Dziś jest 26 czerwca 2017 r., imieniny Jana, Pawła
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto, mieszkamy przy ulicy Polnej w Radzyminie (jest to droga powiatowa). Od dłuższego czasu borykamy się z problemem zaparkowanych samochodów na poboczu jak i częściowo na drodze. Zaparkowane auta utrudniają swobodne poruszanie się po drodze oraz bezpieczny, nie zagrażający życiu i zdrowiu wyjazd z posesji. Niejednokrotnie zdarzyło się, że wyjeżdżaliśmy wprost pod jadące ulicą samochody. Sytuacja ta może doprowadzić do bardzo poważnych w skutkach wypadku. Każda interwencja z naszej strony kończy się informacją od służb zajmujących się porządkiem oraz czuwających nad bezpieczeństwem mieszkańców, iż nic nie mogą zrobić ponieważ brak jest znaków drogowych zakazujących postoju w tym obszarze. Nie chcemy, aby sytuacja ta zakończyła się tragicznie dla kogoś z nas lub naszych bliskich. Mamy wrażenie, że ulica Polna została zupełnie zapomniana, brak jest pasów, kontroli szybkości jeżdżących samochodów (a jeżdżą bardzo szybko zarówno auta osobowe jak i ciężarowe), a jest to przecież ulica gdzie znajdują się domy jednorodzinne, których mieszkańcami są również dzieci, o których bezpieczeństwo bardzo się boimy.
Panie Starosto bardzo, ale to bardzo prosimy o jak najszybszą interwencję z Pana strony, abyśmy mogli czuć się bezpiecznie. Jest to sprawa dla nas bardzo ważna.
Z poważaniem
Mieszkańcy ulicy Polnej
(mieszkańcy ulicy Polnej, 13.06.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowni Państwo,

Zaleciłem podległym służbom, inspektorom Wydziału Inwestycji i Drogownictwa, zwrócenie uwagi na opisywaną drogę w trakcie prowadzonych bieżących przeglądów dróg. Poruszana przez Państwa zostanie zanalizowana. Kontrola przestrzegania m.in. przez kierowców przepisów kodeksu drogowego, przepisów o ograniczeniu prędkości zajmują się odpowiednie, inne służby.

Z poważaniem
Piotr Uściński Starosta wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie. Zwracam się z kolejną prośbą o informację dotyczącą stanu sprawy przebudowy drogi Zabraniec - Okuniew. Mamy koniec maja (28.05.2012r.) natomiast nie jest ogłoszony przetarg na wykonanie powyższych prac. Jednocześnie chciałbym się dowiedzieć dlaczego na ten cel przeznaczono ostatecznie tylko 1mln zł. (taką kwotę podał Pan w poprzedniej odpowiedzi) natomiast kilka miesięcy temu planowano 16 mln zł? Proszę o nadanie powyższej sprawy priorytetu, gdyż droga ta jest w opłakanym stanie. Proszę się przejechać tą trasą własnym samochodem, a zapewniam, że przejażdżka tą drogą będzie dla Pana jedną z najgorszych w ostatnich latach.
(Daniel, 29.05.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie ,
Tak jak już informowaliśmy za pośrednictwem mediów i naszej strony internetowej, droga Zabraniec - Okuniew będzie objęta w tym roku pracami remontowymi, które poprawią jakość nawierzchni, a tym samym komfort i bezpieczeństwo podróżowania. Roboty trwać będą w wakacje, tak aby wykorzystać zmniejszony ruch i tworzyć jak najmniej utrudnień dla poruszających się tą trasą. Obecnie trwa procedura formalna uzgodnień projektu z Lasami Państwowymi i do czasu uzyskania tej decyzji nie ma możliwości realizacji projektu przebudowy w całości. W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Starostwa Powiatu wołomińskiego inwestycja planowana jest na lata 2012-2014, a jej całkowity koszt szacujemy na 5,5 mln zł.

Z poważaniem

Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto
Chodzi o ul. Załuskiego w Kobyłce, odcinek między szkołą a rondem na granicy Kobyłki i Wołomina. Odcinek w kilkunastu (kilkudziesięciu) miejscach podzielony został asfaltowymi garbami powstałymi na przyłączach kanalizacyjnych do znajdujących się tam posesji.
Pyt. 1 - kto i dlaczego odbiera tak niskiej jakości prace.
Pyt 2 - czy można „złagodzić” te garby np. metodą natryskiwania, a może zfrezowania istniejących nierówności. A może planowane jest wykonanie nakładki w tym roku, co znacząco poprawiłoby komfort przejazdu i oszczędziło napraw naszych pojazdów.
Oczekując na odpowiedź, serdecznie pozdrawiam
(Dariusz, 29.05.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Ulica Załuskiego stanowi część ciągu komunikacyjnego, który jest przeznaczony do remontu, a obecnie przygotowany jest projekt, który wejdzie w fazę wykonawczą w roku 2013. Będzie to kolejny etap inwestycji trasy powiatowej, rozpoczynającej się w Markach przy S8, a kończącej się na rondzie na ul. Armii Krajowej w Wołominie. Wprowadzone ograniczenia prędkości na tym odcinku drogi powodują , że nie powinno być mowy o jakichkolwiek uszkodzeniach pojazdów. Dodaję, że w roku 2012 będzie remontowany szlak w ulicy Zagańczyka w Kobyłce. Wartość prac związanych z planowaną przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce, które znalazły się w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Starostwa wołomińskiego szacujemy na 7,5 mln zł. Na mapie inwestycji Starostwa znajduje się wiele prac modernizacyjnych dróg powiatowych, poprawiających komfort i bezpieczeństwo podróżowania.

Z poważaniem
Piotr Uściński
Starosta wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto
Weekendowa wizyta w Ossowie zmusiła mnie do powrotu do tematu z przed prawie roku. Na nawiezionym gruzowisku budowana jest metalowa wiata o powierzchni ok.100m kwadratowych. Przypuszczam, że obiekt tej wielkości wymaga pozwolenia na budowę. Działka w dotychczasowym planie, jak i w Studium, nie jest przeznaczona pod zabudowę. Dodatkowo wciąż obowiązuje uchwała o powołaniu Parku Kulturowego, która całkowicie wyklucza powstanie takiego obiektu. Więc jakim cudem buduje się to szkaradztwo?
Z poważaniem
Wojciech
(Wojciech, 17.05.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Przekazana przez Pana informacja została gruntownie zweryfikowana przez Starostwo. Kolejnym naszym krokiem jest, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przekazanie sprawy zgodnie z kompetencjami do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań – sprawdzenie legalności tej budowy.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Sprawa dotyczy „rzekomego usuwania szkód powodzi na rzece Rządzy na wysokości wsi RUDA, czy wycięcie na brzegach rzeki wszystkich drzew i zarośli , staranowanie terenu i wbicie maszynami/dosłownie /w brzegi i grunt przylegający do niej drutów kolczastych śmieci, resztek pozrywanych siatek ma służyć ekologii????? Na dzień dzisiejszy po wysokim stanie wody te śmieci wymywa woda …. DZRZEWA I ZAROŚLA SĄ NATURALNYM UMOCNIENIEM BRZEGÓW RZEKI to wie chyba każdy . Stosowne służby chyba zapomniały o EKOLOGII?????
(Maria, 25.04.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Utrzymaniem rzeki zajmuje się Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. Na naszym terenie urząd ten jest reprezentowany przez Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1, tel.: 22 787 19 99, e-mail: insp.wolomin@wzmiuw.waw.pl i tam może Pani przekazać swoje uwagi.
Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
*Panie Starosto mam pytanie dotyczące zakupionej przez Państwa koparki dla potrzeb konserwacji rowów. Czy istnieje możliwość wynajęcia tego sprzętu dla potrzeb konserwacji ważnych rowów przez osoby fizyczne? Jakie są koszty i w jaki sposób można ten temat załatwić. Pozdrawiam

