Jesteś tutaj:

LO w Urlach podpisało porozumienie z WITU w Zielonce

Data: 03.06.2019 r., godz. 17.40    435
Dnia 3 czerwca 2019 roku Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, reprezentowane przez Dyrektor Marię Łopuską oraz Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce, reprezentowany przez Dyrektora płk dr inż. Rafała Bazelę zawarły porozumienie.
Dokument podpisano w związku z „Pilotażowym programem wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” – organizowanym pod auspicjami Ministerstwa Obrony Narodowej. Celem porozumienia są wspólne działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, a także integracja środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
W trakcie uroczystości doradca dyrektora WITU, Ryszard Walczak przeczytał list, który do porozumiewających się stron wystosował Minister Obrony Narodowej, pan Mariusz Błaszczak.

Podczas podpisania porozumienia Powiat Wołomiński był reprezentowany przez Wicestarostę Roberta Szydlika oraz przez przewodniczącego Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Piotra Borczyńskiego.
Na spotkaniu obecni byli także: wójt gminy Jadów Dariusz Kokoszka z grupą radnych, a także przedstawiciel Lasów Państwowych - Nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica Artur Delegacz.