Jesteś tutaj:

Program Zajęcia klubowe w WTZ

Data: 08.08.2018 r., godz. 10.00    922
W dniu 12 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 7/2018 zatwierdziła program Zajęcia klubowe w WTZ.
Zarząd PFRON, uchwałą nr 41/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku przyjął procedury przedmiotowego programu.
Celem nowego programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjentami programu mogą być:
1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.
Adresaci programu - podmioty prowadzące WTZ na terenie powiatu wołomińskiego, zainteresowani prowadzeniem zajęć klubowych, mogą ubiegać się o ich dofinansowanie w ramach realizacji niniejszego programu.
W związku z uruchomieniem w/w programu od 1 lipca 2018 roku wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie przyjmuje do dnia 20 sierpnia 2018 roku, w siedzibie Centrum ul. Legionów 78, pok. Nr 13.

Dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl, w zakładce dotyczącej programów realizowanych obecnie – w sekcji programu Zajęcia klubowe w WTZ. Zachęcamy do zapoznania się z treścią programu i procedurami jego realizacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.