*Panie Starosto, Czy mieszkańcy wsi mogą sami składać w Starostwie zapotrzebowanie na koparkę? chodzi tu oczywiście o udrożnienia rowów, a nie kopanie nowych.
(Maria, Waldemar, 25.04.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowni Państwo,
Specjalistyczna koparka, której właścicielem jest Starostwo, może być udostępniana gminom powiatu wołomińskiego, spółkom wodnym , sołtysom wsi lub wspólnotom wiejskim odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury odwadniającej. Sprzęt ten jest udostępniany, na zasadach określonych w szczegółowej Procedurze i Regulaminie, tylko i wyłącznie na potrzeby prac wykonywanych w celu zapobieganiu powodziom i podtopieniom oraz usuwaniem ich skutków, w tym naprawie urządzeń wodnych i infrastruktury uszkodzonej na skutek powodzi, renowacji i utrzymania drożności odprowadzalników wód opadowych roztopowych na terenie Powiatu Wołomińskiego.

Dlatego też Starostwo Powiatowe w Wołominie zachęca mieszkańców do tworzenia spółek wodnych. O zaletach tej formy organizowania się mieszkańców można więcej dowiedzieć się z informacji zamieszczonych na stronach internetowych powiatu. Pomocy w tym zakresie udzielają także pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dzień dobry, chciałabym zgłosić skargę na uciążliwy zapach z zakładu produkcyjnego palarni kawy w Markach. Emisja zapachu kawy jest uciążliwa, gdyż będąc na zewnątrz mieszkaniec Marek chcąc nie chcąc, bez względu na porę dnia czy nocy zmuszony jest wdychać zapach kawy. Dlatego zwracam się do Pana Starosty z prośbą o podjęcie działań z tytułu piastowania funkcji organu ochrony środowiska. Emisja odorów z palarni kawy wpływa na pogorszenie stanu środowiska w tym jakości życia mieszkańców Marek i w związku z powyższym powinny być podjęte działania niwelujące wpływ tego negatywnego aspektu środowiskowego. A dzisiejsze technologie dają możliwości mitygowania niekorzystnego zjawiska jakim są uciążliwe zapachy.
(Magdalena, 05.04.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
W związku z m.in. otrzymanym od Pani sygnałem, Starostwo Powiatowe w Wołominie zwróci się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie o ponowne wykonanie pomiarów kontrolnych w tej palarni kawy. Starostwo już uprzednio występowało do Delegatury inspektora w Mińsku Mazowieckim z takim wnioskiem, ponieważ otrzymywaliśmy od mieszkańców Marek informacje o ewentualnej uciążliwości powodowanej przez tą firmę w zakresie emisji zapachów z palarni kawy.
Dodaję jednak, że obecnie nie ma przepisów prawa o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. Efektem tego jest brak możliwości bezpośredniego wyegzekwowania zlikwidowania takiej uciążliwości, jeśli stwierdziło by się jej zaistnienie.
Nadmieniam także, iż z prośbą o odpowiednią kontrolę przedsiębiorstwa przez WIOŚ mogą wystąpić również sami zainteresowani mieszkańcy.
Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam, jestem mieszkanką Ząbek, mieszkam przy ul. Szwoleżerów . Mam córkę która uczęszcza do szkoły nr3 ul. Kościelna, jestem przerażona ilością dzieci jaka do tej szkoły. Jest to ilość prawie dwukrotnie przekraczająca ilość miejsc w tej szkole....Buduje się w tej okolicy kolejne duże osiedla, jedno docelowo na 880 rodzin, kolejne mniejsze aczkolwiek jest ich sporo....nie mamy w okolicy przedszkola, to które jest Skrzat niestety nie wystarcza...zastanawia mnie fakt co będzie gdy budynki nowo powstałe zostaną zasiedlone? Oczywisty jest fakt iż w większość będą to ludzie z dziećmi ....szkoła już teraz jest za mała! Kiedy powstanie nowa? czy jest realna szansa na kolejną szkołę w okolicach ul. Powstańców? Jak to możliwe że wydawane są pozwolenia na budowę osiedli i nie jest brane pod uwagę ilość miejsc w przedszkolach i szkołach?
(Marika, 30.03.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Rozumiem Pani troskę o przyszłość , jakość i komfort nauki naszych dzieci. Jako mieszkaniec rozwijających się dynamicznie Ząbek zdaje sobie sprawę ze stale rosnących potrzeb w tym zakresie. Wiem, że w ciągu ostatniej dekady w mieście zostały wybudowane dwa nowe gimnazja z salami gimnastycznymi, jedna szkoła podstawowa również z salami gimnastycznymi i boiskami ze sztucznej nawierzchni, nowoczesne przedszkole, dwa Orliki, boisko w ramach programu Blisko-Boisko.
Z moich rozmów z burmistrzem wiem, że potrzeba rozbudowy Szkoły nr 3 jest znana i burmistrz planuje rozbudowę szkoły. O szczegóły proszę zwrócić się do Burmistrza Pani miasta.
Nadmieniam, że wszystkie pozwolenia na budowę wydawane są przez Starostwo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, uchwalonymi wcześniej przez rady gmin. Starosta nie może odmówić wydania decyzji budowalnej inwestorowi, który spełnia wszystkie wymagania opisane prawem budowalnym.

