Dziś jest 12 grudnia 2017 r., imieniny Adelajdy, Aleksandra
Główna treść‡ strony

Aktualności

Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Data umieszczenia:

Na sesji w dniu 13 lutego podjęte zostało Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Uchwała, której załącznikiem jest stanowisko, stanowi, że Rada Powiatu Wołomińskiego negatywnie ocenia poselski projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy i zdecydowanie sprzeciwia się jej wprowadzeniu w zaproponowanej formie i trybie oraz apeluje o wycofanie tego projektu z dalszych prac legislacyjnych i rozpoczęcie dialogu i konsultacji społecznych w celu przygotowania projektu ustawy regulującej funkcjonowanie warszawskiego obszaru metropolitalnego.

Zdaniem trzynastu radnych – autorów stanowiska i wnioskodawców uchwały, prace nad projektem ustawy zmieniającej ustrój kilkudziesięciu jednostek samorządu terytorialnego powinny być poprzedzone konsultacjami społecznymi, z uwzględnieniem podstawowej zasady szacunku wobec prawa w imię stabilnego rozwoju i funkcjonowania samorządu. „Przedstawiony projekt uchwały zniszczy społeczeństwo obywatelskie, aktywność społeczną i wywoła w mieszkańcach lokalnych wspólnot samorządowych poczucie braku wpływu zwłaszcza na kształtowanie przestrzeni lokalnej. Rada Powiatu Wołomińskiego zdecydowanie przeciwstawia się dzieleniu powiatu i włączeniu tylko wybranych gmin do planowanego obszaru metropolitalnego. Rada Powiatu uważa za celowe utworzenie warszawskiego obszaru metropolitalnego, jako obligatoryjnego związku gmin i powiatów, celem wspólnej realizacji zadań publicznych, przekraczających kompetencje obecnych jednostek samorządu terytorialnego, jednakże przy poszanowaniu ich odrębności i samorządności”  - to fragment stanowiska. W związku z tym rada powiatu apeluje o wycofanie poselskiego projektu z dalszych prac legislacyjnych, który jako zbyt ogólnikowy nie wyjaśnia szeregu spraw, które miałyby być podstawą przyszłego funkcjonowania metropolii. Zwłaszcza, że powstanie metropolii w nowych granicach wiązałoby się z likwidacją bądź przekształceniem istniejących obecnie jednostek samorządu terytorialnego. 

W Stanowisku podkreślono, że: „Samorząd terytorialny stanowi wyjątkową wartość w demokratycznym systemie władzy. (…) Od momentu powstania, samorząd terytorialny umacnia swoją pozycję stając się gwarantem stabilnego rozwoju gospodarczego regionów oraz fundamentem budowania aktywności obywatelskiej, Istotą samorządności lokalnej jest zarządzanie sprawami lokalnymi przez samych mieszkańców. Władze lokalne stanowią ich reprezentację a więc ich organizacja i miejsce w ustroju państwa są środkami do osiągnięcia celu podstawowego – zaspokojenia szeroko rozumianych potrzeb społeczności lokalnych”

Zanim Stanowisko zostało przyjęte 13 głosami poparcia (za przyjęciem głosowali radni z klubów: Wspólnoty Samorządowej, PO i Forum Dobrego Samorządu, przeciwko było 9  radnych z klubu PiS), ponad dwie godziny trwała dyskusja pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami tego dokumentu. W dyskusji uczestniczyli nie tylko radni, ale także zwolennicy metropolii i poselskiej ustawy oraz burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu wołomińskiego. Od samego początku obrad radni z klubu PiS wnioskowali o wycofanie projektu uchwały i wypracowanie stanowiska, które uzyskałoby poparcie wszystkich radnych. Przygotowanego stanowiska bronił wicestarosta Adam Łossan: - Zgodzimy się chyba wszyscy, że nie występujemy przeciwko metropolii, tylko metodzie i trybowi wprowadzenia ustawy bez słuchania głosu mieszkańców. Twórcy projektu ustawy z powiatu, który składa się z dwunastu gmin, do metropolii zaprosili tylko pięć, zostało siedem. Nie chcemy dzielić powiatu na gminy lepsze i gorsze. 

Przewodniczący rady powiatu Janusz Werczyński odniósł się do kwestii dalszego funkcjonowania samorządu: - Jako przedstawiciel mieszkańców zachodniej części powiatu jestem zatroskany o część wschodnią. Z zachodnią częścią powiatu odchodzi 70 procent pieniędzy, a w części wschodniej zostaje 70 procent problemów. Podpisuję się pod tym stanowiskiem, bo tam jest mój niepokój i moja obawa o funkcjonowanie samorządu. Zdaniem przewodniczącego, samorządność na poziomie ponadgminnym zostanie zlikwidowana. Ustawa pokazuje, że nie będzie samorządu na terenie metropolii warszawskiej, czyli będzie rada miasta stołecznego Warszawy, w jej skład wejdzie po jednym przedstawicielu dzielnic i gmin, i sądząc po progach wyborczych, będą to tylko przedstawiciele partii, nie będzie tam miejsca dla takich samorządowców, którzy nie należą i nigdy nie należeli do żadnej partii. 

Głos w dyskusji zabrali także włodarze Tłuszcza, Jadowa, Klembowa, Strachówki i Poświętnego, czyli gmin, które nie zostały w projekcie poselskiej ustawy uwzględnione w metropolii warszawskiej i mają zostać przyłączone do bliżej nieokreślonych „innych powiatów”.  - Nikt nie chce myśleć o tych, którzy pozostali poza metropolią. Uważam, że każda gmina powinna decydować, gdzie chce należeć, ja w swojej gminie będę zachęcał mieszkańców do przeprowadzenia  referendum. Jestem przekonany, że naszym mieszkańcom bliżej do miasta stołecznego Warszawy niż do Wyszkowa – powiedział burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk. 

Uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego wraz ze Stanowiskiem zostanie przekazana m.in. do: Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałków Sejmu i Senatu, Eurodeputowanych oraz Posłów i Senatorów z województwa mazowieckiego.  


Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 599 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.