Jesteś tutaj:

Nieodpłatne poradnictwo

Data: 21.07.2020 r., godz. 09.23    665
Informator o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu wołomińskiego
Zapraszamy do zapoznania się z informatorem o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu wołomińskiego.

W informatorze:

1. Poradnictwo rodzinne
2. Poradnictwo psychologiczne
3. Poradnictwo pedagogiczne
4. Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej
5. Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień
6. Poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
7. Poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej
8. Poradnictwo dla bezrobotnych
9. Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
10. Poradnictwo z zakresu prawa konsumentów
11. Poradnictwo z zakresu praw dziecka
12. Poradnictwo z zakresu praw pacjenta
13. Poradnictwo z zakresu ubezpieczeń społecznych
14. Poradnictwo z zakresu prawa pracy
15. Poradnictwo z zakresu prawa podatkowego
16. Poradnictwo dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego
17. Nieodpłatna pomoc prawna
18. Nieodpłatna mediacja
19. Inne:
rzecznik praw obywatelskich
telefony zaufania