Jesteś tutaj:

"Zima z uśmiechem 2020"

Data: 22.01.2020 r., godz. 08.45    297
Powiatowe zajęcia profilaktyczne i kulturalno-sportowe dla uczniów szkół specjalnych "Zima z uśmiechem 2020".
Powiat Wołomiński organizuje "Zima z uśmiechem 2020 - powiatowe zajęcia profilaktyczne i kulturalno-sportowe dla uczniów szkół specjalnych.

Program będzie realizowany w cyklach tygodniowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00, w terminach:
I termin 10 lutego do 14 lutego 2020 r.
II termin 17 lutego do 21 lutego 2020 r.
W programie: gry i zabawy integracyjne, warsztaty terapeutyczne np. radzenia sobie z emocjami, profilaktyka zdrowotna, projekcje filmów, zajęcia plastyczne, ogólnorozwojowe, sportowe, wycieczki m.in. na Stadion Narodowy, do Zamku Królewskiego i na Stare Miasto w Warszawie.
Wszystkie aktywności są dostosowane do wieku i stopnia niepełnosprawności uczestników programu.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Wołominie tel. 22 787 43 01 wew. 119, szkoła specjalna, do której uczęszcza uczeń oraz Szkoła Podstawowa Specjalna im. M. Konopnickiej w Radzyminie , ul. Komunalna 8, tel. 22 781 13 17.

Zapraszamy!
Adam Lubiak - Starosta Wołomiński 
Robert Szydlik - Wicestarosta Wołomiński


Opracowanie:
Wydział Edukacji i Kultury