Dziś jest 26 czerwca 2017 r., imieniny Jana, Pawła
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Nazywam się Joanna. Jestem od 9-ciu lat zawodową wielodzietną rodziną zastępczą. Wraz z koleżanką, także mamą zastępczą od wielu lat, byłyśmy u Pana w sprawie podwyższenia kwoty pieniędzy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w naszych rodzinach. Pismo w tej sprawie złożyliśmy w marcu tego roku. Do tej pory nie doczekaliśmy się rozpatrzenia naszej prośby. Obiecał nam Pan, że zadba o to, aby prośba nasza nie pozostała bez echa.
(Joanna, 19.10.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Joanno,
Na wstępie chcę wyjaśnić, iż 8 kwietnia br. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wyspecjalizowanej służby Starostwa, działając również w moim imieniu, pisemnie odpowiedział zainteresowanym rodzinom m.in. stwierdzając, iż czynione są starania mające na celu wyjście naprzeciw ich i Pani oczekiwaniom.

Najważniejszą i dobrą dla Państwa informacją jest to, iż Sejm przyjął już – wielokrotnie zmienianą w procesie legislacji - ustawę o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. To nowe prawo zmienia sposób funkcjonowania i wspierania rodzin zastępczych, między innymi dając Starostwu dodatkowe możliwości finansowego wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych m.in. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia — raz w roku; przekazanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego; świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego — raz w roku, czy też zatrudnienie osoby do pracy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w wielodzietnej rodzinie.

Ponieważ wskazywana Ustawa będzie obowiązywała już od początku 2012r. koszty realizacji zapisów ustawy zostały zgłoszone do projektu budżetu Starostwa na przyszły rok. Planowany wzrost wydatków Starostwa na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych wyniesie blisko 60%.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Czy w trakcie bieżącego remontu ul AK w Wołominie nie można przesunąć krawężników na skrzyżowaniu z Piłsudskiego, tak by jezdnie Al. AK w siebie trafiały? Są przesunięte, jest wąsko i istnieje niebezpieczeństwo najechania na ludzi !
Na skrzyżowaniu ze Złotą przycięto naroża posesji - brawo za pomysł.
Z kolei wyjechanie z ul. Chodkiewicza dużym samochodem na AK będzie bolało! Chodnik na AK jest na wysokości maski a kierowca siedzi za ogrodzeniem niczego nie widząc. Tu naroża zostały mimo, że nic nie widać i są obrośnięte żywopłotem (prawa strona ul Chodkiewicza przy wyjeździe na AK)
Czy w ramach ciągle trwającego i jak się okazuje elastycznego podejścia do prac i wykonawcy - nie można uciąć (wzorem ul. Złotej) jednego bliższego zderzakowi samochodu naroża ogrodzenia na ul Chodkiewicza? Koszt niewielki, poprawa bezpieczeństwa ogromna a czas wykonania dla pracujących ekip to jedno popołudnie. Proszę o odpowiedź czy można te dwie rzeczy dla poprawy bezpieczeństwa zrobić?
(Dariusz, 08.10.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu

Dziękuję Panu za uwagi i zainteresowanie sprawami bezpieczeństwa na drodze. Celem poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu na Alei Armii Krajowej w Wołominie zostały wykonane m.in. dodatkowe pasy do lewoskrętu przy skrzyżowaniach z ul. Piłsudskiego, ul. Złotą oraz ul. Geodetów oraz wybudowane wysepki bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

W odpowiedzi na Pana konkretne pytania informuję, że skrzyżowanie Al. Armii Krajowej z ul. Piłsudskiego zostało zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (Rozporządzenie z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie). Ze względu na bliską odległość istniejącej zabudowy linia krawężnika została lekko przesunięta. Aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników drogi, łuki na tym skrzyżowaniu zostały powiększone, natomiast chodnik pozostawiono o podobnej szerokości . Zachowano przy tym odpowiednie parametry drogi.

Na skrzyżowaniu Alei Armii Krajowej z ul. Chodkiewicza projektant nie przewidział ścięcia naroży. Według założeń projektu kierowca samochodu wyjeżdżając z ul. Chodkiewicza i zatrzymując się na linii warunkowego zatrzymania bez przeszkód powinien widzieć ruch na al. AK. W celu zwiększenia bezpieczeństwa istniejące przejście dla pieszych zostanie przeniesione na drugą stronę skrzyżowania.

Dodaję, że zmiany geometrii skrzyżowania, nie objęte projektem przebudowy, a co za tym idzie będące istotną zmianą projektową, wymagającą zgodnie z prawem budowlanym odrębnego pozwolenia na budowę.

