Jesteś tutaj:

Wizyta Asesorów Sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie

Data: 26.06.2018 r., godz. 15.00    948
W dniach 19-21 czerwca br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej gościło zagraniczną delegację w ramach programu benchlearning Publicznych Służb Zatrudnienia (w skrócie PSZ).
Celem sieci powstałej w maju 2014 roku jest wspieranie realizacji założeń Europejskiej Strategii Zatrudnienia, inicjatyw KE w zakresie zatrudnienia, krajowych polityk rynku pracy i doskonalenie systemów służb zatrudnienia poszczególnych państw oraz integracja europejskiego rynku pracy.
Do wizytowania przez asesorów PSZ na szczeblu powiatu wytypowane zostały dwa Powiatowe Urzędy Pracy z Mazowsza: PUP w Grójcu i PUP w Wołominie.
Wizyta w naszym urzędzie odbyła się w dniu 20 czerwca. Mieliśmy przyjemność gościć panią R. Haublein z Niemiec, która jest członkiem Komisji Europejskiej, panią A. de Smedt (PSZ Belgia) oraz pana E. Davern (ICON). Delegatów ciekawiła sytuacja panująca na lokalnym rynku pracy oraz współpraca PUP z pracodawcami. Ponadto pytano o pochodzenie i wysokość środków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, jak też o stosowane przez nas formy wsparcia i efekty realizowanych działań. Gości interesowała bardzo współpraca PUP z Ministerstwem, zakres naszej autonomii i platformy współpracy z innymi rynkami pracy. Dyskusja odbyła się zarówno z kadrą zarządzającą i kierowniczą, jak i z pracownikami mającymi stały kontakt z klientami urzędu.
W ciągu najbliższych miesięcy z wizyty powstanie raport, w którym wskazane zostaną mocne strony PSZ, jak też rekomendacje mające poprawić funkcjonowanie PSZ W Polsce.

Powiatowy Urząd Pracy