Jesteś tutaj:

Rehabilitacja i integracja przez sztukę w MFBNiK

Data: 05.12.2018 r., godz. 12.00    367
Rehabilitacja i integracja przez sztukę to projekt pilotażowy realizowany od 21 września do 1 grudnia br. przez Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury przy finansowym wsparciu Powiatu Wołomińskiego.
W ramach projektu odbyło się 12 dwugodzinnych spotkań warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnikom proponowano różne formy zajęć artystycznych, takie jak: malowanie farbami akrylowymi, akwarelowymi, kredkami akwarelowymi z użyciem wody, decupage w formie decopag (łatwiejsza forma dla dzieci) – dzieci zdobiły zwierzęta i masy papierowej i inne drewniane przedmioty, malowanie naturą, papieroplastykę i wiele innych form, np. malowanie naturą – liśćmi, gałęziami, dłońmi, stemplami z warzyw i owoców.

Podczas ostatnich czterech spotkań, wykorzystując wszystkie poznane techniki, przygotowywano ozdoby i stroiki świąteczne. Ponieważ każdorazowo dzieci chciały zabrać swoje prace do domu, po zajęciach odbywały się „miniwernisaże” wykonanych prac, podczas których na miarę dziecięcych możliwości omawiano wykonane „dzieła”. Dzieci oglądały z zainteresowaniem prace wykonane przez kolegów oraz rodziców i opiekunów. Dotykały prac wykonanych przez innych uczestników i podglądały, w jaki sposób korzystają z farb ich rówieśnicy, przełamywały barierę związaną z dotykiem i powonieniem. 

Podczas zajęć systematycznie wprowadzane były również zabawy sensoryczne. Organizatorzy obserwowali, jak część dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, podpatrywało swoich zdrowych rówieśników i początkowo nieśmiało, a później coraz odważniej próbowało również rozcierać farbę dłońmi czy lepić z ciastoliny. Jednak zdecydowanie najchętniej dzieci chciały bawić się farbami. Dla części z nich udział w zaproponowanych warsztatach był nowym doświadczeniem.

Z rozmów z rodzinami wynika, że dzieci, które uczestniczyły w zajęciach, zaczynają wyróżniać się na tle swoich grup klasowych – nie malowały, a malują. Jedna z uczestniczek jest, według relacji mamy, jedynym dzieckiem w klasie, które maluje. Z rozmów wynika, że zaproponowane zajęcia odegrały również terapeutyczną rolę dla rodziców. Dużą grupę uczestników stanowili tatusiowie, których wspólne tworzenie bardzo wciągnęło.

W najbliższy piątek, 7 grudnia, nieliczne prace udostępnione przez uczestników (dzieci niechętnie się z nimi rozstają) będą zaprezentowane podczas wernisażu w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie (Fabryczka).