Jesteś tutaj:

Komunikat

Data: 17.02.2021 r., godz. 15.00    159
Ponad 37,6 mln zł na rozbudowę Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.
Ponad 37,6 mln zł na rozbudowę Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

W środę 17 lutego 2021 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim przedstawiciele władz powiatu wołomińskiego na czele ze Starostą Adamem Lubiakiem podpisali z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem umowę o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie”.

Na mocy zawartej umowy, Powiatowi Wołomińskiemu przyznana zostanie dotacja na lata 2021-2023, w łącznej kwocie 37 679 724,00 zł, w tym: 13 582 743,00 zł (w 2021 r.), 13 025 388,00 zł (w 2022 r.), 11 071 593,00 zł (w 2023 r.). Szacowana wartość realizowanego zadania wynosi 50 780 075,00 zł. Dzięki rządowemu wsparciu Powiat znacząco ograniczy emisję obligacji, które miały być głównym źródłem finansowania I etapu inwestycji, czyli budowy budynku „B” pod „klucz” oraz budynku A w stanie surowym zamkniętym. Realizacja inwestycji pozwoli na uwolnienie przestrzeni w dotychczasowym budynku szpitala i rozwój świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu wołomińskiego.

- Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie od dawna zapisuje się jako ważny element systemu służby zdrowia na Mazowszu, wspierając go w świadczeniu opieki medycznej również nad pacjentami spoza powiatu wołomińskiego. Cieszy fakt, że władze powiatu wołomińskiego zabiegają o to, aby ten szpital był jeszcze doskonalszy, aby jeszcze lepiej pełnił swoją misję. Ta inwestycja idzie we wszystkich kierunkach, w jakich szpital powinno się rozbudowywać. Będzie wzmacniała zarówno część diagnostyczną, leczniczą – nie tylko w obszarze opieki szpitalnej, ale także ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także umożliwi przyjmowanie pacjentów w stanach, które wymagają nagłej pomocy. To są ważne elementy w misji, jaką pełni szpital – powiedział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

- Cieszę się, że dzisiaj finalizujemy wieloletnie starania o rozbudowę szpitala w Wołominie. Wychodzimy tym samym naprzeciw stale rosnącym potrzebom mieszkańców powiatu wołomińskiego
w zapewnieniu najwyższego standardu świadczenia usług medycznych. Potrzeby te wynikają między innymi ze zmian demograficznych, które na przestrzeni lat obejmowały tereny powiatu. W momencie, kiedy szpital w Wołominie był budowany w latach siedemdziesiątych – dokładnie w 1975 roku, powiat wołomiński liczył ok. 150 tys. mieszkańców. Aktualnie powiat liczy blisko 300 tys. mieszkańców i ta liczba stale rośnie – powiedział Starosta Wołomiński Adam Lubiak.

Oferty na realizację inwestycji złożyło pod koniec ubiegłego roku trzech wykonawców,
a najkorzystniejsza firmy WARBUD S.A. opiewała na kwotę 50,8 mln złotych. Wykonawca rozpoczął prace budowlane w 2021 roku, a zakończenie inwestycji zaplanowane jest na rok 2023.

Briefing prasowy: