Dziś jest 23 maja 2017 r., imieniny Iwony, Kryspina
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Witam,
Mimo że nie mieszkam od urodzenia w Wołominie, to bulwersuje mnie brak jakichkolwiek zainteresowań służb w sprawie psich odchodów w mieście Wołomin (...) ciśnienie mi podskoczyło gdy moje dziecko wpadło w odchody. Do tego gdy zwracam uwagę komukolwiek aby zbierał odchody do torebki po psie dostaje odpowiedź, iż od tego jest pies, że ma robić kupkę - właśnie w tym miejscu. Może niech zastanowią się, czy będą mieć miły widok na trawnikach albo na chodniku, jednocześnie unikając co chwilę wdepnięcia w odchody.
(Anna, 01.03.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest bezzwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta. Za nieprzestrzeganie ww. przepisu Straż Miejska i Policja, na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gmin oraz Kodeksu Wykroczeń, może ukarać właściciela psa mandatem w wysokości nawet do 500 zł. Odpowiednie służby miejskie, gminne i osoby odpowiedzialne za dany teren zajmują się w miarę posiadanych możliwości uprzątnięciem wszelkiego rodzaju pozostawionych nieczystości, ustawiane są też specjalne pojemniki na odchody psów. Jednak bez czynnego udziału mieszkańców - właścicieli czworonogów, działania na rzecz estetyki naszych miast i ekologii nie przyniosą niestety pożądanych efektów.

Z poważaniem,
Piotr Uściński Starosta Powiatu Wołomińskiego

Pytanie:
Panie Starosto
Czy porozumienie które mam nadzieje ostatecznie podpiszecie Państwo z ZTM w sprawie wspólnego biletu obejmuje również linie dowozowe L które jeździły by w Wołominie i Kobyłce na wzór takiej linii, którą uruchomiło Miasto Zielonka, mam na myśli linię L17
(Krzysztof, 29.02.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
W trakcie rozmów z ZTM, oprócz najważniejszych spraw związanych z zachowaniem Wspólnego Biletu na linii wołomińskiej, poruszaliśmy także kwestię linii autobusowych, które mogłyby zapewniać mieszkańcom oddalonych od linii kolejowej okolic dotarcie do poszczególnych przystanków kolejowych. Przed podjęciem takich decyzji potrzebne są m.in. szerokie analizy finansowe i ewentualnego potoku pasażerów obsługiwanego przez poszczególne linie dowozowe. Jeśli takie decyzje zapadną, będziemy informować opinię publiczną za pośrednictwem mediów i naszej strony internetowej.

Pozdrawiam ,
Piotr Uściński Starosta Powiatu Wołomińskiego

Pytanie:
Witam

Dlaczego nie działa elektroniczna skrzynka nadawcza??
(Izabela, 22.02.2012 r.)

Odpowiedź:
Droga Pani Izabelo,


"Elektroniczna Skrzynka Podawcza" znajdująca się pod adresem http://spwolomin.pemi.pl/ działa i jest w pełni funkcjonalna. Jak w każdym przypadku funkcjonowania tego typu aplikacji możliwe są przerwy o charakterze technicznym związane z pracami serwisowymi mającymi na celu jej usprawnienie.

