Dziś jest 23 maja 2017 r., imieniny Iwony, Kryspina
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Mam pytanie dotyczące wydawania tablic rejestracyjnych w Wydziale Komunikacji, a mianowicie ostatnio rejestrowałem pojazd i udzielono mi informacji, że wydział otrzymuje tablice w określonej kolejności tzn że NIEMA możliwości aby tablice o wyższej numeracji otrzymać wcześniej.
Natomiast po okolicy poruszają się pojazdy o numerze np. 88888 lub 77770. Proszę zatem o odpowiedź na pytanie czemu taki stan rzeczy zaistniał skoro wg informacji udzielanej w wydziale niema możlwości uzyskania we wcześniejszym terminie wyższej niż obecna numeracji tablic lub jeśli jednak taka możliwość istnieje to czemu nie zostałem właściwie poinformowany?
(Rafał, 21.12.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że tablice rejestracyjne wydawane są przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Wołomińskiego w kolejności pięciocyfrowego wyróżnika liczbowego. Za dodatkową odpłatnością możliwe jest zamówienie tablic indywidualnych, z dowolnie wybranym wyróżnikiem. Szczegółowe informacje w tym zakresie uzyska Pan w Wydziale Komunikacji.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Dzień Dobry,

Jestem jedną z mieszkanek nowego powstałego bloku ul. Wiejska 1. Nasz blok mieści się na tyłach sklepu, który umieścił 3 duże skraplacze (wentylatory) na tyłach swojego budynku, a od naszych okien 8 metrów, a od chodnika 1 metr. Prosiliśmy sklep , aby umieścił wentylatory z przodu swojego budynku, niestety bez rezultatu. Ochrona środowiska po pomiarze hałasu, stwierdziła że przekroczenie jest tylko w nocy o 8,9 decybela. Jednak ten wentylator jest bardzo dla nas uciążliwy, gdyż jest za blisko naszych okien, z wentylatorów wydobywa się ciepłe powietrze, czujemy że jest on dosłownie nad naszymi głowami.
Powołujemy się na ustawę (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r., poz. 690)§ 152 , sklep łamie prawo , gdzie możemy wyegzekwować to prawo?

