Dziś jest 30 maja 2017 r., imieniny Feliksa, Ferdynanda
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Mam pytanie: czy ktoś z wydziału środowiska lub osoby odpowiedzialne zdają sobie sprawę, że wszystkie wieżowce w Wołominie oraz bloki przy ul. Mieszka pokryte są blachą falistą ZAWIERAJĄCĄ AZBEST????? to, że jest to ohydne i wygląda wstrętnie to raz, ale szkodliwość jest priorytetem który należy jak najszybciej załatwić!! kto w ogóle jest odpowiedzialny za tak rażące oszpecenie miasta i pozwolił aby takim paskudztwem obłożono bloki???!!!! SZOK I WSTYD DLA WŁODARZY!!!najwyższy czas zadbać o estetykę, a nie tylko obiecywać!!
(Milena, 18.09.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani
Za stan utrzymania budynków wielorodzinnych odpowiada ich właściciel lub zarządca, który powinien co najmniej raz w roku przeprowadzić kontrole ich stanu. Kontrole przeprowadza osoba z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Sam fakt, że budynek posiada elementy zawierające azbest jeszcze nie stanowi naruszenia prawa, ani zagrożenia dla zdrowia. Jeśli elementy budowlane są w należytym stanie technicznym, mogą być użytkowane do 2032r. Jeśli nie, powinny być należycie zabezpieczone lub wymienione i usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nadzór nad stanem technicznym budynków, zgodnie z Prawem budowalnym, należy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (który nie jest organem starostwa). PINB może nakazać usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości określając termin wykonania tego obowiązku. Zatem w związku z Pani wątpliwościami może Pani się zwrócić do tej instytucji nadzoru. Dodaję, że mając na uwadze dobro środowiska naturalnego Starostwo Powiatowe w Wołominie organizuje co roku bezpłatną zbiórkę odpadów zawierających azbest.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Wracam do tematu zapchanych studzienek na ul. Krechowieckiej w Kobyłce. Bardzo dziękuję za udzielenie mi odpowiedzi na zadane pytanie, oczywiście ulica była czyszczona z piachu nawet dwa razy, niestety studzienki nie zostały ruszone. Ponawiam moją prośbę.
Z góry dziękuję
(Agata, 17.09.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Agato,
Tak jak odpowiadałem uprzednio, instalacje te były poddane już okresowej kontroli i czyszczeniu. Jeśli wg Pani prace zostały wykonane jeszcze niedostatecznym zakresie, sprawdzimy to i zadaniem wybranego wykonawcy będzie ponowne oczyszczenie studzienek.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto
Dlaczego chwasty o wysokości ok metra rosnące przy chodniku ul Piłsudskiego w Wołominie na wysokości Białych Błot przez cały kończący się już okres wegetacyjny nie były wykaszane. Czy chodnik (ścieżka rowerowa) budowany po przeciwnej stronie jezdni ma zapewniać komunikację a istniejący z racji Natura 2000 ma być wyłączony z ruchu (miejscami jest już mocno zwężony -zarośnięty).
Z poważaniem
(Dariusz, 15.09.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu
Powiat wołomiński, ze względów praktycznych i logistycznych, powierza gminom i jednocześnie dofinansowuje utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie tych gmin. Opłacone przez nas prace obejmują koszenie z wygrabieniem pokosu i jego wywozem. Dlatego Pana uwagi zostały przekazane do odpowiednich służb gminy Wołomin. Powstała wzdłuż ulicy Piłsudskiego w Wołominie, obok obszarów chronionych, nowa dwukierunkowa ścieżka rowerowa i chodnik zapewnią odpowiednią, lepszą komunikację pieszych i rowerzystów. Natomiast instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i tam może się Pani się zwrócić o wyjaśnienie swoich wątpliwości.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Proszę o informację dot. remontu drogi z Zabrańca do Okuniewa. Czy wylanie asfaltu nierównomiernie, na szybko, na odcinku około 300 metrów to wszystko co może starostwo wykonać z zaplanowanych pieniędzy na ten cel?
(Dominik, 14.09.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Obecnie Starostwo Wołomińskie kończy prace związane z ułożeniem nawierzchni drogi na ponad 2 km odcinku tej trasy - od mostku do uprzednio przez nas położonej nowej nawierzchni w Okuniewie. Pana uwaga dotyczy odcinka wykonanego przez Powiat Mińsk Mazowiecki i tam też może Pan poszukać szczegółowych informacji.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto,
zastanawia mnie czemu nie zadbano o bezpieczeństwo dojścia do Mc'Donalds w Kobyłce pieszych i rowerzystów. Z restauracji korzystają nie tylko osoby zmotoryzowane, a obecnie bezpieczne dojście do restauracji jest możliwe tylko od strony nieruchomości znajdujących się za restauracją... Wystarczyłoby przesunąć przejście dla pieszych z ul. Leśnej bliżej ulicy Zielonej i zbudowane kilkunastu metrów chodnika wzdłuż stacji paliw, aby poprawić bezpieczeństwo niezmotoryzowanych klientów restauracji, którymi są mieszkańcy powiatu wołomińskiego. Chyba lepiej zapobiegać tragediom niż się później tłumaczyć z zaniedbań.
(Aneta, 06.09.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani
Ustalono, że Burmistrz Kobyłki i Burmistrz Wołomina wspólnie wystąpią do Zarządu Dróg Wojewódzkich (zarządcy drogi 634) o wykonanie przejścia dla pieszych w okolicach restauracji.

Z poważaniem
Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Znalazłam informację ,że będzie zrealizowany postulat wielu mieszkańców Wołomina szczególnie tych młodszych, rozbudowa ścieżki rowerowej. Bardzo popieram takie inicjatywy i cieszy ,że Starostwo znalazło fundusze na taki również cel . Interesuje mnie tylko jedna sprawa , ścieżka oraz chodnik mają przebiegać wzdłuż ul. Piłsudskiego od strony tzw. Białych Błot, wiadomo ,że teren ten jest własnością wielu osób i ma nieuregulowany stan prawny, nawet powołując się na ustawę o wywłaszczeniu - prawo polskie nakazuje poinformowanie wszystkich właścicieli o takiej inwestycji, nie mówiąc o wypłaceniu kwoty za zabraną ziemię. Jak Starostwo zamierza to zrobić ?

Łączę wyrazy szacunku, jedna ze współwłaścicieli
(Anna, 26.08.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani
Tam gdzie nie mamy zgody właściciela albo innego uregulowania nie prowadzimy robót. Jeśli nasze planowane prace mają obejmować wejście z nimi na obcy grunt, zachowujemy odpowiednie formalności. Tak odbywa się to także w przypadku budowy ścieżki i chodnika wzdłuż ulicy Piłsudskiego w Wołominie. Dodaję, że nowy chodnik będzie usytuowany po lewej stronie ulicy idąc w kierunku ulicy Radzymińskiej a nie po stronie Białych Błot. Natomiast ścieżka rowerowa wg obecnych planów kończy się przy ul. Poznańskiej , choć w przyszłości może być budowana dalej. Wtedy zwrócimy się do kolejnych właścicieli gruntów.