Z wyrami szacunku
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Czy Pan Starosta widział Al. Armii Krajowej? Czy Pan jeździ codziennie samochodem i czy płaci podatki tak jak my???
Jeżeli tak to DLACZEGO Al. AK jest tak marnie zrobiona?
Studzienki zapadnięte, asfalt położony chyba ręcznie, nierówny i niechlujnie wykonany…

Proszę odpowiedzieć. Marcin.
(Marcin, 06.10.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marcinie,
Obecnie trwa remont Alei Armii Krajowej w Wołominie. Na modernizowanym przez Starostwo kolejnym odcinku ulicy obecnie nawierzchnię stanowi tzw. podbudowa z masy asfaltowo-betonowej. Ostateczny wygląd i profil jezdnia uzyska w ostatniej fazie inwestycji po położeniu warstwy wykończeniowej.

Pozdrawiam ,
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Pytanie:
Panie Starosto,
Zadaję pytanie dotyczące terminu naprawy mostu na rzece Rządzy (wyjazd z Radzymina w kierunku Wyszkowa). Na wiosnę br. pisał Pan o planach, zatem kiedy one zostaną wprowadzone w życie?
(Arkadiusz, 03.10.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
W tym roku zostały zakończone prace projektowe dotyczące modernizacji i remontu mostu. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie, który unormuje zamierzenia inwestycyjne Powiatu na najbliższe 5 lat. Program zostanie przyjęty uchwałą przez Radę Powiatu pod koniec bieżącego roku.

Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam

Jestem zameldowany w Ząbkach. W najbliższym czasie planuje otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą - spedycje krajową i międzynarodową. Od 2006 roku posiadam Certyfikat Kompetencji Zawodowych W Międzynarodowym Transporcie Drogowym Rzeczy , muszę wystąpić o licencje na wykonywanie działalności. Czy Państwo wydajecie takie licencje, jeśli tak to gdzie się musze zgłosić i jakie warunki musze spełnić aby taką licencje uzyskać? Dziękuję za odpowiedź.
(Rafał, 03.10.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Organem właściwym w sprawach udzielenia licencji na spedycję jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy.
Wniosek o udzielenie licencji na pośrednictwo można uzyskać w Wydziale Komunikacji Starostwa Wołomińskiego ul. Kobyłkowska 1A (tel. (22) 776-32-90, 776-19-41, pokój nr 6) lub wystarczy przesłać taką prośbę na adres e-mail wydziału wk@powiat-wolominski.pl i wniosek zostanie taki zostanie wysłany drogą elektroniczną. Można też w ten sposób uzyskać dodatkowe szczegółowe informacje.

Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dlaczego zezwala się na zwałkę gruzu i zasypywanie łąk na terenie Parku Kulturowego w Ossowie? Czy nie podlega to pod przepis o zmianie stosunków wodnych? Wszyscy jesteśmy nękani przez podtopienia, więc niszczenie terenów zalewowych powinno być ograniczone. Nie można uzyskać pozwolenia na budowę na działkach położonych kilometr od kaplicy ,a takie wysypisko nikomu nie przeszkadza.
(Wojciech, 30.09.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Wojciechu

Starostwo nie wydawało żadnych pozwoleń w opisanej przez Pana sprawie. Obowiązujące przepisy prawa mówią, że jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie Burmistrz (w tym przypadku zapewne Wołomina lub Zielonki) może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie odpowiednich urządzeń zapobiegających podtopieniom czy też zalewaniu sąsiadów. Także Burmistrz, w drodze decyzji, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach).


Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Od dawna śledzę uważnie pytania do Pana i Pana poprzedników sprawujących ten urząd odnośnie doprowadzenia ul Lipińskiej do stanu używalności zgodnego z wymogami ludzi żyjących w Europie.Przeczytałem Pańską odpowiedź (cytat poniżej) dotyczącą tego tematu i nie mogę zrozumieć jak się ona ma do wyjaśnień Pana Urmanowskiego,którego odpowiedzi również cytuję aby miał Pan pełny obraz sytuacji. Proszę więc o przedstawienie stanowiska władz powiatu w tej sprawie. Czyżby można było ją powoli zacząć określać mianem "neverending story"?
(Mirosław, 30.09.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Mirosławie

Tak jak wcześniej sygnalizowałem, obecnie trwają prace nad przygotowaniem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie, który unormuje zamierzenia inwestycyjne Powiatu na najbliższe 5 lat. Program zostanie przyjęty uchwałą przez Radę Powiatu jeszcze w tym roku. Opinia publiczna zostanie poinformowana o zawartości programu, o planowanych inwestycjach i kolejności ich wykonania. Dodam także, iż Starostwo prowadzi prace modernizacyjne i remontowe dróg na terenie całego powiatu wołomińskiego, dbając w tym zakresie o wszystkich mieszkańców.