Bardzo prosimy o pomoc,
(Monika, 20.12.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani
Dopuszczalny poziom hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz. U. Nr 120, poz. 826) wynosi 45 dB. W Starostwie Powiatowym w Wołominie wszczęto odpowiednie postępowanie dotyczące wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu poza terenem użytkowanym przez ten sklep. O tej sprawie Zarząd Wspólnoty został już poinformowany pismem datowanym na dzień 9 grudnia 2011r.
Sprawa wyegzekwowania wymagań określonych w rozporządzeniu, na jakie się Pani powołuje, dotyczącym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, znajduje się w gestii Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Mieszkam w Lipinkach nic tu się nie zmienia nie na chodników dzieci i nie tylko chodzą jezdnią pomiędzy samochodami, nie ma kanalizacji ani odwodnień trochę deszczu i pozalewane. Czytając prasę lokalną widzę uściski dłoni i uśmiechy naszych włodarzy ,a nam mieszkańcom małych miejscowości wcale nie jest wesoło.
(Ala, 17.12.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani ,
Drogi i chodniki w Lipinkach nie są drogami powiatowymi. Są to drogi o statusie gminnym i to Miasto i Gmina Wołomin dba o ich stan. Starostwo bierze pod uwagę „potrzeby drogowe” ogółu mieszkańców naszego Powiatu, przeprowadza prace modernizacyjne i remontowe dróg powiatowych. Część z takich inwestycji została zrealizowana, inne są już planowane. Są to także drogi ułatwiające dojazd do, jak Pani pisze, „małych miejscowości”.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam Panie Starosto,
Moje pytanie dotyczy budowanego właśnie w miejscowości Zabraniec ronda a właściwie braku chodników wokół niego i przejść dla pieszych na najbardziej ruchliwych zjazdach w kierunku Okuniewa i Wołomina.
Odpowiedź którą otrzymałem w Zarządzie Dróg Powiatowych która brzmiała ,,A no niema, ale ludzie i tak se jakoś przejdą”; mnie nie satysfakcjonuje. Pewnie jakoś przejdą, szczególnie osoby starsze, inwalidzi na wózkach i matki z niemowlakami w wózku. W końcu nasz naród tyle przeszedł to i z takim rondem sobie jakoś poradzi ale nowe inwestycje które są robione powinny raczej ułatwiać ludziom życie i poprawiać bezpieczeństwo. Więc dlaczego projekt który przewidywał posianie trawy w rowach czy wykonanie podjazdów z kostki do stodół, na zjeździe w kierunku Zabrańca przewiduje chodnik a na reszcie skrzyżowania już nie? Przecież tam jest przystanek autobusowy i ludzie mieszkający przy ul. Wołomińskiej, Okuniewskiej czy w Ostrowiku też potrzebują bezpiecznie do niego dotrzeć.
Proszę pana o odpowiedź i zwrócenie uwagi na zaistniały problem.
(Mariusz, 12.12.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Rondo w Zabrańcu zostało wykonane zgodnie z zakresem projektu wykonanego w latach 2008 - 2010 i wydanym pozwoleniem na budowę, w którym nie przewidziano budowy chodników od strony wylotu na Wołomin.
Do poruszanej przez Pana sprawy Starostwo wróci w przyszłym roku, przy kolejnym etapie przebudowy drogi Zabraniec Okuniew – na odcinku do mostu. Tam projekt już przewiduje odpowiedni chodnik. Ponieważ dotychczas nie było chodników na odcinku, o który Pan zapytuje, do ich wybudowania niezbędne jest przejście pełnej procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykupem działek itp. Warto zaznaczyć, że tegoroczna inwestycja reguluje ruch i jednak tym samym poprawia bezpieczeństwo na skrzyżowaniu.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam.
Panie Starosto, chciałam się zapytać jak wygląda podłączenie wody do budynku jednorodzinnego w miejscowości Jarzębia Łąka? Wodociąg został sfinansowany ze środków unijnych, ale każdy właściciel posesji musi ponieść koszty w wysokości:
800-1300 wcinka, 175 dziennik, 550 geodeta ( mapka ), 100-200 podłączenie wodomierza, 800-1000 + materiał i robocizna ( 50zł/mb). W sąsiedniej miejscowości znajomy zapłacił tylko za materiał i robociznę (1200 zł. ). Jak to możliwe, że u nas jest to koszt powyżej 3000zł dochodzący do 6000zł ( w zależności od metrów)? Czy nie powinna gmina opłacić podłączenia? Przecież bierze za to pieniądze z Unii? Już nic nie rozumiem, proszę o odpowiedź.
(Agata, 05.12.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani Pytania, informuję, iż Starosta jest organem wydającym pozwolenia na budowę. Starostwo nie jest inwestorem w tym zakresie i nie ustala stawek odpłatności za budowane przyłącza wodociągowe. O wyjaśnienie zaistniałej sytuacji może się Pani zwrócić do odpowiednich władz gminnych lub/i do lokalnego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji.

Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie. Zwracam się z prośbą o informację dotyczącą stanu sprawy, jakim jest remont drogi Zabraniec - Okuniew. Czy, a jeśli tak to kiedy uprawomocniła się decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od miejscowości Zabraniec. Rozumiem, iż grudzień, styczeń i luty nie należą do miesięcy zaliczanych do sezonu budowlanego, jednak czy planowana jest modernizacja w/w drogi w najbliższej przyszłości. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Daniel
(Daniel, 28.11.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Danielu ,

Decyzję, o którą Pan zapytuje, wydano 6 czerwca br. i wobec braku jakikolwiek odwołań, uprawomocniła się w lipcu.

Inwestycja w postaci przebudowy drogi Zabraniec-Okuniew została zgłoszona do projektu budżetu na rok 2012. Plany te przewidują wykonanie w przyszłym roku strategicznego i najistotniejszego elementu nowej drogi - budowy przepustu mostowego w pobliżu Zabrańca. W miarę posiadanych środków budżetowych, w kolejnych latach - etapami , będzie kontynuowana budowa pozostałych odcinków drogi.

Budżet zostanie przyjęty uchwałą przez Radę Powiatu pod koniec bieżącego roku.


Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam serdecznie,
Proszę o udzielenie informacji czy w najbliższym roku planowane są remonty dróg powiatowych w Ząbkach, chodzi mi konkretnie o ulicę Piłsudskiego?
(Łukasz, 18.11.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Łukaszu,
W budżecie na przyszły rok nie znalazło się zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji ulicy Piłsudskiego w Ząbkach. Natomiast plan remontów dróg powiatowych będzie opracowywany w najbliższych miesiącach. Opinia publiczna zostanie poinformowana o planowanych remontach po ostatecznym zatwierdzeniu planu. Dodam także, iż Starostwo prowadzi prace modernizacyjne i remontowe dróg na terenie całego powiatu wołomińskiego, dbając w tym zakresie o wszystkich mieszkańców.

Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Sąsiad wybudował garaż wraz z budynkiem gospodarczym w odległości 1,45 m od mojej posesji z dachem jednospadowym skierowanym w kierunku mojej działki . Zaznaczam, ze działka sąsiada jest szerokości 20 metrów. Jaka jest podstawa prawna takiej budowy.
(Kornela, 05.11.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Starostwo poprzez swoje służby realizuje zadania z zakresu m.in. rozpatrywania wniosków o pozwolenie na budowę oraz rozpatrywania wniosków o wydanie innych decyzji na podstawie Prawa budowlanego. Ponieważ nie wskazała Pani konkretnej budowy, niezbędne są nam dodatkowe uszczegóławiające dane dotyczące wybudowanego budynku tj. nr ew. działki, miejscowość, imię i nazwisko inwestora. Po ich uzyskaniu będziemy mogli udzielić informacji, o które Pani zapytuje.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Zwracam się z pytaniem do Pana Starosty dotyczącym ostatecznego terminu oddania do użytku ulicy Armii Krajowej. Ze strony internetowej starostwa powiatu wołomińskiego wynika, iż ulica miała zostać oddana do użytku w połowie października (informacja z dnia 23.09.11r.) Z wcześniejszych informacji wynikało, że remont miał zakończyć się z końcem września. Obecny stan zaawansowania robót wskazuje że nastąpi to w bliżej nieokreślonym terminie. Zdaję sobie sprawę że to wszystko jest dla dobra mieszkańców ale uciążliwości związane z remontem staja się nie do zniesienia, nie mówiąc już o stratach firm które są położone przy tej ulicy. W tej chwili dojazd do własnej posesji graniczy z cudem.
(Barbara, 21.10.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Barbaro,

Dobiega końca przebudowa blisko dwukilometrowego odcinka alei Armii Krajowej w Wołominie. Ze względów m.in. pogodowych wykonawca zwrócił się do Starostwa o przedłużenie terminu zakończenia robót do 15.10.2011 r. W trakcie prac budowlanych natknięto się na niezinwentaryzowane instalacje, o których wcześniej nie wiedziano. To dodatkowo przedłużyło zakres i czas prac.

Wykonawca był wielokrotnie informowany przez Starostwo o konieczności przyspieszenia tempa prac i zakończenia ich w przewidywanym terminie wrześniowym, a później październikowym. Ponieważ również ten termin nie został dotrzymany, rozpoczęliśmy już naliczanie kar umownych. To powinno zdopingować wykonawcę do jak najszybszego oddania ulicy do użytku.

Z poważaniem

Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Nazywam się Joanna. Jestem od 9-ciu lat zawodową wielodzietną rodziną zastępczą. Wraz z koleżanką, także mamą zastępczą od wielu lat, byłyśmy u Pana w sprawie podwyższenia kwoty pieniędzy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w naszych rodzinach. Pismo w tej sprawie złożyliśmy w marcu tego roku. Do tej pory nie doczekaliśmy się rozpatrzenia naszej prośby. Obiecał nam Pan, że zadba o to, aby prośba nasza nie pozostała bez echa.
(Joanna, 19.10.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Joanno,
Na wstępie chcę wyjaśnić, iż 8 kwietnia br. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wyspecjalizowanej służby Starostwa, działając również w moim imieniu, pisemnie odpowiedział zainteresowanym rodzinom m.in. stwierdzając, iż czynione są starania mające na celu wyjście naprzeciw ich i Pani oczekiwaniom.

Najważniejszą i dobrą dla Państwa informacją jest to, iż Sejm przyjął już – wielokrotnie zmienianą w procesie legislacji - ustawę o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. To nowe prawo zmienia sposób funkcjonowania i wspierania rodzin zastępczych, między innymi dając Starostwu dodatkowe możliwości finansowego wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych m.in. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia — raz w roku; przekazanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego; świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego — raz w roku, czy też zatrudnienie osoby do pracy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w wielodzietnej rodzinie.

Ponieważ wskazywana Ustawa będzie obowiązywała już od początku 2012r. koszty realizacji zapisów ustawy zostały zgłoszone do projektu budżetu Starostwa na przyszły rok. Planowany wzrost wydatków Starostwa na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych wyniesie blisko 60%.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1730966 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.