Dziś jest 30 maja 2017 r., imieniny Feliksa, Ferdynanda
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Panie Starosto, kiedy ruszy budowa ciągu pieszo-rowerowego z ronda w Majdanie do cmentarza w Lipinach Starych ? Mieszkańcy czekają na spełnienie obietnicy Pana Wicestarosty o gotowej inwestycji na 1 listopada 2016 roku.
(Tomasz, 25.05.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Tomaszu,
Podtrzymuję deklarację budowy ciągu pieszo-rowerowego z ronda w Majdanie do cmentarza w Lipinach Starych. Pomimo, że nie skorzystamy ze szkoły w Majdanie, jako siedziby dla Zespołu Szkół Specjalnych z Marek, chcemy przebudować tę drogę. W budżecie na 2016 r. jest zabezpieczone 400 tys. zł środków własnych Powiatu Wołomińskiego na to zadanie. Wydział Inwestycji i Drogownictwa przygotowuje dokumentację przebudowy w/w odcinka. Po uzyskaniu dokumentacji, w tym pozwolenia na budowę, przygotujemy postępowanie przetargowe, by wyłonić wykonawcę. W związku z powyższym termin oddania drogi do użytku może ulec zmianie.
Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam. Chciałbym się dowiedzieć jaki jest koszt wyrobienia duplikatu Karty Wędkarskiej, oraz jakie dokumenty są do tego potrzebne. Dziękuje.
(Maciej, 25.05.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Macieju,
Wydanie duplikatu Karty Wędkarskiej kosztuje 10,00 zł, które należy zapłacić w kasie Starostwa. Ponadto potrzebny jest wniosek, zdjęcie i dowód osobisty. Wszystkie formalności można załatwić w Wydziale Ochrony Środowiska.
Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto,
wzdłuż ulicy Batorego w Ząbkach posadzono bardzo ładną zieleń. Niestety nie
jest ona przycinana i obecnie miejscami zupełnie zasłania widok na ulicę
samochodom próbującym włączyć się do ruchu z bocznych ulic - np. polecam
próbę włączenia się do ruchu z ulicy Gałczyńskiego. Grozi to wypadkami, bo
Batorego jest dosyć ruchliwą ulicą, a brak widoczności jest ewidentną
przyczyną niedbania o rozrastającą się zieleń.
Kiedy Powiat coś zadziała w temacie?
(Piotr, 20.05.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Piotrze,
Dziękuję za sygnał w sprawie, która jest bardzo istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Poprosiłem naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa, by pracownicy WID sprawdzili stan zieleni na wspomnianym odcinku drogi. W sytuacji, gdy zaistnieje taka potrzeba, zostanie dokonana jej korekta.
Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam

Proszę o określenie klasy drogi powiatowej 4356W na wysokości miejscowości Dybów.
Jednocześnie zwracam się z prośbą o wykaz wszystkich dróg, których jesteście Państwo zarządcą wraz z podaniem kategorii i klas.

Pozdrawiam
Justyna
(Justyna, 12.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Justyno,
Dla dróg powiatowych na terenie powiatu wołomińskiego ustalona została klasa Z.
Wykaz dróg powiatowych zawiera załącznik do Uchwały Rady Powiatu z dnia 26 X 2011r nr XI-108/2011, który dostępny jest na stronie internetowej http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=12738

Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Kiedy na stronie urzędu zostaną opublikowane oświadczenia majatkowe za rok 2015?
(Jacek, 11.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Jacku,
Oświadczenia za rok 2015 sukcesywnie spływają do Starostwa Powiatowego w Wołominie. Zgodnie z art. 25 c ust.
4 ustawy o samorządzie powiatowym, oświadczenia majątkowe składane są co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
Wszystkie zostaną opublikowane niezwłocznie po ich złożeniu.

Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto proszę o zamieszczanie wszystkich pism, regulaminów itd. na stronie Starostwa i organów podległych w formacie pdf. Często te dokumenty są zamieszczne w formacie textowym word. Osoby nie korzystające z edytora tekstu word nie mogą ich odczytać.
(Jacek, 06.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Jacku,
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jakie znalazły się w dokumencie: „Minimalny standard informacji dla przejrzystej strony BIP”, dokumenty publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek samorządu terytorialnego mogą być zamieszczane w formacie: .doc, .txt, .rtf, itp.
Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto dostałem od Pana odpowiedź negatywną w sprawie skargi na brak konkurencyjności w sprawie rekrutacji do Powiatowego Biura Pracy w Wołominie. Jednak Pana odpowiedź nie zawierała organu i terminu odwołania się od pańskiej decyzji. Chyba nie jest Pan wyrocznią i organem ostatecznym, i mam możliwość odwołania od decyzji. Zatem proszę o podanie organu odwoławczego.
Czy do Pana obowiazków służbowych należy podanie w odpowiedzi na skargę terminu odwołania i organu odwoławczego?
(Jacek, 06.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Jacku,
Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką podległą staroście, a za jej działanie odpowiada Dyrektor. Rekrutacja na wolne stanowiska urzędnicze w PUP prowadzona jest przez Dyrektora.
Przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23), zwanej dalej „k.p.a.”, nie przewidują trybu odwoławczego w sprawach skargi, o której mowa w art. 227. Powyższe oznacza, że stronie niezadowolonej ze sposobu rozpatrzenia skargi nie przysługuje prawo wniesienia odwołania do organu wyższego stopnia, jak również skarga do sądu administracyjnego.

Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie,
chciałbym zadać dwa pytania. Liczę na odpowiedź z Pana strony:
1) czy w najbliższej przyszłości planowane jest odnowienie ulicy Leszczyńskiej w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów?
Obecnie ulica jest mocno dziurawa i połatana. Jej odcinek od ul. Partyzantów do ul. Sokolej doczekał się porządnego asfaltu, a do tego zostało odnowione skrzyżowanej tejże ulicy z ulicą Partyzantów.
2) czy w najbliższej przyszłości planowane jest położenie asfaltu na ulicy Jodłowej w Wołominie? Ulica niestety do tej pory, jako jedna z nielicznych w okolicy, nie doczekała się jeszcze asfaltu, a jest on naprawdę potrzebny.
Obecnie jest to ulica gruntowa, na którą co roku dosypuje się coraz większe ilości materiałów utwardzających. Ulica jest już mocno wyniesiona i podziurawiona.

Obydwie ulice mocno utrudniają dojazd mieszkańcom do swoich posesji. Zjazd z ulicy 1 Maja w ulicę Leszczyńską jest niewygodny, kończy się jazdą slalomem między dziurami.

Pozdrawiam,
Dominik Dusza
(Dominik, 05.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dominiku,

Ulice Leszczyńska i Jodłowa to drogi gminne, wiec wszelkich informacji w sprawie ich napraw i remontów udzielić może jedynie Gmina Wołomin. Wykaz dróg powiatowych zawiera załącznik do Uchwały Rady Powiatu z dnia 26 X 2011r nr XI-108/2011, który dostępny jest na stronie internetowej www.powiat-wolominski.pl

Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto.
W imieniu własnym, mieszkańców Urli i wszystkich użytkowników ulicy Pierwszego Maja w Urlach, Zwracam się z prośbą, o naprawienie krótkiego fragmentu tej ulicy na odcinku od skrętu w kierunku stacji kolejowe do końca zabudowań pod lasem, to jest około 300m.
Od kilku miesięcy przejazd tym odcinkiem z uwagi na dziury w jezdni był bardzo utrudniony a w chwili obecnej jest wręcz niebezpieczny. Nadmienię, że o tym stanie rzeczy informowałem telefonicznie podległych Panu urzędników w listopadzie ubiegłego roku i mimo zapewnień z ich strony nic nie zostało w tej sprawie zrobione.
Pierwszy raz korzystam z tej formy kontaktu z Panem, nie ukrywam jest to bardzo wygodne, ale pozwolę sobie zapytać czy wystarczające?
Jeżeli wymagane są jakieś dodatkowe procedury, to będę wdzięczny z taką informację.

Z uszanowaniem.
Tomasz Tuszyński.
(Tomasz, 07.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Sprawa jest mi znana. Zajmuje się nią Wydział Inwestycji i Drogownictwa. Odcinek drogi o którym Pan pisze to droga gruntowa. Dla poprawy stanu jej nawierzchni konieczne jest ułożenie na niej pewnej ilości kruszywa.
W ubiegłym roku już go nie było. W 2016 WID przeprowadził już procedurę wyłonienia dostawcy materiału. Mamy podpisaną umowę na dostawę kruszywa.
Obecnie czekamy już tylko na odpowiednią pogodę do wykonania prac. W powiecie jest kilka takich dróg do naprawy. Będą kolejno naprawiane, ale musi być sucho by równiarka, która będzie rozkładała dowiezione kruszywo i profilowała nawierzchnię zamiast poprawy jakości nie uczyniła dróg nieprzejezdnymi. Mam nadzieje, że niebawem wszyscy użytkownicy tej drogi odczują poprawę.
Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam. Chciałem zapytać gdzie powinienem zgłosić prośbę o zwrot opłaty za wydaną kartę pojazdu zarejestrowanego pomiędzy 2003-2006r w Wołomińskim Wydziale Komunikacji oraz zapytać gdzie można pobrać odpowiedni dla naszego starostwa wzór dokumentu niezbędnego do tej operacji. Czy może wystarczy własne pismo?
Dziękuję za odpowiedź
(Marcin, 03.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Uprzejmie informuję, że opłata w wysokości 500 zł za wydanie karty pojazdu nie została ustalona w procedurze administracyjnej, ponieważ starosta jako organ rejestrujący pojazdy nie rozstrzyga o samej opłacie i jej wysokości.
Przedmiotem postępowania administracyjnego jest rejestracja pojazdu w oparciu o przedłożone dokumenty, natomiast pobranie opłaty za wydanie karty pojazdu stanowi wynikającą wprost z przepisów prawa czynność administracyjno-techniczną.
W związku z powyższym organ powiatu nie ma podstawy do zwrotu opłaty z tytułu wydania karty pojazdu w trybie procedury administracyjnej.
Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1746417 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.