Piotr Uściński
Starosta wołomiński

Pytanie:
Witam, próbuję znależć na stronie internetowej kosztów opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, niestety pod telefonami podanymi na stronie i na wcześniejszych wezwaniach od Państwa niestety nic Panie nie wiedzą czy koszty się zmieniły. Skoro Państwo nie przysyłacie zawiadomienia o tych kosztach tylko jak ktoś nie zapłaci to odrazu wezwanie do zapłaty z odsetkami, to chociaż powinno być opublikowanie w widocznym miejscu na stronie Starostwa. Jeżeli się mylę i nie mogę znależć to proszę o przesłanie mi linka z tą informacją i za poświęcony czas dziękuję i przepraszam.
(Justyna, 25.01.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Starostwo informuje pisemnie nowych użytkowników wieczystych o wysokości opłaty. Informacja taka jest wysyłana przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami po nabyciu użytkowania wieczystego.
Użytkownik nieruchomości jest zobowiązany do wniesienia opłaty za użytkowanie wieczyste corocznie we wskazanej kwocie i tylko w przypadku ewentualnej jej aktualizacji otrzymuje kolejne zawiadomienie.
Dodaję, że opłata roczna jest indywidualnie naliczana dla każdej nieruchomości gruntowej (wyliczane są także opłaty za udział) i nie ma możliwości publikacji jej wysokości na stronie internetowej Starostwa czy też w Biuletynie Informacji Publicznej.
W przypadku niedotrzymania terminu uiszczenia opłaty, Starostwo jak każda jednostka samorządowa, działa zgodnie z przepisami z zakresu finansów publicznych, przypominając o opłacie odpowiednim wezwaniem do zapłaty.

Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Jak wygląda sytuacja w sprawie wspólnego biletu KM i ZTM na dojazd do Warszawy?
Z poważaniem
(Zbigniew, 23.01.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Tak jak Starostwo informowało już uprzednio za pośrednictwem mediów, obecnie trwają rozmowy w tej sprawie. Bezzwłocznie, jeśli już zapadną konkretne ustalenia, poinformujemy o nich opinię publiczną, mieszkańców naszego powiatu.

Z poważaniem
Starosta Wołomiński, Piotr Uściński

Pytanie:
Witam,
Czy pan Starosta ma wiedzę i zgadza się z tym, że podległy mu Urząd Pracy przyjmuje interesantów w godz. 8.30 - 14.30. Dla mnie jako petenta chcącego skorzystać z usług w.w. urzędu jest to sytuacja nie do przyjęcia. Kilka dni temu weszłam do UP ogodz8.05 i zostałam przez pana w cywilnym ubraniu wyproszona bo urząd zaczyna pracę o godz. 8,30. Po wyjściu wykonałam telefon do sekretariatu UP z zapytaniem dlaczego takie godziny przyjmowania interesantów i dlaczego nie mogę wejść i poczekać w tym dużym holu na dole. Pani nie umiała mi odpowiedzieć i dopiero po dwóch przełączeniach pan w kadrach wyjaśnił mi, że pracownicy musza przygotować się do pracy, włączyć komputery i przygotować dokumenty, a jeśli chodzi o poczekanie w holu, to jest to niemożliwe, bo UP miał wiele kradzieży a nie ma pieniędzy na ochronę. Powiedziałam temu panu, że są to śmieszne argumenty i świadczą o złej organizacji pracy urzędu i że takie traktowanie klienta jest poniżaniem go i traktowanie jak potencjalnego złodzieja. Usłyszałam wtedy, że to nie do tego pana ale do Starosty powinnam mieć pretensje, bo to Starosta zatwierdził urzędowi statut Urzędu. Pytam więc pana Starostę o zdanie w tej sprawie.
(Elżbieta, 19.01.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Zgodnie z § 27 pkt.2 Regulaminu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie, obowiązującego od 2009 roku PUP jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, a interesanci przyjmowani są w godz. 8.30 – 14.30. Informacja o godzinach przyjęć interesantów umieszczona jest na drzwiach wejściowych do urzędu, jak też na stronie internetowej. Godziny przyjęć interesantów wynikają, jak w każdej instytucji czy też firmie, z wewnętrznych możliwości organizacyjnych – funkcjonowanie PUP nie opiera się tylko na bezpośredniej obsłudze mieszkańców.
Warto zaznaczyć, że dla interesantów, którzy przybędą do PUP przed godziną 8.30 udostępniony jest przedsionek, w którym można chwilę w cieple poczekać na otwarcie sali i stanowisk obsługi interesanta .

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Co robi Starostwo Powiatowe w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej 634? Wspiera gminy w walce o to, by wreszcie pieniądze Wojewódzkie do naszego (nomen omen największego pod względem liczby ludności) powiatu dotarły chociaz w formie tej drogi, czy czeka z założonymi rękami na to czy gminom się uda, czy nie uda? Proszę o konkretne podjęte działania, ewentualnie jakie pisma w tej sprawie wystosowało, jakie spotkania się w tej sprawie odbyły.
Z góry dziękuję za odpowiedź
Z wyrazami szacunku
(Piotr, 10.01.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Piotrze,
Tak jak Pan wspomina, inwestorem rozbudowy drogi wojewódzkiej 634 jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich działający w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego. W spotkaniach organizowanych przez MZDW, na zaproszenie tej instytucji, biorę udział ja lub przedstawiciele Starostwa. Plany modernizacji tej drogi istnieją od lat, sprawa jest stale monitorowana przez Starostwo, przeprowadzono wiele rozmów na temat tej ważnej dla całego powiatu wołomińskiego inwestycji. Szerszych informacji dotyczących przebudowy drogi 634 może udzielić Panu inwestor.

Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Piotrze mam jeszcze jedno pytanie dotyczące prac przy rowach w Guzowatce....,czy ta "papranina" bo inaczej nie da się tego określić - została odebrana przez Starostwo bo widziałem jakiś czas temu komisję sprawdzającą prace wykonawcy, ale ani w gminie ani we Wieściach nic nie pisze, a jakość wykonania tego czyszczenia jest na poziomie nauki kopania koparką , a nie wygrywania przetargów (… ) Z góry dziękuję za odpowiedź.
(Mariusz, 04.01.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Prace, o których Pan wspomina, nie były wykonywane ani też zlecane do wykonania przez Starostwo. Nasze służby dokładają starań aby wykonywane remonty, modernizacje , przebudowy były odpowiedniej jakości.

Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam.
W związku z powodziami jakie nawiedziły nasz powiat ostatniego lata chciałbym zapytać czy Starostwo planuje zając się głównymi ciekami wodnymi w powiecie? Interesuje mnie rzeczka Czarna do której rowami odprowadzane są wody z okolicznych miejscowości. Niestety w głównej mierze przyczyna zalania sporej części powiatu było nie poradzenie sobie z faktem nadmiernej ilości
wody i odprowadzenie jej poprzez rzeczki np. Czarna. Nie wiem czy jest to w gestii Starostwa, ale warto by było zainteresować się szerzej faktem bardzo słabej infrastruktury wodnej w naszym powiecie. Zakup koparki to nie jest chyba szczyt możliwości naszego powiatu? Pozdrawiam.
(Mariusz, 28.12.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Sytuacja pogodowa w Polsce powoduje, iż niestety w ostatnich latach część terenów m.in. naszego powiatu jest podtapianych i zalewanych. Celem działań Starostwa Wołomińskiego jest systemowe zaradzenie tej trudnej sytuacji.
Prawidłowe odprowadzanie wód opadowych jest uzależnione nie tylko od stanu rowów i kanalizacji deszczowej, ale także od stanu „odbiorników” takich jak rzeka Czarna. Utrzymanie tych wód jest w gestii Marszałka Województwa, w imieniu którego działa Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Starostwo zwracało się już w tej sprawie i część prac została wykonana m.in. za kwotę blisko 250 tys. zł w drugiej połowie roku 2011 przeprowadzono konserwację znacznej części rzeki Czarna na terenie gmin Marki, Radzymin, Wołomin i Poświętne. Kolejne prace są prace planowane na rok 2012.
Poza zakupem specjalistycznej koparki, o której Pan wspomina, oraz wysokowydajnej pompy dedykowanej do działań przeciwpowodziowych, Starostwo udziela dotacji gminom na konserwacje rowów. Sami również wykonujemy takie prace. Szukamy również możliwości budowania zbiorników retencyjnych na terenie powiatu.
Starostwo udziela niezbędnej pomocy w utworzeniu spółek wodnych. Zachętą do wspólnego działania mieszkańców jest tu m.in. możliwość pozyskania przez spółkę wodną dotacji czy też nieodpłatne skorzystanie z naszej nowoczesnej koparki.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Pytanie:
Szanowny Panie Starosto

