Dziś jest 26 czerwca 2017 r., imieniny Jana, Pawła
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Pytanie:
Szanowny Panie Starosto

23.12.2011 miałem wątpliwą przyjemność odwiedzić Wołomiński Wydział Komunikacji Starostwa w celu przerejestrowania auta. Po telefonicznym zapisie na konkretną godzinę, zjawiłem się o 10 minut przed czasem.
Moim oczom ukazały się trzy(!) wolne okienka do rejestracji(C), przy których nie było innych interesantów a Pracownicy siedzieli na stanowiskach. Jeden z Pracowników siedząc przy biurku, nawet nie udając że robi COKOLWIEK, patrzył bezczynnie w ścianę, natomiast pozostała dwójka zachowywała się jak na spotkaniu towarzyskim głośno komentując swoich znajomych i nie przejmując się, że zjawili się interesanci. Po oczekiwaniu około 5 minut na zainteresowanie się Pracowników utworzoną kolejką podirytowany zapytałem, czy okienka są czynne. ,,Uprzejma” Pani poinformowała mnie, że okienka jak najbardziej są czynne i jednocześnie spytała na którą godzinę jestem zapisany. Po otrzymaniu mojej odpowiedzi stwierdziła, że mam jeszcze całe 3 minuty czekania, po czym wróciła do dyskusji z szanownym kolegą. Byłem pierwszą osobą w kolejce w tym czasie, więc nie ma wytłumaczenia konieczności obsłużenia wcześniej zapisanego interesanta. Podczas wizyty nareszcie miałem okazję przyjrzeć się czym zajmują się Urzędnicy Państwowi. Dodam, że cała obsługa interesanta odbywa się w bardzo nieprzyjemnej atmosferze żalu pracownika o konieczność obsługiwania petenta. Moja irytacja wzrasta tym bardziej ilekroć pomyślę o tym, że pracownicy ci nie zostali zatrudnieni na danych stanowiskach dla wypełnienia ,,dziur” etatowych, tylko po to, aby w przyzwoitej atmosferze można było dokonać podstawowych spraw związanych z kupnem samochodu. Panie Starosto, czy Pracownicy widząc że jest wolne miejsce, a petent czeka naprawdę nie są w stanie przyspieszyć obsługi? Ile skarg musi wpłynąć aby zaczął Pan egzekwować od swoich pracowników sumiennego wykonywania swoich obowiązków?


Pozostaję z wyrazami szacunku
(Jarosław, 24.12.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie

W wołomińskim Wydziale Komunikacji przy obsłudze interesantów wykorzystywana jest pomoc systemu numerkowego Qmatic. Dzięki temu każdy interesant jest obsługiwany o określonej „numerkiem” godzinie w przypisanym mu stanowisku. Na rejestrację pojazdu system Qmatic przeznacza czas 20 bądź 30 minut. Różnorodność spraw i wielość dokumentów składanych przy rejestracji powodują jednak, że faktyczny czas obsługi interesanta jest zróżnicowany. Ponadto część umówionych petentów spóźnia się i pobiera numerek już po wyznaczonej godzinie (system dopuszcza taką możliwość do 10 minut spóźnienia) - w takim przypadku pracownik ma obowiązek poczekać na interesanta, tak aby zapisana osoba została obsłużona w przeznaczonym czasie.

Brak konieczności oczekiwania w kolejkach to plus tego systemu, większość mieszkańców załatwiających swe sprawy w Wydziale Komunikacji jest z tego zadowolonych, a aktualnie rejestracja pojazdów odbywa się na bieżąco. Wedle Pana opisu również Pan został sprawnie, bez zbędnego oczekiwania, obsłużony o umówionej wcześniej godzinie. Dodaję, że w tym przedświątecznym okresie w urzędzie mógł być mniejszy ruch niż zwykle, stąd też tego dnia chwilowo „wolne” okienka.

