Jesteś tutaj:

Informacja o przetargu nieograniczonym na budowę parku rekreacyjnego

Data: 20.03.2020 r., godz. 12.07    595
Zapraszamy do składania ofert w przetargu nieograniczonym na budowę parku rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Tłuszczu „Stacja Tłuszcz”. Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.
Zapraszamy do składania ofert w przetargu nieograniczonym na budowę parku rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Tłuszczu „Stacja Tłuszcz”.

Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie polega na wybudowaniu i wyposażeniu ogólnodostępnego parku rekreacyjnego „Stacja Tłuszcz” w urządzenia obejmujące: urządzenia placu zabaw, elementy siłowni zewnętrznej, boisko do siatkówki plażowej, stojaki rowerowe ze stacją napraw rowerów, stoły do ping ponga, wiatę turystyczną wraz z towarzyszącymi elementami małej architektury oraz wewnętrznym układem komunikacyjnym (chodniki, nawierzchnie bezpieczne, ogrodzenie).

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:


Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Zespole Szkół w Tłuszczu, ul. Radzymińska2, 05-240 Tłuszcz, Sekretariat Szkoły do dnia 02.04.2020 r. do godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego).

Termin wykonania zamówienia: 30.06.2020 r.

Link do przetargu:


http://zs.tluszcz.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=122