Jesteś tutaj:

Grant dla Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie

Data: 04.11.2020 r., godz. 11.04    779
Grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”

Grant nr U.POWR.2.8-095/20 dla
Powiatu Wołomińskiego realizator Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie


 na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z
epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” nr:
POWR.02.08.00-00-0100/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym


Termin
realizacji 01.09.2020 r. – 30.11.2020 r.

Przeznaczenie
grantu: wypłata dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej
i zakupy rzeczowe.