Z poważaniem
Starosta Piotr Uściński

Pytanie:
Prosze o pomoc w sprawie zmiany decyzji dotyczącej partycypacji w kosztach
utrzymania rzeki Beniminówki z uwagi na zalanie osiedla przy ul. Słowackiego w Radzyminie w dniu 27.07br. Ponadto informuję, że stan rowów poza terenem naszego osiedla jest w opłakanym stanie. Proszę o informacje: czy i ile? dostała Gmina Radzymin na melioracje terenu Radzymina. Czy i jak wydatkowano te pieniądze. Nasza Wspólnota ponosi koszty konserwacji rzeki Beniaminówki w tym roku to przeszło 5000zł. Zarówno rowy melioracyjne jak i rzeka nie są konserowane i czyszczone dlatego doszło do zalania naszego osiedla.
(Małgorzata, 28.09.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Małgorzato

W związku z Pani pytaniami, informuję, że obecnie nie ma możliwości zmiany decyzji ustalającej wielkość procentowego udziału w kosztach utrzymania rzeki Beniaminówki dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słowackiego w Radzyminie. Na zmianę tej decyzji nie zgadza się jedna ze stron postępowania tj.: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.

Informuję ponadto, że w 2011 roku Starostwo Powiatowe w Wołominie przekazało gminom naszego powiatu 210 000 zł dotacji na melioracje, natomiast Gmina Radzymin nie występowała do nas o przekazanie jej takich dodatkowych środków.

Chce także zaznaczyć, iż ani Gmina ani Powiat nie może prowadzić prac na nie należących do niej gruntach lub urządzeniach – obowiązki dotyczące utrzymania rowów melioracyjnych i odwodnieniowych spoczywają bowiem na konkretnych właścicielach gruntów odnoszących korzyści z funkcjonowania rowu, czyli na właścicielu rowu i właścicielach gruntów odwadnianych przez ten rów.
Starostwo Powiatowe w Wołominie prowadzi sukcesywne kontrole stanu utrzymania urządzeń wodnych i obecnie zostało wszczęte postępowanie celem nakazania przeprowadzenie konserwacji i udrożnienia rowów.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konserwacji rzeki Beniaminówki można uzyskać w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Warszawie.

Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam Panie Starosto,

Wczoraj ( niedziela) wybrałem się na wycieczkę do Ossowa i jakież było moje zdziwienie gdy zobaczyłem teren Kaplicy zamknięty na kłódki. Jak wielu innych wycieczkowiczów odjechałem rozczarowany i zdegustowany sytuacją. Dlaczego zamyka się dostęp do tego miejsca?. Nigdy tak nie było.

Pozdrawiam
(Andrzej Grochocki, 29.08.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Andrzeju,

Mogę Pana poinformować, że zarówno Cmentarzem Poległych jak i Kaplicą Matki Boskiej Zwycięskiej w Ossowie opiekuje się Parafia Św. Trójcy w Kobyłce i tam można uzyskać wszelkie informacje dotyczące tego obiektu religijnego. Wedle moich ustaleń kaplica jest otwarta w każdą niedzielę w czasie porannej Mszy Św. Można również telefonicznie umówić się na zwiedzanie kontaktując się wcześniej z parafią.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto. 2 września drużyna UKS TSz Zieloni Zielonka startuje w drużynowych mistrzostwach II ligi w szachach. Czy ekipa 7 osobowa może liczyć przynajmniej na zawiezienie na zawody i odwiezienie. Rozgrywki będą odbywały się w nadmorskim Mrzeżynie. Do tej pory starostwo w bardzo małym stopniu wspierało nasz klub więc jakby udało się zorganizować taki transport na zawody bylibyśmy wielce uradowani i wdzięczni. Kilka lat temu taką pomoc starostwo nam raz udzieliło.
(Robert, 22.08.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Możliwe jest objęcie patronatem Starosty w/ w przedsięwzięcia. Patronatem mogą zostać objęte przedsięwzięcia kulturalne, sportowe, edukacyjne, turystyczne, turnieje, zawody i konkursy. Organizator ubiegający się o patronat Starosty powinien złożyć odpowiedni wniosek, którego wzór można znaleźć na naszej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. Tam też są określone zasady obowiązujące w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1775698 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.