Z poważaniem
Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Nie dawno przejeżdżałem drogą Matarewicza w Ossowie i zauważyłem, że na sporym kawałku został położony nowy asfalt. Wszystko było by pięknie gdyby nie fakt, że studzienki w tej drodze są tak głęboko wpuszczone w asfalt, że szczerze się obawiałem czy nie uszkodzę samochodu. Moje pytanie to: czy prace na tej drodze zostały już zakończone a jeśli tak to, kto dokonywał odbioru technicznego tej drogi…
(Wojciech, 24.08.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Prace na tym odcinku ulicy Matarewicza nie zostały jeszcze zakończone. Zewnętrzny wykonawca tych robót usunie te niedogodności, wykona odpowiednie poprawki w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Z poważaniem
Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Mam pytanie dot. dróg we wsi Słupno. Kiedy zostanie zrobiona porządna nawierzchnia ulic Wodnej i Cichej? Przy ulicy Cichej w Słupnie znajduje się Zakład Wulkanizacji, do którego dziennie przyjeżdża kilkadziesiąt samochodów…hałas jeżdżących samochodów do Zakładu Wulkanizacyjnego i te nierówności w ulicy. Kto wydał pozwolenie, aby na osiedlu domów jednorodzinnych prowadzić zakład wulkanizacyjny na taką skalę. Niech ktoś z urzędników przyjrzy się temu problemowi. Mieszkamy jak nazwa wskazuje przy ul. Cichej, jednak to kpina i ironia bo ta ulica w ciągu godzin otwarcia wymienionego zakładu przypomina swym natężeniem ruchu komunikacyjnego ulice w większym mieście. Przejazdy pojazdów samochodowych tj. TIR-y i inne duże samochody dostawcze emitują nie tylko hałas, przyczyniają się do powstawania drgań (wibracji), które przenoszone są na konstrukcje budynków. W efekcie mieszkańcy budynków stojących bezpośrednio przy tej ulicy narażeni są na uciążliwe i bardzo szkodliwe dla zdrowia wibracje. Starostwo Powiatowe powinny wystąpić do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zbadanie natężenia ruchu na wskazanym przez mieszkańców odcinku drogi. Ponadto był postawiony znak ograniczenia prędkości do 30km/h na wskazanej ulicy, ale właściciel Zakładu Wulkanizacyjnego wymienił go na informację dojazdu do jego firmy. Na ul. Cichej powinno być ograniczenie transportu pojazdami ciężarowymi powyżej 2,5 tony. Wnoszę o umieszczenie znaku wjazdu dla pojazdów ciężarowych o masie powyżej 2,5 tony. Stan techniczny tej ulicy pogarsza się z roku na rok a UMiG w Radzyminie nie stara się o zmianę nawierzchni tej ulicy. Ponadto nie ma odpowiedniej skrajni i poboczy co powoduje zagrożenia dla poruszających się ta drogą mieszkańców naszego osiedla. Proszę o interwencję w tej sprawie.
(Małgorzata, 16.08.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani
Sprawa hałasu generowanego przez ruch samochodowy po ul. Cichej i Wodnej w Słupnie nie była do tej pory rozpatrywana przez Wydział Ochrony Środowiska. Nie wydaje się decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w przypadku hałasu powstającego w związku z eksploatacją dróg. Drogi te są zarządzane przez gminę Radzymin i z zgodnie z prawem ochrony środowiska, za dotrzymanie standardów w zakresie emisji hałasu powstającego w związku z eksploatacją drogi, odpowiedzialny jest zarządzający. Ochronę można zapewnić m.in. przez ustawienie zabezpieczeń akustycznych, utrzymanie jakości nawierzchni dróg oraz właściwą organizację ruchu. Rozważę możliwość wystąpienia do Burmistrza Miasta i Gminy Radzymin o przyjrzenie się sprawie.
Natomiast kwestia zlokalizowania zakładu na terenie zabudowy mieszkaniowej i ew. zachowania odległości, wymaga dalszego wyjaśnienia. W przypadku użytkowania obiektów budowlanych (budynku zakładu wulkanizacyjnego) niezgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane właściwym w sprawie jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie. Względy formalne powodują, że należy w tej sprawie zwrócić się pisemnie.

Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Moje pytanie jest związane z wydawanie publicznych pieniędzy w błoto a dokładnie chodzi mi o to że są prowadzone prace zmierzające do aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jak wiem dobrze ten program został uchwalony 24 maja 2012 roku i obowiązuje do 2016 roku. Uważam że zaledwie po 3 miesiącach od uchwalenia programu tak szybko nie zmieniły się wszystkie inwestycje aby była potrzebna aktualizacja program i mam obawy że jest to tylko po to robione żeby ktoś na tym zarobił czy może się mylę???
(Marta, 09.08.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani ,
W samym założeniu Wieloletni Program Inwestycyjny jest aktualizowany co roku, tak aby zawsze zawierał taką samą, pięcioletnią, perspektywę czasową. Część inwestycji się zakończy, pojawiają się nowe potrzeby , które wejdą do programu. Aktualizacja planu nie niesie ze sobą dodatkowych kosztów - opiera się na wnioskach radnych, samorządów, mieszkańców i ich analizie, opracowaniu przez pracowników Starostwa, bez udziału firm zewnętrznych.

Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto, czy w związku z unieważnieniem przetargu na budowę kładki na moście prowadzącym do Mostówki zamierza Pan ogłosić ten przetarg ponownie ? Jakie są Pańskie plany w tym temacie ?
(Tomasz, 01.08.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie, Przetarg ponownie został ogłoszony 8 sierpnia br. - wszelkie informacje na stronie http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=przetargi&opt=aktualne. Chciałbym, aby tym razem zgłosił się oferent spełniający wszelkie warunki określone w przetargu, który wykona prace budowalne w kwocie zaplanowanej w budżecie Starostwa.

Z poważaniem
Piotr Uściński Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1746407 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.