własnościowej działek, na których położona jest droga – co zakończy niezbędne formalności. Wtedy będą mogły rozpocząć się prace budowlane.Z poważaniem
Starosta Piotr Uściński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1746396 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.