Jesteś tutaj:

Zarządzanie Kryzysowe na ćwiczeniach

Data: 03.07.2018 r., godz. 08.00    867
Organizowane przez Starostę Wołomińskiego ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod kryptonimem "EUROPOL 2018" odbyły się w tym roku 29 czerwca. Zespół musiał zmierzyć się z silnym zadymieniem zakładu „InterEuropol” w Dąbrówce oraz rozszczelnieniem instalacji z amoniakiem.
Celem ćwiczeń było: zapoznanie służb ratunkowych z obiektem, zapoznanie ćwiczących z odpowiedzialnością ciążącą na powiatowych służbach inspekcjach i strażach przy zdarzeniach kryzysowych; sprawdzenie oraz dokonanie oceny gotowości systemu zarządzania kryzysowego powiatu wołomińskiego; doskonalenie współdziałania pomiędzy Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego a jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej, Policji i innych służb powiatowych; sprawdzenie skuteczności obiegu informacji pomiędzy współpracującymi służbami a samorządem powiatowym i gminnym; sprawdzenie działania Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie Gminy Dąbrówka. Powyższe cele zostały osiągnięte.
W ćwiczeniach uczestniczyły służby z terenu powiatu wołomińskiego, członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wójtowie i burmistrzowie. Przebieg ćwiczeń obserwowali zaproszeni goście: przedstawiciele władz samorządowych, kierownicy służb inspekcji i straży, którzy na bieżąco byli informowani o przebiegu prowadzonych działań.