Nadmieniam, że Pana uwagi i spostrzeżenia zostały już przekazane Naczelnikowi Wydziału Komunikacji.

Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Mam pytanie dotyczące wydawania tablic rejestracyjnych w Wydziale Komunikacji, a mianowicie ostatnio rejestrowałem pojazd i udzielono mi informacji, że wydział otrzymuje tablice w określonej kolejności tzn że NIEMA możliwości aby tablice o wyższej numeracji otrzymać wcześniej.
Natomiast po okolicy poruszają się pojazdy o numerze np. 88888 lub 77770. Proszę zatem o odpowiedź na pytanie czemu taki stan rzeczy zaistniał skoro wg informacji udzielanej w wydziale niema możlwości uzyskania we wcześniejszym terminie wyższej niż obecna numeracji tablic lub jeśli jednak taka możliwość istnieje to czemu nie zostałem właściwie poinformowany?
(Rafał, 21.12.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że tablice rejestracyjne wydawane są przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Wołomińskiego w kolejności pięciocyfrowego wyróżnika liczbowego. Za dodatkową odpłatnością możliwe jest zamówienie tablic indywidualnych, z dowolnie wybranym wyróżnikiem. Szczegółowe informacje w tym zakresie uzyska Pan w Wydziale Komunikacji.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Dzień Dobry,

Jestem jedną z mieszkanek nowego powstałego bloku ul. Wiejska 1. Nasz blok mieści się na tyłach sklepu, który umieścił 3 duże skraplacze (wentylatory) na tyłach swojego budynku, a od naszych okien 8 metrów, a od chodnika 1 metr. Prosiliśmy sklep , aby umieścił wentylatory z przodu swojego budynku, niestety bez rezultatu. Ochrona środowiska po pomiarze hałasu, stwierdziła że przekroczenie jest tylko w nocy o 8,9 decybela. Jednak ten wentylator jest bardzo dla nas uciążliwy, gdyż jest za blisko naszych okien, z wentylatorów wydobywa się ciepłe powietrze, czujemy że jest on dosłownie nad naszymi głowami.
Powołujemy się na ustawę (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r., poz. 690)§ 152 , sklep łamie prawo , gdzie możemy wyegzekwować to prawo?