23.12.2011 miałem wątpliwą przyjemność odwiedzić Wołomiński Wydział Komunikacji Starostwa w celu przerejestrowania auta. Po telefonicznym zapisie na konkretną godzinę, zjawiłem się o 10 minut przed czasem.
Moim oczom ukazały się trzy(!) wolne okienka do rejestracji(C), przy których nie było innych interesantów a Pracownicy siedzieli na stanowiskach. Jeden z Pracowników siedząc przy biurku, nawet nie udając że robi COKOLWIEK, patrzył bezczynnie w ścianę, natomiast pozostała dwójka zachowywała się jak na spotkaniu towarzyskim głośno komentując swoich znajomych i nie przejmując się, że zjawili się interesanci. Po oczekiwaniu około 5 minut na zainteresowanie się Pracowników utworzoną kolejką podirytowany zapytałem, czy okienka są czynne. ,,Uprzejma” Pani poinformowała mnie, że okienka jak najbardziej są czynne i jednocześnie spytała na którą godzinę jestem zapisany. Po otrzymaniu mojej odpowiedzi stwierdziła, że mam jeszcze całe 3 minuty czekania, po czym wróciła do dyskusji z szanownym kolegą. Byłem pierwszą osobą w kolejce w tym czasie, więc nie ma wytłumaczenia konieczności obsłużenia wcześniej zapisanego interesanta. Podczas wizyty nareszcie miałem okazję przyjrzeć się czym zajmują się Urzędnicy Państwowi. Dodam, że cała obsługa interesanta odbywa się w bardzo nieprzyjemnej atmosferze żalu pracownika o konieczność obsługiwania petenta. Moja irytacja wzrasta tym bardziej ilekroć pomyślę o tym, że pracownicy ci nie zostali zatrudnieni na danych stanowiskach dla wypełnienia ,,dziur” etatowych, tylko po to, aby w przyzwoitej atmosferze można było dokonać podstawowych spraw związanych z kupnem samochodu. Panie Starosto, czy Pracownicy widząc że jest wolne miejsce, a petent czeka naprawdę nie są w stanie przyspieszyć obsługi? Ile skarg musi wpłynąć aby zaczął Pan egzekwować od swoich pracowników sumiennego wykonywania swoich obowiązków?


Pozostaję z wyrazami szacunku
(Jarosław, 24.12.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie

W wołomińskim Wydziale Komunikacji przy obsłudze interesantów wykorzystywana jest pomoc systemu numerkowego Qmatic. Dzięki temu każdy interesant jest obsługiwany o określonej „numerkiem” godzinie w przypisanym mu stanowisku. Na rejestrację pojazdu system Qmatic przeznacza czas 20 bądź 30 minut. Różnorodność spraw i wielość dokumentów składanych przy rejestracji powodują jednak, że faktyczny czas obsługi interesanta jest zróżnicowany. Ponadto część umówionych petentów spóźnia się i pobiera numerek już po wyznaczonej godzinie (system dopuszcza taką możliwość do 10 minut spóźnienia) - w takim przypadku pracownik ma obowiązek poczekać na interesanta, tak aby zapisana osoba została obsłużona w przeznaczonym czasie.

Brak konieczności oczekiwania w kolejkach to plus tego systemu, większość mieszkańców załatwiających swe sprawy w Wydziale Komunikacji jest z tego zadowolonych, a aktualnie rejestracja pojazdów odbywa się na bieżąco. Wedle Pana opisu również Pan został sprawnie, bez zbędnego oczekiwania, obsłużony o umówionej wcześniej godzinie. Dodaję, że w tym przedświątecznym okresie w urzędzie mógł być mniejszy ruch niż zwykle, stąd też tego dnia chwilowo „wolne” okienka.

Nadmieniam, że Pana uwagi i spostrzeżenia zostały już przekazane Naczelnikowi Wydziału Komunikacji.

Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1730979 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.