Jesteś tutaj:

Apel Starosty Wołomińskiego

Data: 19.03.2020 r., godz. 15.35    823
Do: Kierownictwa marketów, supermarketów i hipermarketów na terenie powiatu wołomińskiego
Wołomin, dnia 19 marca 2020 r.

Do:
Kierownictwa marketów, supermarketów
i hipermarketów na terenie powiatu wołomińskiego


Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzonym 14 marca 2020 r. stanem zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz licznymi sygnałami mieszkańców powiatu wołomińskiego zaniepokojonymi liczbą osób przebywających jednocześnie w sklepach samoobsługowych zwracam się do Państwa z apelem o wprowadzenie szczególnych środków ostrożności w zakresie kontroli ilości klientów przebywających jednocześnie na terenie Państwa obiektu.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wprowadza szereg restrykcji dotyczących prowadzenia działalności handlowej, kulturalnej, sportowej i sprawowania kultu religijnego. Mają one na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 poprzez ograniczenie ilości osób przebywających w jednym miejscu. Kontakt z jedną osobą zakażoną lub jej płynami ustrojowymi stanowi zagrożenie dla wielu osób zdrowych. Dlatego, dla dobra wszystkich mieszkańców powiatu wołomińskiego, a także Państwa pracowników, należy podjąć wspólne, odpowiedzialne działania.

W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z prośbą o wprowadzenie kontroli ilości klientów (do 50) przebywających jednocześnie na terenie Państwa obiektu. Proszę również
o możliwie jak najczęstszą dezynfekcję powierzchni z którymi klienci mają bezpośredni kontakt takich jak: wózki, klamki, toalety i okolice kas.

Wierzę, że wspólne działania przyniosą pozytywny skutek w postaci ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 pozwalając jednocześnie na prowadzenie społecznie odpowiedzialnej działalności gospodarczej.


Starosta Wołomiński
Adam Lubiak