Bardzo prosimy o pomoc,
(Monika, 20.12.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani
Dopuszczalny poziom hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz. U. Nr 120, poz. 826) wynosi 45 dB. W Starostwie Powiatowym w Wołominie wszczęto odpowiednie postępowanie dotyczące wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu poza terenem użytkowanym przez ten sklep. O tej sprawie Zarząd Wspólnoty został już poinformowany pismem datowanym na dzień 9 grudnia 2011r.
Sprawa wyegzekwowania wymagań określonych w rozporządzeniu, na jakie się Pani powołuje, dotyczącym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, znajduje się w gestii Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Mieszkam w Lipinkach nic tu się nie zmienia nie na chodników dzieci i nie tylko chodzą jezdnią pomiędzy samochodami, nie ma kanalizacji ani odwodnień trochę deszczu i pozalewane. Czytając prasę lokalną widzę uściski dłoni i uśmiechy naszych włodarzy ,a nam mieszkańcom małych miejscowości wcale nie jest wesoło.
(Ala, 17.12.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani ,
Drogi i chodniki w Lipinkach nie są drogami powiatowymi. Są to drogi o statusie gminnym i to Miasto i Gmina Wołomin dba o ich stan. Starostwo bierze pod uwagę „potrzeby drogowe” ogółu mieszkańców naszego Powiatu, przeprowadza prace modernizacyjne i remontowe dróg powiatowych. Część z takich inwestycji została zrealizowana, inne są już planowane. Są to także drogi ułatwiające dojazd do, jak Pani pisze, „małych miejscowości”.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam Panie Starosto,
Moje pytanie dotyczy budowanego właśnie w miejscowości Zabraniec ronda a właściwie braku chodników wokół niego i przejść dla pieszych na najbardziej ruchliwych zjazdach w kierunku Okuniewa i Wołomina.
Odpowiedź którą otrzymałem w Zarządzie Dróg Powiatowych która brzmiała ,,A no niema, ale ludzie i tak se jakoś przejdą”; mnie nie satysfakcjonuje. Pewnie jakoś przejdą, szczególnie osoby starsze, inwalidzi na wózkach i matki z niemowlakami w wózku. W końcu nasz naród tyle przeszedł to i z takim rondem sobie jakoś poradzi ale nowe inwestycje które są robione powinny raczej ułatwiać ludziom życie i poprawiać bezpieczeństwo. Więc dlaczego projekt który przewidywał posianie trawy w rowach czy wykonanie podjazdów z kostki do stodół, na zjeździe w kierunku Zabrańca przewiduje chodnik a na reszcie skrzyżowania już nie? Przecież tam jest przystanek autobusowy i ludzie mieszkający przy ul. Wołomińskiej, Okuniewskiej czy w Ostrowiku też potrzebują bezpiecznie do niego dotrzeć.
Proszę pana o odpowiedź i zwrócenie uwagi na zaistniały problem.
(Mariusz, 12.12.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Rondo w Zabrańcu zostało wykonane zgodnie z zakresem projektu wykonanego w latach 2008 - 2010 i wydanym pozwoleniem na budowę, w którym nie przewidziano budowy chodników od strony wylotu na Wołomin.
Do poruszanej przez Pana sprawy Starostwo wróci w przyszłym roku, przy kolejnym etapie przebudowy drogi Zabraniec Okuniew – na odcinku do mostu. Tam projekt już przewiduje odpowiedni chodnik. Ponieważ dotychczas nie było chodników na odcinku, o który Pan zapytuje, do ich wybudowania niezbędne jest przejście pełnej procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykupem działek itp. Warto zaznaczyć, że tegoroczna inwestycja reguluje ruch i jednak tym samym poprawia bezpieczeństwo na skrzyżowaniu.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam.
Panie Starosto, chciałam się zapytać jak wygląda podłączenie wody do budynku jednorodzinnego w miejscowości Jarzębia Łąka? Wodociąg został sfinansowany ze środków unijnych, ale każdy właściciel posesji musi ponieść koszty w wysokości:
800-1300 wcinka, 175 dziennik, 550 geodeta ( mapka ), 100-200 podłączenie wodomierza, 800-1000 + materiał i robocizna ( 50zł/mb). W sąsiedniej miejscowości znajomy zapłacił tylko za materiał i robociznę (1200 zł. ). Jak to możliwe, że u nas jest to koszt powyżej 3000zł dochodzący do 6000zł ( w zależności od metrów)? Czy nie powinna gmina opłacić podłączenia? Przecież bierze za to pieniądze z Unii? Już nic nie rozumiem, proszę o odpowiedź.
(Agata, 05.12.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani Pytania, informuję, iż Starosta jest organem wydającym pozwolenia na budowę. Starostwo nie jest inwestorem w tym zakresie i nie ustala stawek odpłatności za budowane przyłącza wodociągowe. O wyjaśnienie zaistniałej sytuacji może się Pani zwrócić do odpowiednich władz gminnych lub/i do lokalnego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji.

Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie. Zwracam się z prośbą o informację dotyczącą stanu sprawy, jakim jest remont drogi Zabraniec - Okuniew. Czy, a jeśli tak to kiedy uprawomocniła się decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od miejscowości Zabraniec. Rozumiem, iż grudzień, styczeń i luty nie należą do miesięcy zaliczanych do sezonu budowlanego, jednak czy planowana jest modernizacja w/w drogi w najbliższej przyszłości. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Daniel
(Daniel, 28.11.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Danielu ,

Decyzję, o którą Pan zapytuje, wydano 6 czerwca br. i wobec braku jakikolwiek odwołań, uprawomocniła się w lipcu.

