Jesteś tutaj:

"Wszystkie Anioły Małej Ani" 2018

Data: 05.11.2018 r., godz. 16.00    360
W niedzielę 28 października br. odbyło się w Zielonce XVI Spotkanie Niepełnosprawnych Dzieci "Wszystkie Anioły Malej Ani".
Doroczny „zlot aniołów” rozpoczął się w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego od uroczystej mszy świętej, którą odprawili ks. prałat Mieczysław Stefaniuk oraz sekretarz krajowy Komisji Episkopatu Polski do spraw Misji ks. Kazimierz Szymczycha. Podczas homilii, sekretarz krajowy Komisji Episkopatu Polski do spraw Misji, nawiązał do kończącego się akurat tygodnia misyjnego, zwracając uwagę, że każdy z nas, również dzieci niepełnosprawne mają do wypełnienia swoją misję, którą zapoczątkowała Mała Ania z Zielonki. Chodzi jednak o to, by troszcząc się o innych, nie zagubić się w drodze do pana Boga. Podczas ofiarowania, w imieniu niepełnosprawnych dzieci, deklarację przystąpienia do Misyjnego Apostolstwa przeczytała Joasia Wrońska z Zielonki. Piękną oprawę muzyczną mszy świętej zapewnił stały kantor Adam Kudełka (gitara i śpiew) oraz kierowana przez kapelmistrza Andrzeja Kalinowskiego, młodzieżowa orkiestra dęta z Pułtuska. Warto zaznaczyć, że wielki wkład w organizację spotkania mają co roku wolontariusze ze szkoły, wraz swoja opiekunka Sylwią Bodjańską oraz harcerze z 58 Szczepu ZHR Rosa Venti.
Po wspólnym posiłku uczestnicy zlotu bawili się wraz z folkową kapelą „DREWUTNIA” z Lublina. Był wspólne tańce, zabawy i konkursy z cennymi nagrodami. Konkursy, jak co roku, przygotowali przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji podkom. Katarzyna Mac i st. asp. Adam Sidonik. Na zakończenie spotkania, które zgromadziło ponad dwieście dzieci z naszego regionu, uczestnicy zlotu przekazali na ręce przedstawicieli policji drogowej apel niepełnosprawnych dzieci do kierowców.

Doroczne Spotkania Niepełnosprawnych dzieci „Wszystkie Anioły małej Ani” organizowane są przez działające przy Fundacji Polskiej Raoula Follereau Misyjne Apostolstwo Niepełnosprawnych Dzieci przy współpracy z Powiatem Wołomińskim, Burmistrzem Zielonki, Szkołą Podstawową nr 4 w Zielonce (dawniej Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego), 58 Szczepem ZHR oraz Wydziałem Ruchu Drogowego KSP.
Stały patronat sprawują: Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw Misji ks. bp Jerzy Mazur, Biskup Warszawsko-Praski ks. bp Romuald Kamiński oraz Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński.