Jesteś tutaj:

OFERTA PRACY

Data: 05.03.2020 r., godz. 12.45    851
Oferta pracy w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie w charakterze członka – Przewodniczącego Składu Orzekającego.
Oferta pracy

Starostwo Powiatowe w Wołominie zatrudni na umowę zlecenie lekarzy z ukończoną specjalizacją w zakresie:
- neurologia
- psychiatria
- medycyna rodzinna
do pracy w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Wołominie w charakterze członka – Przewodniczącego Składu Orzekającego.

W ramach umowy realizowane będą zadania związane z wydawaniem orzeczeń
o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności. Dla osób nie posiadających zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności zapewniamy uczestnictwo w szkoleniu.
Możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy.

Szczegółowych informacji  osobom zainteresowanym udzieli Przewodniczący
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr:  22 346 11 42.