Jesteś tutaj:

POWIATOWY RODZINNY KONKURS EKOLOGICZNY

Data: 08.11.2018 r., godz. 15.26    1355
Szanowni Państwo, Starostwo Powiatowe w Wołominie zaprasza do udziału w Powiatowym Rodzinnym Konkursie Ekologicznym 2018.
Konkurs jest adresowany do mieszkańców powiatu wołomińskiego. W konkursie mogą brać udział drużyny składające się co najmniej z dwóch osób.

Zadanie konkursowe będzie czteroetapowe:

Etap I będzie polegał na udziale w warsztatach nt. dokarmiania ptaków i wykonywania karmników z materiałów recyklingowych (24 listopada 2018 r, w Wołominie)

Etap II będzie polegał na udziale w warsztatach nt. tradycyjnych sposobów wykonywania ozdób bożonarodzeniowych (8 grudnia 2018 r. w Wołominie)

Etap III będzie polegał na udziale w warsztatach nt. ….data i temat to eko-niespodzianka

Etap IV będzie polegał na udzieleniu pisemnych odpowiedzi na pytania dotyczące wiedzy, którą Drużyny uzyskają na ww. warsztatach (pytania ukażą się w marcu 2019 r na stronie www.powiat-wolominski.pl).


PRZEWIDUJEMY ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE oraz dyplomy i upominki dla wszystkich drużyn!!!

ZGŁOSZENIA
Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie Drużyny, poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia (załącznik nr 1), którą należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Wołominie, do 21 listopada 2018 r.


Szczegóły dotyczące przebiegu konkursu zawiera Regulamin – do pobrania poniżej