Inwestycja w postaci przebudowy drogi Zabraniec-Okuniew została zgłoszona do projektu budżetu na rok 2012. Plany te przewidują wykonanie w przyszłym roku strategicznego i najistotniejszego elementu nowej drogi - budowy przepustu mostowego w pobliżu Zabrańca. W miarę posiadanych środków budżetowych, w kolejnych latach - etapami , będzie kontynuowana budowa pozostałych odcinków drogi.

Budżet zostanie przyjęty uchwałą przez Radę Powiatu pod koniec bieżącego roku.


Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam serdecznie,
Proszę o udzielenie informacji czy w najbliższym roku planowane są remonty dróg powiatowych w Ząbkach, chodzi mi konkretnie o ulicę Piłsudskiego?
(Łukasz, 18.11.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Łukaszu,
W budżecie na przyszły rok nie znalazło się zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji ulicy Piłsudskiego w Ząbkach. Natomiast plan remontów dróg powiatowych będzie opracowywany w najbliższych miesiącach. Opinia publiczna zostanie poinformowana o planowanych remontach po ostatecznym zatwierdzeniu planu. Dodam także, iż Starostwo prowadzi prace modernizacyjne i remontowe dróg na terenie całego powiatu wołomińskiego, dbając w tym zakresie o wszystkich mieszkańców.

Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Sąsiad wybudował garaż wraz z budynkiem gospodarczym w odległości 1,45 m od mojej posesji z dachem jednospadowym skierowanym w kierunku mojej działki . Zaznaczam, ze działka sąsiada jest szerokości 20 metrów. Jaka jest podstawa prawna takiej budowy.
(Kornela, 05.11.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Starostwo poprzez swoje służby realizuje zadania z zakresu m.in. rozpatrywania wniosków o pozwolenie na budowę oraz rozpatrywania wniosków o wydanie innych decyzji na podstawie Prawa budowlanego. Ponieważ nie wskazała Pani konkretnej budowy, niezbędne są nam dodatkowe uszczegóławiające dane dotyczące wybudowanego budynku tj. nr ew. działki, miejscowość, imię i nazwisko inwestora. Po ich uzyskaniu będziemy mogli udzielić informacji, o które Pani zapytuje.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Zwracam się z pytaniem do Pana Starosty dotyczącym ostatecznego terminu oddania do użytku ulicy Armii Krajowej. Ze strony internetowej starostwa powiatu wołomińskiego wynika, iż ulica miała zostać oddana do użytku w połowie października (informacja z dnia 23.09.11r.) Z wcześniejszych informacji wynikało, że remont miał zakończyć się z końcem września. Obecny stan zaawansowania robót wskazuje że nastąpi to w bliżej nieokreślonym terminie. Zdaję sobie sprawę że to wszystko jest dla dobra mieszkańców ale uciążliwości związane z remontem staja się nie do zniesienia, nie mówiąc już o stratach firm które są położone przy tej ulicy. W tej chwili dojazd do własnej posesji graniczy z cudem.
(Barbara, 21.10.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Barbaro,

Dobiega końca przebudowa blisko dwukilometrowego odcinka alei Armii Krajowej w Wołominie. Ze względów m.in. pogodowych wykonawca zwrócił się do Starostwa o przedłużenie terminu zakończenia robót do 15.10.2011 r. W trakcie prac budowlanych natknięto się na niezinwentaryzowane instalacje, o których wcześniej nie wiedziano. To dodatkowo przedłużyło zakres i czas prac.

Wykonawca był wielokrotnie informowany przez Starostwo o konieczności przyspieszenia tempa prac i zakończenia ich w przewidywanym terminie wrześniowym, a później październikowym. Ponieważ również ten termin nie został dotrzymany, rozpoczęliśmy już naliczanie kar umownych. To powinno zdopingować wykonawcę do jak najszybszego oddania ulicy do użytku.

Z poważaniem

Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1775703 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.