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam, Chciałam zapytać o kartę miejską dla rodzin wielodzietnych, kiedy i gdzie można spodziewać się informacji na ten temat? Wiem, że w Warszawie coś takiego funkcjonuje.
(Agnieszka, 27.03.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Deklaracje dotyczące kart miejskich dla rodzin wielodzietnych - mieszkańców naszego powiatu zostały zawarte już w umowie o Wspólnym Bilecie podpisanej przez Starostwo z ZTM. Tak jak Starostwo informowało uprzednio za pośrednictwem mediów obecnie trwają ostateczne rozmowy w tej sprawie. Bezzwłocznie, jeśli już zapadną konkretne ustalenia i umowa o biletach dla rodzin wielodzietnych wejdzie w życie, poinformujemy o tym opinię publiczną, mieszkańców powiatu.

Z poważaniem
Starosta Wołomiński, Piotr Uściński

Pytanie:
- Witam. Zwracam się z zapytaniem dotyczącym terminów ogłoszenia przetargów, rozpoczęcia prac polegających na zmodernizowaniu drogi Zabraniec - Okuniew. Kiedy planowane jest rozpoczęcie prac w/w drogi?

- Szanowny Panie , Proszę o udzielenie informacji odnośnie rozpoczęcia prac remontowych nawierzchni na odcinku Zabraniec - Okuniew. Stan nawierzchni jest fatalny łatanie dziur pod koniec roku 2011 wygląda jak ser szwajcarski. Ogromne dziury , brak pobocza do tego jeszcze duża ilość tirów powoduje , że samochody zmuszane są do zjeżdżania do lasu bo nie mogą sie minąć. Fatalny stan tej drogi doprowadził do poważnego uszkodzenia w moim samochodzie zawieszenia i felg. Proponuję Panu jazdę tym odcinkiem tylko przez jeden miesiąc .
(Daniel, Iwona, 23.03.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani, Szanowny Panie

Rozpoczęcie przebudowy drogi Zabraniec – Okuniew planowane jest w czerwcu, a odbiór wykonanych już prac we wrześniu br. W budżecie Starostwa zarezerwowano 1 mln zł na ten cel. Dodaję, że na mapie inwestycji Starostwa znajduje się jeszcze wiele prac modernizacyjnych dróg powiatowych, poprawiających komfort i bezpieczeństwo podróżowania.

Z poważaniem
Starosta Wołomiński, Piotr Uściński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1775740 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.